O KNIHOVNĚ

Zřizovatelem knihovny je Obec Milín, sídlí v budově Centra volnočasových aktivit. Knihovna je organizační složkou (tzn., že nemá právní subjektivitu). Uživatelům knihovna nabízí tyto služby: běžné půjčování knih a časopisů pro registrované čtenáře, meziknihovní výpůjční službu, černobílé kopírování, bibliograficko-informační službu, tisk a skenování dokumentů, laminování, denní tisk, zdarma přístup na internet na počítačích, WiFi. Knihovna je registrována u MK ČR pod ev. číslem: 1017/2002 (jako knihovna základní). V budově sídlí řada spolků, mj. i Mateřské centrum Milínek.

Historie knihovny:

25. 6. 1882 - založen "Čtenářský spolek Bořický v Milíně"

cca 1967 - profesionální knihovna v přízemí radnice

1966 - 1967 - knihovnicí Zdeňka Zelenková

1968 - knihovnicí pí Emilie Pečarková (v době zástupu za mateřskou dovolenou: Jiřina Vítková, Marie Martínková, Milada Toužimská

cca 1970 - přestěhována knihovna do budovy čp. 1 - u Čalounů (býv. pivovar)

do r. 1990  - Středisková knihovna (zde kromě paní Emilie Pečarkové ještě Václava Korecká a Dana Farská)

3. 6. 1996 - knihovnicí pí Dana Reiterová

2. 4. 1997 - první ročník akce ,,Čteme všichni" - ke Dni dětské knihy

23. 7. 1997 - první výpujční den v novém sídle (v bývalé budově OÚ Milín, Václavská 261)

24. 7. 1997 - na obecním zastupitelstvu schválen nový oficiální název knihovny na návrh kronikáře Jiřího Vostarka: Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín

1998 - zakoupen počítač a knihovnický výpůjční program LANius

1. 3. 2000 - zpřístupněm internet pro veřejnost

2001 - rekonstrukce knihovny za provozu

2. 1. 2002 - zahájen automatizovaný výpujční systém

16. 9. 2002 - Knihovna byla zaregistrována na Ministersvu kulturz ČR do evidence knihoven - jako knihovna základní

10. 2. 2003 - rozšíření hodin pro veřejnost (27 hodin týdně)

25. 2. 2003 nový pracovní úvazek - paní Jitka Slancová

2005 - udělen titul Knihovna roku - za zvláštní umělecký počin

27. 6. 2007 - projekt PIAP ze Středočeského kraje – počítač na internet pro veřejnost

1. 9. 2007 - modernější knihovnický výpůjční program Clavius, spuštěn on-linekatalog na webu – hrazeno částečně z grantu Ministerstva kultury (VISK 3)

30. 7. 2009 - Dana Reiterová odchází na mateřskou dovolenou a do knihovny nastupuje Hana Vavřincová

konec r. 2009 - získána dotace na výstavbu centra volnočasových aktivit, kam bude přestěhována i knihovna

1. 1. 2010 - střídá H. Vavřincovou nová knihovnice Ivana Vopěnková

1. 8. 2011 místo I. Vopěnkové nastupuje Klára Kolářová

2011 - stěhování knihovny do nových prostor v ul. 11. května 385 (Centrum volnočasových aktivit)

30. 11. 2011 - slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit (za přítomnosti ještě nezatčeného krajského hejtmana MUDr. Davida Ratha)

1. 6. 2012 - návrat Dany Reiterové z mateřské dovolené, odchod Kláry Kolářové

1. 9. 2012 - Dana Reiterová zpět ve funkci vedoucí knihovny (ostatní knihovnice: Jitka Jahodová, Klára Růžičková)

3. 10. 2013 - udělen titul Knihovna roku 2013

rok 2014 - do areálu před knihovnu umístěn dřevený altán

17.-19. 2015 - celorepublikové setkání knihovníků aneb Co venkovské knihovny umějí a mohou

březen 2017 - Klára Růžičková odchází na mateřskou dovolenou (zástup - Daniela Toužimská)

září 2019 - z důvodu zrušení prac. místa odchází knihovnice Daniela Toužimská, zůstavají pouze dvě knihovnice

14. 11. 2019 - spuštěn nový knihovnický počítačový program KOHA (dříve byl Clavius)

od 16. 3. do 4. 5. 2020 - knihovna z důvodu COVIDU pro veřejnost uzavřena (revize knih)

březen 2020 - revize knihovnického fondu

říjen 2020 - velký výprodej vyřazených knih v předsálí kulturního domu

roky 2020 - 2021 - období pestré na změny alias covidové patálie

březen 2022 - v budově centra voln. aktivit mají ,,herní" zázemí ukrajinští uprchlíci