Přihláška pro nového čtenáře

Přihláška pro čtenáře do 16 let (vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce)
Přihláška pro čtenáře nad 16 let (pro dospělé, pro studenty i seniory)