O knihovně

Zřizovatelem knihovny je Obec Milín. Knihovna je organizační složkou (tzn., že nemá právní subjektivitu). Uživatelům knihovna nabízí tyto služby: černobílé i barevné kopírování, meziknihovní výpůjční službu, bibliograficko-informační službu, tisk a skenování dokumentů, aminování, denní tisk, zdarma přístup na internet, hlášení místním rozhlasem. Knihovna je registrována u MK ČR pod ev. číslem: 1017/2002 (jako knihovna základní).

Historie knihovny:

25. 6. 1882 - založen "Čtenářský spolek Bořický v Milíně"

1967 - profesionální knihovna v budově "U Čalounů"

1968 - knihovnicí pí Emilie Pečarková, Středisková knihovna do r. 1990

3. 6. 1996 - knihovnicí pí Dana Reiterová

2. 4. 1997 - první ročník akce ,,Čteme všichni" - ke dni dětské knihy

23. 7. 1997 - první výpujční den v novém sídle (v bývalé budově OÚ Milín)

24. 7. 1997 - na obecním zastupitelstvu schválen nový oficiální název knihovny na návrh kronikáře Jiřího Vostarka: Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín

1998 - zakoupen počítač a knihovnický výpůjční program LANius

1. 3. 2000 - zpřístupněm internet pro veřejnost

2001 - rekonstrukce knihovny za provozu

2. 1. 2002 - zahájen automatizovaný výpujční systém

16. 9. 2002 - Knihovna byla zaregistrována na Ministersvu kulturz ČR do evidence knihoven - jako knihovna základní

10. 2. 2003 - rozšíření hodin pro veřejnost (27 hodin týdně)

25. 2. 2003 nový pracovní úvazek - paní Jitka Slancová

2005 - udělen titul Knihovna roku - za zvláštní umělecký počin

27. 6. 2007 - projekt PIAP ze Středočeského kraje – počítač na internet pro veřejnost

1. 9. 2007 - modernější knihovnický výpůjční program Clavius, spuštěn on-linekatalog na webu – hrazeno částečně z grantu Ministerstva kultury (VISK 3)

30. 7. 2009 - Dana Reiterová odchází na mateřskou dovolenou a do knihovny nastupuje Hana Vavřincová

konec r. 2009 - získána dotace na výstavbu centra volnočasových aktivit, kam bude přestěhována i knihovna

1. 1. 2010 - střídá H. Vavřincovou nová knihovnice Ivana Vopěnková

1. 8. 2011 místo I. Vopěnkové nastupuje Klára Kolářová

2011 - stěhování knihovny do nových prostor v ul. 11. května 385 (Centrum volnočasových aktivit)

30. 11. 2011 - slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit (za přítomnosti ještě nezatčeného krajského hejtmana MUDr. Davida Ratha)

1. 6. 2012 - návrat Dany Reiterové z mateřské dovolené, odchod Kláry Kolářové

1. 9. 2012 - Dana Reiterová zpět ve funkci vedoucí knihovny (ostatní knihovnice: Jitka Jahodová, Klára Růžičková)

3. 10. 2013 - udělen titul Knihovna roku 2013

rok 2014 - do areálu před knihovnu umístěn dřevený altán

17.-19. 2015 - celorepublikové setkání knihovníků aneb Co venkovské knihovny umějí a mohou

březen 2017 - Klára Růžičková odchází na mateřskou dovolenou (zástup - Daniela Toužimská)

září 2019 - z důvodu zrušení prac. místa odchází knihovnice Daniela Toužimská, zůstavají pouze dvě knihovnice

 

                                                                        

Otevření nové knihovny v Centru volnočasových aktivit Milín - 30. listopadu 2011

V poslední listopadový den 30. listopadu 2011 ve 13:00 hodin se za přítomnosti hejtmana středočeského kraje MUDr. Davida Ratha slavnostně otevřely dveře nového Centra volnočasových aktivit v Milíně. Této akce se zúčastnili nejen místní obyvatel, ale na ,,kukandu“ zavítali i lidé ze vzdálenějšího okolí. Všichni byli zvědaví, jak dopadla přestavba budovy, která původně byla sýpkou a před tím, než přešla do majetku obce (r. 2009), sloužila místnímu svazu chovatelů. Na projekt získala Obec Milín dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
   

Už z názvu článku vyplývá, že jde o místo, které bude sloužit návštěvníkům jako zázemí pro volný čas. Díky projektu se pod jednou střechou zabydlela knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub a pan kronikář, který střeží výstavní a přednáškovou síň. Celý komplex je bezbariérový a kromě čtvrtka a neděle je otevřeno každý den. O řádný chod zařízení se starají tři zaměstnankyně, kterým sekunduje mnoho maminek, uklízečka, řemeslníci a také drobní dobrovolníci.
Návštěvníci tak mohou využít jakési informačně - turistické centrum, kde jsou jim poskytovány informace ze zdejšího regionu, o aktuálně pořádaných akcí, vyhledány autobusové spoje...
    Děti a dospívající svoji energii ventilují v odpoledních hodinách v ,,nízkopraháči“. Kromě horolezecké stěny, pin-pongového stolu mohou své dovednosti vyzkoušet u kulečníku, fotbálku, hokeje a šipek. Na přízeň dětí se také těší i dva neustále hladoví pískomilové, kteří mají v nízkopraháči domov. 
Milovníci historie a umění by si neměli nechat ujít výstavy připravené ve 2. patře budovy. První patřila zdejšímu keramickému kroužku umělecké školy. Umělci z řad dětí i dospělých představovali své výrobky – postavičky, misky, hrnečky a keramický betlém. 
    Maminky s dětmi mají svoji krásně vymalovanou hernu v 1. patře a scházejí se tam nejen ke cvičení, ručnímu tvoření, ale k různým společným aktivitám. 
A čtenáři rozhodně nemohou minout oddělení knihovny. Oproti knihovně ,,staré" jsou oddělení pro dospělé a dětské čtenáře rozdělena do dvou moderně vybavených a zařízených pater. Pro čtenáře byla knihovna uvedena do provozu 5. prosince 2011. V knihovně kromě knihovnických služeb mohou uživatelé zdarma využívat počítače s internetovým připojením, kopírovat a tisknout ve formátu A4, ale nově i v A3 a to nejen ze zdejších počítačů, ale i z přinesených flashdisků, zakoupit si pohled Milína a brožury, zakoupit v předprodeji vstupenky na plesy, nebo si jen tak popovídat se svými přáteli. 
    Co znamenají tyto změny pro nás knihovnice? Zaprvé obrovskou mozkovou činnost, jelikož ještě samy pořádně netušíme, kam jsme které knihy zašantročily. Zadruhé si zvykáme na novou otevírací dobu, která je oproti dřívější rozšířena na 31 hodin týdně v dospělém oddělení a na 14 hodin v oddělení dětském. A samozřejmě stále dolaďujeme mouchy typu: tu něco přišroubovat, upravit nástěnky, zjistit, proč klíč nezamyká, kde skončily faktury za…
    A jeden velký rest si přenášíme do nového roku a tím je úprava okolí. Kolem centra máme v plánu vybudovat něco jako zahradu pro všechny, tzn. s lavičkami, prolézačkami, venkovní horolezeckou stěnou, králíkárnou, psí studánkou, ruským kuželníkem. 
    Plánů do budoucna máme mnoho, nápadů zrovna tak a věříme, že naši stávající čtenáři, i když to mají o kapánek dál, jak sami říkají, si k nám cestu najdou a nové možnosti osloví a nalákají i další tváře. 
                                                                                                                                                                                   za knihovnu Klára Kolářová a Jitka Slancová


  

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode