O knihovně

Zřizovatelem knihovny je Obec Milín. Knihovna je organizační složkou (tzn., že nemá právní subjektivitu). Uživatelům knihovna nabízí tyto služby: černobílé i barevné kopírování, meziknihovní výpůjční službu, bibliograficko-informační službu, tisk a skenování dokumentů, aminování, denní tisk, zdarma přístup na internet, hlášení místním rozhlasem. Knihovna je registrována u MK ČR pod ev. číslem: 1017/2002 (jako knihovna základní).

Historie knihovny:

25. 6. 1882 - založen "Čtenářský spolek Bořický v Milíně"

cca 1967 - profesionální knihovna v přízemí radnice

1966 - 1967 - knihovnicí Zdeňka Zelenková

1968 - knihovnicí pí Emilie Pečarková (v době zástupu za mateřskou dovolenou: Jiřina Vítková, Marie Martínková, Milada Toužimská

cca 1970 - přestěhována knihovna do budovy čp. 1 - u Čalounů (býv. pivovar)

Středisková knihovna do r. 1990 (zde kromě paní Emilie Pečarkové ještě Václava Korecká a Dana Farská)

3. 6. 1996 - knihovnicí pí Dana Reiterová

2. 4. 1997 - první ročník akce ,,Čteme všichni" - ke dni dětské knihy

23. 7. 1997 - první výpujční den v novém sídle (v bývalé budově OÚ Milín, Václavská 261)

24. 7. 1997 - na obecním zastupitelstvu schválen nový oficiální název knihovny na návrh kronikáře Jiřího Vostarka: Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín

1998 - zakoupen počítač a knihovnický výpůjční program LANius

1. 3. 2000 - zpřístupněm internet pro veřejnost

2001 - rekonstrukce knihovny za provozu

2. 1. 2002 - zahájen automatizovaný výpujční systém

16. 9. 2002 - Knihovna byla zaregistrována na Ministersvu kulturz ČR do evidence knihoven - jako knihovna základní

10. 2. 2003 - rozšíření hodin pro veřejnost (27 hodin týdně)

25. 2. 2003 nový pracovní úvazek - paní Jitka Slancová

2005 - udělen titul Knihovna roku - za zvláštní umělecký počin

27. 6. 2007 - projekt PIAP ze Středočeského kraje – počítač na internet pro veřejnost

1. 9. 2007 - modernější knihovnický výpůjční program Clavius, spuštěn on-linekatalog na webu – hrazeno částečně z grantu Ministerstva kultury (VISK 3)

30. 7. 2009 - Dana Reiterová odchází na mateřskou dovolenou a do knihovny nastupuje Hana Vavřincová

konec r. 2009 - získána dotace na výstavbu centra volnočasových aktivit, kam bude přestěhována i knihovna

1. 1. 2010 - střídá H. Vavřincovou nová knihovnice Ivana Vopěnková

1. 8. 2011 místo I. Vopěnkové nastupuje Klára Kolářová

2011 - stěhování knihovny do nových prostor v ul. 11. května 385 (Centrum volnočasových aktivit)

30. 11. 2011 - slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit (za přítomnosti ještě nezatčeného krajského hejtmana MUDr. Davida Ratha)

1. 6. 2012 - návrat Dany Reiterové z mateřské dovolené, odchod Kláry Kolářové

1. 9. 2012 - Dana Reiterová zpět ve funkci vedoucí knihovny (ostatní knihovnice: Jitka Jahodová, Klára Růžičková)

3. 10. 2013 - udělen titul Knihovna roku 2013

rok 2014 - do areálu před knihovnu umístěn dřevený altán

17.-19. 2015 - celorepublikové setkání knihovníků aneb Co venkovské knihovny umějí a mohou

březen 2017 - Klára Růžičková odchází na mateřskou dovolenou (zástup - Daniela Toužimská)

září 2019 - z důvodu zrušení prac. místa odchází knihovnice Daniela Toužimská, zůstavají pouze dvě knihovnice

14. 11. 2019  - spuštěn nový knihovnický počítačový program KOHA (dříve byl Clavius)

od 16. 3. do 4. 5. 2020 - knihovna z důvodu COVIDU pro veřejnost uzavřena (revize knih)

                                                   

V poslední listopadový den 30. listopadu 2011 ve 13:00 hodin se za přítomnosti hejtmana středočeského kraje MUDr. Davida Ratha slavnostně otevřely dveře nového Centra volnočasových aktivit v Milíně. Této akce se zúčastnili nejen místní obyvatel, ale na ,,kukandu“ zavítali i lidé ze vzdálenějšího okolí. Všichni byli zvědaví, jak dopadla přestavba budovy, která původně byla sýpkou a před tím, než přešla do majetku obce (r. 2009), sloužila místnímu svazu chovatelů. Na projekt získala Obec Milín dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.    

    Co znamenají tyto změny pro nás knihovnice? Zaprvé obrovskou mozkovou činnost, jelikož ještě samy pořádně netušíme, kam jsme které knihy zašantročily. Zadruhé si zvykáme na novou otevírací dobu, která je oproti dřívější rozšířena na 31 hodin týdně v dospělém oddělení a na 14 hodin v oddělení dětském. A samozřejmě stále dolaďujeme mouchy typu: tu něco přišroubovat, upravit nástěnky, zjistit, proč klíč nezamyká, kde skončily faktury za…
    A jeden velký rest si přenášíme do nového roku a tím je úprava okolí. Kolem centra máme v plánu vybudovat něco jako zahradu pro všechny, tzn. s lavičkami, prolézačkami, venkovní horolezeckou stěnou, králíkárnou, psí studánkou, ruským kuželníkem. 
    Plánů do budoucna máme mnoho, nápadů zrovna tak a věříme, že naši stávající čtenáři, i když to mají o kapánek dál, jak sami říkají, si k nám cestu najdou a nové možnosti osloví a nalákají i další tváře. 
                                                                                                                                                                      za knihovnu Klára Kolářová a Jitka Slancová

 

 

 


 

 

 

Kontakt

Knihovna Dr. E. Bořického Milín

knihovnamilin@volny.cz

11. května 385
262 31 Milín

Vedoucí - Dana Reiterová
Knihovnice - Jitka Jahodová

318 691 414
737 076 639

E-mail 1: knihovnamilin@volny.cz
E-mail 2: knihovnaebm@volny.cz
Facebook: www.facebook.com(CVA Milin)

Vyhledávání na webu

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode