Často kladené dotazy

 

Jak se stát čtenářem knihovny?

Čtenářský průkaz může získat každý, kdo splní ustanovení Knihovního řádu. Je potřeba osobně navštívit knihovnu, předložit občanský průkaz, vyplnit a podepsat přihlášku, zaplatit registrační poplatek. Za čtenáře do 15 let (děti) přebírají odpovědnost zákonní zástupci. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jinou osobu.

Jaké jsou základní povinnosti čtenáře knihovny?

Seznámit se s Knihovním řádem a respektovat všechna jeho ustanovení, např.:

- dodržovat výpůjční lhůty

- nést plnou zodpovědnost za zapůjčené dokumenty a za případné škody

- nahlásit změny kontaktních údajů

Co je knihovní fond?

Knihovní fond je souhrnný název pro: knihy, periodika (časopisy), CD (zvukové dokumenty), elektronické dokumenty. Naše knihovna je veřejná univerzální knihovna a soustřeďuje literaturu různých druhů, oborů a žánrů.

Jak hledat informace o knihovním fondu?

Dokumenty si můžete vybírat prostřednictvím on-line katalogu na internetu nebo ve volném výběru přímo v knihovně. Některé knihovní jednotky mají omezení a nejsou půjčovány domů.

Jak rezervovat (objednat) knihy?

Rezervovat titul lze osobně v knihovně nebo prostřednictvím čtenářského účtu. Rezervace je služba zdarma.

Jak sehnat knihu, kterou knihovna nemá?

Pokud knihovna nemá požadovaný dokument (knihu), zprostředkuje půjčení z jiné knihovny. Tato služba se nazývá "meziknihovní výpůjční služba" (MVS) a je zpoplatněna (poštovní náklady). Návod na objednání MVS.

Rozesílají se oznámení o rezervaci knihy?

Ano, pokud čtenář uvedl email, přijde mu oznámení, že je kniha připravena k vyzvednutí.

Co dělat při ztrátě čtenářského průkazu?

Knihy lze vrátit i bez průkazu a požádat si o vystavení nového (zpoplatněno).

Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy?

Základní výpůjční lhůta knih, časopisů, společenských her (i CD) je 5 týdnů.

Lze zjistit termín vrácení knih?

Na vyžádání může čtenář dostat lístek s termínem vrácení. Případně seznam všech výpůjček + datum vrácení. Termín také čtenář zjistí po přihlášení do svého účtu.

Lze výpůjčky prodloužit? A jakým způsobem?

Prodloužení výpůjční lhůty se provádí osobně v půjčovně, nebo prostřednictvím čtenářského účtu (na internetu), telefonicky, emailem i smskou. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát (učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář a má-li zaplacen registarční poplatek). POZOR! Ve čtenářských účtech – po 105 výpůjčních dnech prodloužení není možné. Neprodlouží se ani výpůjční lhůta rezervovaných knižních titulů a v případě neuhrazených poplatků.

Co je předupomínka?

Pokud čtenář poskytne knihovně svou e-mailovou adresu, knihovna zasílá tzv. předupomínky - tj. upozornění, že za několik dní bude končit výpůjční lhůta. Tuto službu lze uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu.

Co se stane, když se knihy vrátí po termínu?

Při pozdějším návratu, než je stanovená výpůjční lhůta, účtujeme sankce. Tzn. za 1 knihu a 1 den účtujeme 1 Kč. To samé se vztahuje na časopis i CD.

Lze prostřednictvím e-mailu zastavit nabíhání sankcí?

Ano. Sankce zastavit nejen e-mailem, ale i telefonicky či smskou. Dluh se hradí při další osobní návštěvě knihovny.

Jak zřídit čtenářský účet?

Podrobný návod je na webových stránkách (menu Katalog knih, oddíl Návod k on-line přístupům). Případně při osobní návštěvě knihovny s tím pomohou zaměstnanci.