Knihovna roku 2013

2013-10-06 07:46:38 | Mgr. Jaroslav Hodrment © 

Knihovna dr. Emanuela Bořického v Milíně je velmi úspěšná - zvítězila v kategorii základní knihovna. Od roku 2011 má svůj provoz v bezbariérových prostorách, které vznikly přestavbou původní sýpky. Díky tomu se pod jednou střechou navíc také sešly mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň.

Za nejlepší Knihovnu roku 2013 byla vyhlášena knihovna ve středočeském Milíně.

"Klasické knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého dění v obci je právě knihovna," vyjádřili se pořadatelé letošní soutěže. Knihovna v obci Milín s 2 141 obyvateli eviduje za loňský rok 11 422 návštěvníků.

"Je to krásné ocenění obce i práce zaměstnanců a je samozřejmě vidět, že tu práci dělají dobře," uvedl starosta Milína Pavel Nekl. Zavzpomínal, že zpočátku se objevovaly pochyby, zda lidé do knihovny ležící mimo centrum obce budou vůbec chodit. Ale nakonec se vše v dobré obrátilo.

"Knihovna v Milíně pracuje od roku 2011 v nových bezbariérových prostorách vzniklých přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu jsou pod jednou střechou umístěny knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň. Součástí Centra volnočasových aktivit je také zahrada s herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinkami," charakterizuje knihovnu v Milíně ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiří Mika.

Redakce gratuluje pracovnicím knihovny Daně ReiterovéJitce Slancové a Kláře Růžičkové k umístění v celostátní soutěži knihoven a přeje hodně úspěchů v jejich další práci. 

 

ODKAZY NA ČLÁNKY ZE SOUTĚŽE KNIHOVNA ROKU 2013

BIBLIO 2014

Příbramsko

Deník veřejné správy

Příbramský deník

Národní knihovna Praha

Krajský středočeský portál

Bulletin Středočeské knihovny Kladno

 

FOTODOKUMENTACE Z PŘEDÁVÁNÍ CENY KNIHOVNA ROKU 2013 

https://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2013/index.htm

 

CO NA TO MILÍNSKÉ KNIHOVNICE?

Začal krásně slunečný první zářijový týden r. 2013. Jinak poklidná knihovnická dopoledne v dětském oddělení centra volnočasových aktivit se od pondělí proměnila v poněkud rušnější chvíle v podobě návštěv dětí základní školy. Není to omyl, opravdu „dopoledne“. A proč děti nešly do školy? V Milíně během prázdnin začaly dlouho očekávané a plánované práce na zateplení budovy školy. Jelikož situace neumožňovala, aby děti mohly hned 2. září zahájit nový školní rok, byly milínské knihovnice osloveny, zda by nemohly pro děti otevřít každý den již od rána (dětské oddělení a nízkoprahový klub). Knihovnice vyšly žádosti vstříc (to jsme ještě nevěděli, že nám z toho půjde trochu hlava „kolem“).

Aby ten první týden nebyl „příliš nudný“, hned na středu jsme měli nahlášenou veledůležitou návštěvu - komisi, která bude hodnotit naši knihovnu v rámci akce Knihovna roku. Honem, honem, ještě zkontrolovat, jestli je vše připraveno: počítačovou prezentaci jsme dokončili, ještě připravit dataprojektor, uspořádat židle, trochu zatemnit okna, vyzkoušet, jestli technika nebude stávkovat, objednat chlebíčky a koláčky pro které ráno zajedeme, aby byly čerstvé, starosta a místostarosta (Ing. Nekl a Bc. Vojáček) přislíbili účast, natrhat čerstvé bylinky z naší zahrádky (na čaj), před králíkárnou je poklizeno (ráno budeme samozřejmě muset znovu zamést a dát našim obyvatelům mini zookoutku čerstvé krmení a čistou vodu), kytky jsou zalité, v psí studánce (pod cedulí „Úvaziště psích mazlíčků“) je čistá voda… tak už zbývá jen, aby knihovnice nasadily své nejlíbeznější úsměvy a můžeme delegaci přivítat. (Složení komise viz poslední bod „deníčku“ na konci textu).

Pozitivní sdělení pro knihovny, které by se někdy také ucházely o nějaký titul: „Členové komise nekoušou a chovají se jako úplně obyčejní a normální knihovníci - jsou milí, vtipní, zvídaví, nadšení, neohrnují nos nad běžným občerstvením (opravdu jsme neměli kaviár ani šampaňské), i se s námi chtějí fotit a při rozloučení a odjezdu srdečně mávají na pozdrav.“

A co konkrétně zaujalo komisi v milínské knihovně nejvíce? Původní trámy, které ještě pamatují dobu bývalé sýpky, historický magnetofonový přehrávač („kotoučák“) hrající tklivé melodie, výstavka starého kuchyňského nádobí, kulaté informační popisky regálů (knihovnice sdělovala, že to máme prozatímní, než dáme vyrobit nějakou profesionální sestavu, na což jí bylo emotivně odpovězeno, abychom to nedělali, že toto je naprosto originální a neokoukané…), funkční krbová kamna (využívaná při akcích), nápaditá výzdoba nízkoprahového klubu, opravdové miminko v kočárku před hernou mateřského centra, bezbariérový výtah se sedátkem, přívětivé kulaté stoly v dětském oddělení, stupňovité hrací pódium, venkovní příjemné zahradní posezení vedle skalky, lezecká stěna určená zejména mládeži…

Sami moc dobře víme, že knihovna už dnes nemůže existovat jen s tím, že by se v ní pouze půjčovaly knihy. Je to místo aktivního odpočinku, setkávání se s přáteli, prostředí, které by mělo podněcovat k hrám a nejrůznější činnosti. U nás v Milíně můžeme odpovědně prohlásit, že v knihovně to opravdu žije.

Prozradíme jednu interní záležitost: jsme tu tři knihovnice a střídáme se po týdnech, coby „áčko, béčko, céčko“ – dětské,  dospělé odd. a nízkoprahový klub + zahrada. Tím, že se všechny střídáme, víme
o všem všechno (alespoň si to myslíme) a rozhodně netrpíme nudou ani syndromem vyhoření.

V úvodní řeči bylo komisi řečeno, že když jsme se
v r. 2005 rozhodli jít do velkolepé přestavby knihovny, shodly jsme se s kolegyní na tom, že uděláme vše pro to, aby nová knihovna vznikla i za cenu toho, že v ní potom možná nebudeme chtít pracovat. Děsilo nás určité megalomanství, bály jsme se ztráty útulného prostředí a osobního přístupu. Obě jsme dnes rády, že jsme se mýlily! Baví nás to tu ještě více J.

Historie knihovny v Milíně

•        1882 – založen Čtenářský spolek Bořický

•        1967 – vznik profesionální knihovny (Milín čp. 1)

•        1997 – přesídlení do komplexu kulturního domu, vznik názvu Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín (Milín čp. 261)

•        2002 – zahájen automatizovaný výpůjční systém
  (z grantu VISK)

•        2011 – stěhování knihovny do budovy Centra volnočasových aktivit (CVA) v ul. 11. května
  (z grantu evropských fondů)

Jak se ze sýpky dělá knihovna, aneb úryvky z knihovnického deníčku

Obec Milín, která leží nedaleko Příbrami, není co do počtu obyvatel velká (i s přilehlými osadami 2139 - v r. 2013), ale je obcí s bohatou historií, každoročně se ,,pyšní“ tím, že zde skončila 2. světová válka a od podzimu 2011 se právem pyšní i novou knihovnou. Jak a proč a kdy ke knihovně obec přišla?

Konec roku 2004 - přechází historická budova (sýpka), kde do té doby sídlil Svaz chovatelů a zahrádkářů, do majetku Obce Milín.

Začátek roku 2005 – radní začínají přemýšlet, co s tímto danajským darem? Budova je to zajímavá, téměř v centru obce, nicméně v ,,hrůzostrašném stavu“ (děravá střecha, shnilé podlahy, plíseň, červotoč, skladiště nepořádku). V hlavě pana místostarosty se rodí nápad: ,,Pokud by se budova opravila, nebyly by zde úžasné prostory pro knihovnu?“

Květen roku 2005 – na obhlídku prostor jsou pozvány překvapené knihovnice, které v rámci nejvyššího utajení došly do ,,nové knihovny“ po šipkách. Knihovnice byly obrovskými byť neutěšenými prostory nadšeny. Do současné knihovny se jednak už dávno nevejdou návštěvníci akcí, které knihovna pořádá, a v poslední době už ani knihy (regály i po vyřazení starých titulů přetékají). Po konzultaci se zkušenějšími knihovnicemi z Příbrami (ohledně žádostí o granty a vhodnosti umístění knihovny do uvolněné budovy) chceme opravdu vybudovat novou knihovnu.

Zbytek roku 2005 – nadšení knihovnic musí usměrňovat zastupitelstvo a rada obce, které dávají hlavy dohromady, hodnotí situaci a konečný verdikt zní: ,,V budoucnu by z bývalé sýpky mohlo být centrum volnočasových aktivit, kam by se přestěhovala i knihovna.“ Peníze na opravy a výstavbu však bude nutné získat z dotace. Obec bude financovat pouze střechu.

V první polovině roku 2006 – provedeno zastřešení – to nejnutnější, aby dále do budovy nezatékalo a její vnitřní stav se nezhoršoval. Byly vyměněny nejshnilejší prkna a trámy v podlahách. Začaly práce na projektové dokumentaci.

Od roku 2006 – do 2009 – podány postupně dva granty. První byl neúspěšný a podruhé se na nás štěstí usmálo J.

Září/říjen 2009 - Obec dostala od ROP Střední Čechy dotaci na projekt Centrum volnočasových aktivit v Obci Milín. (Původní rozpočet byl odhadnut na 20 mil. Kč, skutečné náklady byly nakonec nižší, přibližně 13,5 mil.)

Srpen 2010 – po peripetiích s výběrovým řízením na firmu, která stavbu provede, se konečně začalo na stavbě samé pracovat a něco dít.

Přelom roku 2010/2011 – díky zimě, která přišla brzo a trvala dlouho, je stavba ve skluzu.

13. červen 2011 – interiéry se začínají podobat vysněným prostorám, které knihovnice ve spolupráci s architektem navrhly. Vybírají se dlažby, koberce, nábytek…

Letní měsíce 2011 – konečné úpravy budovy, předání stavby.

Říjen, listopad 2011 – stěhování knihovny, mateřského centra a archivu místního kronikáře

30. listopadu 2011 – slavnostní otevření centra volnočasových aktivit za účasti hejtmana Středočeského kraje
(MUDr. Rath - si z Milína neodnášel žádnou krabici s „vínem“)

5. prosince 2011 – otevřeno pro širokou veřejnost

Celý rok 2012 a polovina roku 2013 - zvelebování zahrady a okolí, vychytávání „much“ celého CVA: topení - někdy horko, někdy zima, konečně na to topenáři přijdou; vlhko - nesmí příliš a dlouho pršet, trochu pomůže stříška vedle komínu; elektřina – někdy se po vypnutí proudu nenahodí hlavní jistič, řešíme s elektrikářem; nedostatky ve vnitřní kanalizaci - řešíme s instalatérem; reklamace nekvalitního lina - jako odškodné získáváme finanční částku, která umožňuje terénní úpravy zahrady a pořízení nového dřevěného altánu na zahradní nářadí a zbudování malé králíkárny (knihovna má mini zookoutek); řešení počítačové sítě - vypadávání wi-fi atd.; akutní personální problémy (odchod zastupující knihovnice); dodatečné umístění informačního nápisu na štít budovy; atd., atd…

4. září 2013 - konečně se můžeme pochlubit i lidem z našeho knihovnického oboru. Do CVA přijela komise, která vyhodnocuje knihovny v rámci akce Knihovna roku 2013. Jsme nominováni za Středočeský kraj v kategorii základní knihovna.

Tak se necháme v rámci Týdne knihoven překvapit, jak dopadneme v konkurenci dalších obecních knihoven.

Členové komise:

Miroslav Bláha, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou

Blanka Křížová, Obecní knihovna Bory

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce

Iva Slámová, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov

Z Knihovny Jana Drdy Příbram (která nás nominovala) jsou přítomny: Jiřina Soukupová a Zdeňka Šmídová.

Zpracovaly: Dana Reiterová a Jitka Slancová

 

 

 

KNIHOVNA ROKU 2013