Pro nejmenší děti

Knihovna Dr. E. Bořického Milín se koncem r. 2018 přihlásila do projektu S knížkou do života (obdoba mezinárodního projektu Bookstart). Jelikož však nebyl velký zájem o hromadné setkávání rodičů nejmenších dětí v prostorách knihovny, v tomto projektu nepokračujeme.

 

Návštěvy dětí - mateřská škola

Knihovnice navštěvují pravidelně všechny třídy milínské MŠ. Předškoláci pak chodí od šk. roku 2019/2020 pravidelně i do knihovny. Během návštěv jsou dětem

předčítány ukázky z knih a děti jsou seznamovány s činností knihovny.

 

Návštěvy rodičů s miminky a batolaty v knihovně

Do knihovny v době otevření dospělého oddělení mohou přijít i rodiče těch nejmenších a zapůjčit si klíč od dětského oddělení (to je jinak otevřeno až odpoledne). Není nutné, aby návštěvník byl registrovaným čtenářem. Přesto doporučujeme vystavit průkaz na dítě, i když ještě samo nečte. Knihy si mohou půjčovat domů rodiče a předčítat mu. Ve fondu naší knihovny je mnoho knih pro děti již od útlého věku, mezi nimiž hrají velkou roli leporela z tvrdého papíru a knihy s říkadly a jednoduchými pohádkami. Přehled otvíracích hodin knihovny najdete na www.knihovnamilin.cz.

Knihovna nabízí rodinám možnost navštěvovat i s kojencem prostory knihovny, kde je k dispozici  odpovídající zázemí (přebalovací pult, hrací koutek, sprcha, kuchyňka).

 

Mateřské centrum Milín

Přes knihovnu je také umožněn vstup do herny MC Milínek. Je určeno pouze členům spolku. Na zkoušku je však možno přijít i bez členství. www.mcmilinek.cz

           

Důvody, proč se knihovny zaměřují i na nečtenáře           

A proč se vlastně zaměřujeme na ty nejmenší děti, když ještě většinou samy neumějí číst? Protože podle nejrůznějších výzkumů hraje velmi významnou roli v životě dítěte a později dospělého člověka právě poslech mluveného slova uvnitř své rodiny. Pedagogové a psychologové bijí na poplach! Když malým dětem místo předčítání knih vložíme do ruky tablet, budou sice hodné, ale v mozku jim zakrní centrum vnímání slyšeného slova, nebudou se umět soustředit a vnímat slova, pokud jim bude chybět zároveň i vizuální vjem. Už jen tím, že budete každý den alespoň chvilku dětem číst, uděláte mnoho. Zprvu říkadla, jednoduché pohádky nebo písničky a postupně můžete přejít v náročnější texty. I když už bude Vaše dítě umět číst, neměli byste ho připravit o tento úžasný okamžik rodinné pospolitosti.

 

 

       Několik dalších důvodů, proč dětem číst:

  1. Dítě se rychleji naučí číst samo.
  2. Rozvíjí se tím jazykové a poznávací schopnosti, posiluje motivace, zvídavost a paměť.
  3. Knihy obsahují mnohem více slov, než má běžný jazyk, čímž vzniká širší slovní zásoba.
  4. Čtení nahlas pomáhá vyrovnávat se lépe se stresem.
  5. Čtení nahlas může změnit budoucnost vašeho dítěte, takže čtěte, zpívejte a povídejte si s ním každý den. Přinese to radost i Vás skrze radost Vašeho dítěte.
                                                                                                                                                                 Za Knihovnu Dr. E. Bořického Dana Reiterová

 

Dobré rady pro rodiče - co ANO  - Co dělat, abyste své dítě pro čtení získali.

Dobré rady pro rodiče - co NE - Čeho byste se měli vyvarovat.

S knížkou do života - Prezentace projektu