Archiv akcí

 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2024

V červnu 2024 se na zahradě knihovny konala slavnostní akce Pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd ze ZŠ Milín. Akce proběhla ve dvou termínech: 13. června pro 1. A a 20. června pro 1. B. Z učitelek byly přítomny Gábina Dudáčková a Hela Mazáková spolu s pedagogickými asistentkami.

Program začal seznámením s tématem vady zraku, což děti zaujalo a pomohlo jim lépe pochopit, jaké obtíže zažívají lidé se zrakovým postižením. Následovalo čtení z knihy Kouzelné brýle, kde každé dítě přečetlo jednu větu a nakonec četly paní učitelky a asistentky.

Aby si děti mohly lépe představit, jaké to je být nevidomým, vytvořily dvojice, kdy jeden byl navigátor a druhý měl pásku přes oči. V této roli na ně čekala řada úkolů: dojít k tabuli a dokreslit poslepu obličej do předkreslené hlavy, podepsat se, zvednout kelímek naplněný vodou a kousek jej poponést a odložit na víko odpadkového koše. Posledním úkolem bylo přejít po balanční lávce. Po splnění úkolů se děti ve dvojicích prohodily. Děti zjistily, že být správným navigátorem není vůbec jednoduché. A že je důležité umět věci správně pojmenovat a včas upozornit na překážku.

Po svačině nastala slavnostní chvíle, kdy k nám na návštěvu přišla víla Amálka. Děti byly postupně pasovány obrovskými brýlemi na čtenáře naší knihovny. Každý žák obdržel knihu Kouzelné brýle a čtenářský glejt. Sladkou tečkou byly upečNÉ muffiny s dekorací ve tvaru obrýlené sovy. Za výborné moučníky patří poděkování Katce Háse.

       

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2024

Jarní čas a dvacítka, to byly symboly posledního setkání v knihovně, alespoň v tomto turnusovém období. Další začnou opět s delšími večery, přesněji v říjnu 2024 (zase bychom pokračovali v tradici - poslední pátek v měsíci).

Čemu jsme se v průběhu večera věnovali?

Promítání fotek – kaplička v Kamenné byla hlavním promítacím tématem. Manželé Lánští (stavební pachatelé) doprovodili fotky slovem. Dozvěděli jsme se, jak nápad vznikl, kterak probíhalo znovuobnovení, kdo se podílel, komu je zasvěcena, současný stav kapličky… Jak zajímavé a inspirativní.

Další snímky, které lze nazvat spíš doplňkové, nás zavedly nad nádrž Bahno, kde se skrývají studny, vodárničky, mokřady. A k tomu zaznělo několik provokativních otázek typu - nebylo by dobré, je nějakým způsobem poupravit?

 

Zajímavosti z milínské kroniky – po absenci (omluvené J) se mezi nás opět včlenil Martin M. Shrnul nejzajímavější pasáže z druhé milínské kroniky, jejíž stránky jsou věnovány zejména poštovnictví, cechům a klevetícím ženám vysedávajícím na obecní trdlici.

 

Jak na rodokmen aneb Do písma se časem vžiješ – absentéři budiž potrestáni, tudíž i v tomto bodu měl hlavní slovo Martin M. Přítomné omráčil historickými znalostmi, množstvím svých ,,zpracovaných“ předků, ale poskytl i návody, jak a kde vyhledávat údaje v matrikách. pozemkových knihách… S písmem, kterým jsou v těchto dokumentech záznamy vedeny, si dle jeho slov netřeba hlavu lámat. Časem do něj každý pronikne J. Což mnohé velmi překvapilo! To, co jsme viděli, bylo naprosto nečitelné a nejvíce připomínalo tajuplné hieroglyfické vzkazy.

 

Úvaha nad brožurou Kříže, kapličky…,

Úryvek z Milínského zpravodaje (březen/1984; Rozkvetlá ulice) - tyto body zmiňuji jen, aby se na ně nezapomnělo. Případně, kdyby někdo dostal chuť obé aktualizovat, znovuobnovit. Brožura p. Kuby byla vydána v roce 2013, a některé uvedené věci jsou dnes již jinak, nebo nové přibyly. A kvetoucí ulice, balkóny by jistě nikoho neurazily.

 

Představení knižních novinek – k tomu nemám co připsat, nebo vlastně - opět na ně nedošlo!

Závěrečné shrnutí si neodpustím. Věřím, že po čas setkávacích prázdnin nasbíráme mnoho inspirativních myšlenek, vypátráme další historické zajímavosti z okolí, či k nám přijdou nové nápady, o které se budeme chtít podělit s ostatními.

Prosím, foťte, zapisujte (kdyby bloček nestačil, zastavte se pro další!), ať v říjnu můžeme prohlížet a diskutovat. Děkuji za Váš čas a chuť se setkávat. Již nyní se těším na staré/dobré a také na nové tvář.

 

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2024

Letošní smrtná neděle (17. března 2024) byla velmi štědrá na sluníčko, alespoň v Milíně. A tak se Morana vynášela sama.

Každoroční akce začala v odpoledním čase před knihovnou. Účastníci obdrželi upomínkový list a byli seznámeni s programem. Průvodem, jemuž vévodila Morana (Smrtka, Smtrholka) symbolizující zimu, zimní čas, jsme se přesunuli k nádrži Bahno. 

Za odborné asistence upalovacího dua (hoši Kalíkovi) Morana pocítila plameny ohně, koupel ve studené vodě, doteky kamení a hlíny. Zkrátka s odcházející zimou bylo důkladně zatočeno. Následovalo přivolávání jara. Výsledek můžete spatřit na břízách, které rostou před hasičárnou. Dětští účastníci tam na větve věšeli barevné pentle, vajíčka a jiné veselé dekorace. Pozor, vydováděli se při tom i dospělí! Další program měl být o hrách. Chvíli se sice házelo míčem, podbíhalo lano, bloudilo v bludišti, ale poté vše přešlo ve spontánní dovádění u ohně při ,,buřtovačce“, na svahu, na břehu, kolem bříz... 

Za tuto prima akci obviňuji: MC Milínek (stvořitelky Morany), rodinu Kalíků a tu hned několikrát (výroba čaje, připravení zázemí, úklid po akci, nápad s ozdobením břízy…) a hlavně samotné účastníky (přišli, podpořili, prožívali, komunikovali, užívali…)! 

PS: Vy, kteří jste tohoto odpoledne a podvečera nezúčastnili, nezoufejte. Až do 20. dubna 2024 můžete zavěsit na břízy svůj dekorativní prvek. Sice dodatečně a pouze symbolicky, ale i tak se akce zúčastníte.

 

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2024

Setkání mělo na programu vyšitou číslici devatenáct. Další večer mezi milými lidmi, rozličnými dobrůtkami a v přátelském duchu se uskutečnil 23. února 2024 (tedy, ten den začal) a kapánek se protáhl. Za což mohou přítomní, jejich zajímavé příspěvky, diskuzní fórum a věci k věci.

Čemu jsme se v průběhu večera věnovali?

Promítání fotek – opět jsme zabrousili mezi krotitele plamenů a jiných katastrof. Díky přefocení starých papírových fotek, jsme měli možnost vidět na plátně, jak šel čas ve sboru milínských hasičů. Slovem doprovázeli Vašek a Michal Kalíkovi. Hasičské téma nás při letošních setkání provázelo hojně a už zřejmě vše víme (? J)

„Fčela pro fšechny“ (včelaření organizovaně neorganizované) – hezké, poučné povídání těch, kteří se včelaření věnují. To celé doprovázeno fotkami přímo z úlu a vtipným videem, jak si počínat, když se prvně rojí včely. Věru a Míšo, díky, těšíme se na ochutnávku vašich produktů. Díky za tip na video – Nezkreslená věda (včela).

Jak to chodí na Univerzitě třetího věku (U3V) – dlouholetá studentka se podělila o zkušenosti při studiu v seniorském věku. Pro mnohé to bylo úplnou novinkou, pro další inspirací. Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Témata, která univerzity nabízí ke studiu, jsou přepestrá a velmi zajímavá. Studium je předáním osvědčení a závěrečný ceremoniál zpravidla probíhá v Karolinu.

Představení knižních novinek – v průběhu večera byly představeny nové knihy. Uff, jsem ráda, že na ně došlo, nebylo opomenuto… Některé tituly natolik zaujaly, že byly odneseny domů k přečtení.

Že nedošlo na úryvky ze starých Zpravodajů? Že brožurka Kříže, kapličky, boží muka ještě čeká na svoji chvíli? Nevadí, na příštím Setkání snad zbyde čas.

Závěrem musím připsat, že celé setkání vlastně odstartoval p. Hrubý krátkým přednesem ódy Otvírání studánek. 

 

ČTVRŤÁCI V KNIHOVNĚ

V rámci tematických návštěv knihovny se uskutečnila 9. února 2024 jednoduchá přednáška o tom, jak vzniká náš Zpravodaj. Žáci měli za úkol vybrat libovolné rubriky ze starších čísel a stručně se k nim vyjádřit. Tak uvidíme, jestli nám časem nevyrostou z žáčků začínající novináři.

 

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2024

V pořadí osmnácté setkání v knihovně přivítalo nové tváře, což bylo velmi milé. Pro ty, co chyběli, nabízím stručný „výcuc“ večera, který se uskutečnil v pátek 26. ledna 2024. (Je až neuvěřitelné, jak zodpovědně se absentující omlouvají, skoro mě to nutí založit docházku). Třeba níže uvedené naláká i další ke sdílení společných chvil (pravda, hodin).

 Čemu jsme se v průběhu večera věnovali?

Promítání fotek – tentokrát jsme se jevili nad krásou rybníků v okolí a jejich proměny během ročních období. Někteří z přítomných získali tipy na procházku, jiní potěšili oko. Došlo i na několik snímků z historie aneb Fotky z milínské kroniky (zase jsme luštili, kde to je, co to je?).

Bioart Lánští – sousedé z vísky pod kopečkem nám poodkryli toto tajemné slovo a jeho obsah. Ten si venkoncem za domácí úkol každý máme ještě dotvořit, poupravit podle svého uvážení. Co víme jistě, že 13. dubna 2024 se výsledky dom. úkolů budou kontrolovat a přeměňovat na skutečnost (více informací o této akci se dozvíte v knihovně nebo později na plakátech). Nepochybně nás čeká mnoho společné zábavy, trocha práce a prostor se jistě najde pro filozofování, buřtíky…

Představení knižních novinek – v průběhu večera byly mezi čtenáře rozhozeny některé nové knihy a pár starých časopisů. Tudíž tento bod programu nebyl také zbytečný.

Celé setkání provázela pohodová atmosféra, doplněná o vybrané lahůdky. Nevím, jak ostatní, já si navíc domů odnášela krom několika domácích úkolů, mnoho podnětů a neskutečný příval energie. Ten mi nedovolil ještě dlouho, dlouho usnout.

PS: Díky za seznámení s termínem – chovatelské baroko.

 

 
SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2023

V předvánočním čase se konalo další (v pořadí sedmnácté) setkání v knihovně. Posezení mezi knihami podmalované vánoční atmosférou, tradicemi a rodinnými zvyky, ale i krátkou procházkou a exkurzí proběhlo v pátek 15. prosince 2023.

Čemu jsme se tentokrát věnovali?

 • Promítání fotek aneb z historie hasičského sboru – jak se opravovala stará hasičárna, kterak probíhaly hasičské soutěže a cvičení i začátky stavby hasičárny nové, to nám odhalily promítané fotografie. Snímky slovem doplnil člověk nejvíce povolaný Vašek Kalík. Rozhodně jsme nezvládly prohlédnout a probrat všechny fotky, tudíž příště nás čeká pokračování aneb výběr toho nejlepšího.

 • Představení knižních novinek – konečně byl časový prostor na představení nových titulů, které knihovna v posledním čase pořídila. Tudíž si        účastníci mohli domů odnést pár literárních skvostů.

 • Vánoční kvíz a zvyky – chvilku jsme společně týrali mozkové závity a pokoušeli se dát dohromady naše znalosti a dějinné události kolem Vánoc. Poté každý poodhalil, co se u nich v rodině ve vánočním čase odehrává. V lecčems jsme si byli vzájemně inspirací, tudíž možná do některých domácností přibydou nové zvyky. 

 • Krátká procházka a prohlídka hasičárny – v půlce setkání jsme se přesunuli ztichlými ulicemi Milína k hasičárně. Tam jsme podrobili zevrubné prohlídce snad všechny stroje, hadice, upomínkové předměty a zákoutí. Opět veliké díky patří Vaškovi Kalíkovi, který trpělivě odpovídal na všetečné laické dotazy. Díky němu dnes již víme, co je suchovod, z jakého materiálu se vyrábí hadice, a kde visí zakládající listina milínského sboru.

Celé setkání na hasičárně bylo i zakončeno, výborným občerstvením (díky moc Jaru). Domnívám se, že setkání bylo opět příjemné a obohacující. Upřímně se těší na další, které je naplánováno na 26. ledna 2024.

 

NEBE A PEKLO 2023
 

Provozní hlášení z pekla: V sobotu 9. prosince 2023 došlo k invazi pozemských návštěvníků v pekelné varně bývalého milínského pivovaru. Akční hlídka pracovala ve složení čertů s funkcí: dveřník, zámečník, kotelník, „zapeklovatel“, dýler čertích ocásků, vypouštěč nedostatečných hříšníků z pekla, pytlonosič, úředník, běžně zloby(-i)vý čert, budižkničemu. Výsledek zásahu: z pekla bylo vyhnáno více než 90 nedorostlých lidiček, kteří si předtím vyslechli spoustu kritiky (z rodičovských odposlechů) a slíbili, že se do příštího roku polepší. Dostali na památku „Protokol o vážení hříšníků“ a smrdutý čertí ocásek. Několik jedinců bylo strčeno do kotle nebo do pytle, váha pod mnohými nebezpečně praskala, přesto se povedlo všechny nezvané návštěvníky vymést ven z pekla. Až později jsme se dozvěděli, že do pekla je vodili dvě nechvalně známé postavy z pekelného podsvětí, kteří mají přezdívky: Pekelný plamínek, Polo-anděl nebo Polo-čert. S těmi si to ještě dodatečně vyřídíme! Hlášení sepsal: Ing. Lucifer 

Nebeské hlášení: Andělé nám poslali urgentní depeši, že v milínském bývalém pivovaru se 9. prosince děly hrůzostrašné věci. Vyděšení poutníci, kteří se šťastnou souhrou náhod dostali z pekla, nebo se mu důvtipně vyhnuli, putovali pro laskavé slovo a útěchu do 2. patra Centra volnočasových aktivit, kde jsme nouzově otevřeli bránu do nebe. Střežil ji Mikuláš spolu se čtyřmi anděly. Z nebe pak vykukovali další tři malí andílci a byli připraveni na Mikulášův pokyn spouštět z nebe košík s nadílkou. Odnesli si ji všichni malí návštěvníci, protože na ně zazněla slova chvály, a také za odvahu promluvit přede mnou… Sepsal sv. Mikuláš 

Poděkování: Ačkoliv jste nikde neviděli jediného hasiče nebo hasičku, vězte, že v tomto pekelno-nebeském mumraji měli své prsty (hlavy, kopyta, křídla…). Patří jim tímto velké poděkování. Dále rodině Srbkových za odemknutí pekelných vrat, dětem „od Jarešů (a Coufalů)“ za fyzickou námahu při spouštění balíčků z nebe, čertici Markétě (a tátovi) za rukodělnou mnohahodinovou práci s ohořelými pamětními listinami, čertům, andělům a Mikuláši za práci v sobotu, kdy ostatní hříšníci lenoší po obědě, a obci Milín za financování dárkových balíčků a jiných nutných výdajů. Za organizátory Polo-čert (anděl) Dana

 
 
ZAHÁJENÍ ADVENTU 2023

Společně prožít začátek adventu měli milínští možnost v sobotu 2. prosince 2023 již tradičně před kulturním domem, kde se kromě hudebního programu na pódiu odehrávalo dost věcí za, vedle a před pódiem. Kdo na akci přišel, mohl si ve stáncích zakoupit nejen něco na zahřátí a zahnání chuti, ale i vánoční zboží, dekorace, drobné dárky či jen něco pro radost. K úvodu programu už neodmyslitelně patří zapalování první adventní svíčky na věnci a rozsvěcení stromu. Svíčku měl pod palcem nový pan farář Fr. Masařík, strom stisknutím kouzelného tlačítka osvítili ,,kluci“ Levíčkovi. Kulturní program doslova odpálilo vystoupení učitelů a žáků ze základní školy, poté jsme měli možnost slyšet žáky hudebního oboru Základní umělecké školy J.J. Ryby, a rodinu Koppovu, která letos zahrála a zazpívala v plném počtu. Viry nedovolily vystoupit pěveckému uskupení KMBand, které o to déle bude účinkovat další rok ☺. Na závěr se vzpomínalo na Jirky (Trnku a Blažka). Oba byli nejen mnohaletými účinkujícími při této akci, ale neodmyslitelně patřili k všeobecnému milínskému dění. Oba jsme si připomněli několika fotkami na velkém plátně a také videonahrávkami. Pořádná sněhová nadílka byla jednak malebnou kulisou, která by k této akci měla patřit pravidelně a ne jednou za… A hromady sněhu uvítali také dětští účastníci, jejich dovádění se sněhem dotvářelo pohodovou atmosféru celé akce. Velké poděkování letí virtuální cestou všem, kdo se podíleli a zajišťovali plynulý průběh akce – netroufám si vypisovat, mohla bych na někoho zapomenout a to bych velmi nerada. Věřím, že všichni, kdo mají, si to na sebe vztáhnou! Knihovna byla jedním ze spoluorganizátorů.

 

 

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2023

Za hezké sněhové nadílky, v mrazivém podvečeru, se konalo další setkání v knihovně. Posezení mezi knihami, milými lidmi, podmalované historickými událostmi, ale i těmi současnými, proběhlo ve čtvrtek 30. listopadu 2023. Čemu jsme se tentokrát věnovali? Promítání černobílých fotek aneb Z historie Milína – opět jsme rozebírali nafocené události, pokoušeli se odhadnout letopočty, identifikovat osoby… Na všechno tentokrát dohlížel a jednotlivé snímky popisoval i jejich autor – Jirka Fuka. Martin Mottl a zadaný domácí úkol – splnil na 1 s *. Díky věcnému shrnutí jsme získali přehled, co se v kronice, kterou sepisoval Josef Valenta (v letech 1931 - 1937), skrývá za zajímavosti. Pamětní kniha nám prozradila, kterak Marie Terezie projížděla Milínem, jak se zrodil nápad mít v Milíně kostel a nedocházet na Slivici, jak vypadalo dostavníkové spojení a jiné historické zajímavosti. Jelikož se Martin osvědčil, napříště dostane další kroniku. Historii i současnost hasičského sboru v Milíně přiblížil Vašek Kalík – tudíž víme, že vznik sboru sahá do dávné historie (založen roku 1882), kde byla stará zbrojnice, že existují Hasičské noviny, že milínští pomáhali hasit požár Svatohorských schodů, že se v příštím roce plánuje přestavba hasičárny a pořízení nového auta… Zástupci Lazska představili bioart – manželům Lánským se nejen popisem, ale i fotkami podařilo s několika dalšími účastníky vytvořit na své zahradě zajímavá dílka, malebná zákoutí. Materiálem k tvoření byly zahradní přebytky (vlastně by se dalo napsat rostlinný odpad). Příští rok by rádi stímto nápadem expandovali za hranice pozemku i vísky. V Milíně by se rozhodně dalo najít několik nadšenců pro podobně prožité chvíle a jistě i mnoho míst pro tvoření, ke zkulturnění… Představení knižních novinek – historie nás natolik časově zaměstnala, že na novinky zase nedošlo. Bojím se slíbit, že příště už určitě! ☺ Nad dotazy čtenářů i nečtenářů – probírala se nová dopravní opatření a změny v provozu přes Milín. S děkováním na závěr jsem už trapná, ale nemohu si pomoci. Opět velmi děkuji všem, kteří přišli, přispěli k pohodovému večeru, který obohatil snad nejen mne.

 

 
POCHOD BROUČKŮ 2023

Temné podzimní dny se podaří každoročně aspoň na jeden večer rozsvítit a rozzářit světýlky v lampionech i v očích malých dětí. Letos se akce Pochod malých broučků konala již po dvacáté páté. Spolek Pohádka ve spolupráci s knihovnou a dobrovolníky z řad milínské mládeže, která se převtělila do velkých plyšáků, připravil tuto oblíbenou akci na středu 15. listopadu 2023. Ani deštivé počasí neodradilo více než 140 účastníků. Po úvodním slovu velkého brouka proletěli malí broučci spolu se svým dospělým doprovodem světelnou branou, dále prošli pohádkovým hradem, před kterým je spočítala velká Beruška a za každého účastníka udělala černý puntík na krovky papírové Berušce. Jako každoročně směřovala trasa k osvětlenému kostelu, kde děti za asistence plyšáků obešly rozsvícenou lampičku, dostaly sladký „pylový knedlíček“, mohly nakouknout do odemčeného kostela – za což patří poděkování panu Formánkovi a novému faráři P. Františkovi. Dále už následoval let zpět ke knihovně, kde si každý mohl zapálit prskavku a zahřát se sladkým čajem. V zahradním altánu měla letos velké fofry rodina Aleny Solomonové, protože na odbyt šly nejen výborné domácí zákusky, ale i dýňová polévka a různé nápoje pro děti i dospěláky. K tanci hrály dětské písničky, takže bylo opravdu veselo. Poděkování patří dále paní Marušce za pomoc, pohádkovým členům Daniele, Anettě a Martinovi, plyšové mládeži: Ondra a Ondra, Michalka, Honzík a Patrik. 

 
PŘEDNÁŠKA O KAKTUSECH 2023

Kaktusářský spolek Milín uspořádal ve výstavním sále knihovny přednášku Jaroslava Šnicra na téma - kaktusy Chile. Akce se konala 7. listopadu 2023 od 16 hodin. Účastníci se opět dozvěděli pestré informace ze světa kaktusů, a promítána byla i bohatá fotodokumentace.

 

 
SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2023

S přicházejícími delšími podzimními a zimními večery opět pokračují v knihovně akce nazvané Setkávání mezi knihami. Tradičně se konají poslední pátek v měsíci, což bylo tentokrát 27. října 2023. Sešli jsme se v 18 hodin  a při patnáctém setkání byl program následující • p. Hrubý představil projekt  křížová cesta za Pelechem – povídání, fotky • promítání snímků Milína (černobílá minulost x barevná současnost). Na programu bylo ještě několik bodíků, ale na ty přes rozsáhlou diskuzi a vzpomínání nad fotografiemi nedošlo.

Na závěr to úplně nejdůležitější – moc se na Vás těšíme zase příště.

PS: Mám prý připisovat, že akce není určena pouze čtenářům, ale že je otevřena všem! Tedy to připisuji. 

 

 
NOC V KNIHOVNĚ 203

Zažít večer a noc v milínské knihovně měli možnost žáci druhých tříd a jejich paní učitelky. Pochopitelně ne najednou, hezky jsme si je rozdělili! Zatímco jedni doufali, že jim písmenka a všechna knižní moudra naskáčou do hlaviček z 13. na 14. října, ti druzí o týden později (20. – 21. října 2023) též zjistili, že tak jednoduché to není. Knihovna pořádá akci již mnoho let (podařilo se nám dopočítat čísla 17). Zpočátku byla určena dětem od 6 do 12 let, poslední roky nocují mezi/pod knihami druháčci, což se velmi osvědčilo. Zaprvé se už vzájemně známe ze společných návštěv knihovny (třídy chodí během školního roku do knihovny), zadruhé se lépe vytváří program pro věkově stejně staré děti, zatřetí je to vlastně taková slíbené odměna z červnové akce Pasování na čtenáře. Letošní program byl ,,napasován“ na knihu Křeček v letu. Děti ji dostaly na konci první třídy při zmíněném slavnostním Pasování na čtenáře a měly za úkol ji přes prázdniny přečíst. Kdo tak učinil, měl velkou výhodu a byla pro něj hračka zodpovědět otázky při večerní bojovce. Ta se odehrávala v ulicích Milína, začínala u knihovny a končila v mateřské školce. Nyní tedy již tušíte, že skupinky mohutně mávajících albatrosů, skákajících horských kamzíků či světlušek (baterky dětí svítících na cestu prozkoumávajíce temná zákoutí), byly skupiny knihovnických nocležníků. Díky počasí byla večeře v areálu již zmíněné MŠ netradičním zážitkem a závěrečný bobřík odvahy téměř hračkou. Odestýlání pelíšku (karimatky a spacák v uličkách mezi regály) také nebyl žádný oříšek a pro některé ani okamžité usnutí. Ranní rozcvička se nekonala. Byla nahrazena snahou nasoukat spacáky do futrálů, vyfouknout karimatky, nahledat své věci. Poté následovala snídaně a hodnocení společně prožitých událostí a rozdání cestovatelských protokolů (v upomínku). A to nejdůležitější – vydání přeživších jejich rodičům ☺, kterým chceme poděkovat za svěření dětí. Na závěr si dovolíme vyseknout poklonu paním učitelkám za jejich nasazení + statečnost a připojit poděkování rodině Kunců za střechu nad hlavou (nad večeří). Dále patří poděkování dvěma maminkám za napečení chutných toustů a vynikajících povidlových buchet.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2023

V areálu knihovny se letos konala hned dvě „pasování na čtenáře“. Tato slavnostní a zároveň hravá akce je ,,šitá na míru “ prvňáčkům, a tentokrát jí neunikly třídy paní učitelky Šefčíkové (15. června 2023) a Šubrtové (20. června). Celý ,,obřad" se nesl na téma křeček a odehrával se v zahradě, malá část v nízkoprahu. Obě třídy během školního roku knihovnu navštěvovaly, tedy pro ně toto prostředí nebylo tajemným ba ani neznámým místem. Tentokrát však při setkání měli malí čtenáři prokázat, že jejich dovednosti (čtenářské, vědomostní) si zaslouží ocenění pro opravdového čtenáře. Je třeba dodat, že své dovednosti musely prokázat i paní učitelky ☺ Co vše se při pasování událo? Knihovnice nejprve ověřily splnění zadaného domácího úkolu: Co všechno děti vědí o křečkovi? Poté každý přečetl kousek z knihy Křeček v letu, to aby ukázal, jak se mu daří krotit písmenka. Následoval úkol vědomostní, který odešla třída plnit ke kapličce sv. J. Nepomuckého na Homoli. Samotné pasování, které bylo nejdůležitějším bodem programu, obnášelo prolézt křeččí chodbičkou do pohádkového hradu, kde na každého šikovného čtenáře čekala již zmíněna kniha a „glejt“. Nikdo neunikl slavnostnímu slibu a papouškovu pasování. Proč právě papoušek? Je to jeden z křečkových kamarádů z knihy. Při akci také došlo na společné focení, volnou zábavu, nafukování balónků, ochutnávání dobrůtek (překrásné, jedlé výtvory od A. Solomonové). Věříme, že opasovaní čtenáři o prázdninách do nějaké knihy mrknou, na čtení nezanevřou a naopak jej budou trénovat. Na další setkání se těší aneb Po prázdninách společně v knihovně: Jitka a Dana.

 

 
VÝSTAVA ZUŠ 2023

Dne 13. června 2023 proběhla ve druhém patře knihovny vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř., pobočka Milín. Na výstavě, která je přístupna do konce srpna v otvíracích hodinách knihovny, je představen celoroční projekt žáků předmětu plošná tvorba na téma Město. Průvodní slovo a projekci k výstavě doplnili hrou na kytaru žáci Elišky Neužilové Kovalské. Děkujeme všem za milou atmosféru i za poskytnutí prostoru knihovnicím milínské knihovny. 

 

 
KVĚTINOVÝ DEN 2023

Další ročník celorepublikové akce - Český den proti rakovině (Květinový den) proběhl v Milíně velmi úspěšně. Sbírka se konala ve více dnech. Hlavní termín byl 10. květen a na ,,kamenných místech“, jakým byla např. i milínská knihovna, bylo povoleno sbírkovat do 15. května 2023. Hlavním organizátorem je každoročně Liga proti rakovině. Za naši obec se k dobrovolníkům vybírajícím příspěvky připojily - základní škola, mateřská škola a knihovna. Mohli jste tedy přispět do čtyř pokladních vaků a na oplátku získat na klopu žlutý kvítek (měsíček lékařský s modrou stužkou). Na letošní téma (prevence onkologického onemocnění průdušek a plic) se vybralo 6 407 Kč a kytiček se prodalo 232 kusů. Děkujeme Vám! Věříme, že vybrané finance pomohou šířit prevenci, zlepšovat život onkologických pacientů a podporovat další výzkum rakoviny. Mimořádné poděkování patří všem, kteří se na sbírce podíleli coby styční důstojníci, jmenovitě V. Laznové, O. Černé. L. Fialové a J. Kubíčkové. Poděkování a 1 s * (hvězdičkou) si zaslouží za vysoké nasazení a kouzlo osobnosti Lenka Vondráková a Vanesa Vondrášková (základní škola měla všechny kytičky za hodinu rozebrané). Děkujeme i pracovnicím milínské pošty, které výtěžek sbírky spočítaly a odeslaly. 

 

 
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2023
 

V letošním roce jsme na chodníku před knihovnou malovali již po dvacáté šesté. Z organizačních důvodu to bylo ve dvou dnech; poprvé v úterý 4. dubna 2023 a podruhé v pátek 21. dubna. Na první akci dorazily děti z několika tříd 1. stupně a školní družina. Byla však až neskutečná zima, takže to bylo vždy „rychlomalování“. Druhý termín už vyšel dětem ze školky na téměř letní počasí. Zkrátka a dobře jsme opět oslavili Mezinárodní den dětské knihy (váže se k datu narození H. Ch. Andersena * 2. 4. 1805). Naštěstí si dnešní automatické pračky umí dobře poradit se zašpiněným oblečením, které dětem zářilo všemi barvami, stejně tak jako chodník před knihovnou.

 

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2023
 

Moranové taškařice byly letos slzavé. Ne, že by účastní této jarní akce plakali, ale po většinu času konání akce nás doprovázel déšť.

Ve 14 hodin to před knihovnou (v neděli 26. března 2023) vypadalo ještě dobře. Tři lepé děvy (Terka + Nikol + Terka) byly nachystány a v pestrých kostýmech jim to slušelo. Morana (Smrtka, Mořena…), vyrobená dětmi a maminkami z MC Milínek, byla na svůj úděl také přichystána. I průvod došel bez úhony před hasičárnu, kde čekal palič (hasič) Vašek Kalík, aby Moraně ukázal, jak lechtají plameny. Zvládli jsme ji do vody vhodit (vrchní vhazovatel Michal Kalík) a trochu holku ohořelou ukamenovat. I hudební vložka se stihla (školkové děti zpěvem zimu zaháněly), ale zdobení líta (symbolu jara) se už odehrávalo za jemného krápání a pak už pršelo a pršelo.

Chvíli jsme doufali ve zlepšení, ale pak jsme přeskočili část naplánovaného programu  - hry + soutěže a uchýlili jsme se do závětří. Ti stateční, kteří před hasičárnou vydrželi, si na ohni opekli, co se dalo, probrali leccos a pak se rozloučili. Jelikož nikdo z účastníků nepřinesl soutěžní jarní salát, zákonitě obsadila 1. místo jedna z organizátorek. Salát dostali ochutnat všichni, kdo se ohřívali u ohýnku. Za statečnost těch, kteří vytrvali přes deštivé počasí, patří obdiv a dík. Veliké díky na závěr patří rodině Kalíkovic, za přípravu, zázemí a mokrý úklid. To, že hned v pondělí jsme se v Milíně dočkali i sněhové nadílky a fujavice, svědčí o tom, že tento ročník chtě nechtě musíme zhodnotit jako méně funkční.

 

 

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2023
 

Setkání (tentokráte již 14.) proběhlo na začátku jara (v pátek 24. března 2023) a bylo na delší čas poslední. Další posezení mezi knihami, regály, milými lidmi… začnou zase až s dlouhými podzimními a zimními večery. Asi od října 2023. (Většinou to bývá poslední pátek v měsíci.)

Čemu jsme se tentokrát věnovali? 

Promítání fotek (dovolenkové tipy / výletní cíle) - díky snímkům pana Kunta jsme zabrousili na východ od Milína. Navštívili jsme Hradec Králové (akci Století páry - historické stroje poháněné párou), dále města Jičín, Hořice (město doslova sochami zaplavené), hrad Pecku a špitál Kuks. Tedy, kdo ještě netušil kam letos ve volných dnech vyrazit, dostal několik velmi pěkných tipů.

Odtajnění MC Milínek – Petra Kalíková nás zavedla a představila prostory mateř. centra. Seznámila s jeho stručnou historii a současnou situaci + programy pro děti.

Manželé Lánští pro změnu překvapili svou akcí ,,znovuvzkříšení studánky“ v Milíně za Machačovem. Šest nadšenců opravilo, vyčistilo studánku tak, že z ní opět po letech teče voda. Také upozornili na výklenkovou kapli (pod areálem příbramské nemocnice), která je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému, podle níž nesla nedaleká ulice (dnes Hradební) název Svatojánská.

Výměna čtenářských tipů, představení novinek – k tomu netřeba nic dodávat.

Nad dotazy čtenářů i nečtenářů – v této diskuzní chvilce se probíraly zejména ekologické problémy regionu a životní prostředí kolem nás (odpady, zástavba, akce Ukliďme Milín) a také se vzpomínalo na Příbramsko dob minulých.

Dárečky na rozloučenou – někteří o ně přišli (zejména ti, co odešli v průběhu), čímž se jim omlouvám! Drobná narašená větvička břízy měla být jarní upomínkou na toto poslední setkání v knihovně.

Jako úplnou tečku bych vložila poděkování všem, kdo na setkání přichází, dělí se o své nápady, zážitky, postřehy…!

 

 

DIGITÁLNÍ ODYSEA - TABLETY PRO SENIORY 2023
 
V rámci tohoto projektu proběhlo další školení v termínu 9. února 2023. Akce se konala v prostorách knihovny. Pro velký úspěch se bude školení na ovládání tabletů pro účastníky ve věkové kategorii 65+ konat i v březnu 2023. Lektorem bude opět Pavel Hlavín. Tablety jsou pro účastníky k dispozici, na akci je potřeba se předem přihlásit.
 
 
SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2023
 
Ohlédnutí za programem (27. ledna 2023):
Promítání fotek (téma: stavba dálnice + Brdy) – na promítání fotek z archivu Mirka Kunta došlo po přivítání a přípitku na zdárný průběh nového roku. Mimochodem toto setkání bylo početnější, než tomu obvykle bývá. Do-razily i zástupkyně mládí! Dálničních fotek byla zásoba, ,,diváci“ měli mož-nost vidět stavbu od počátků do současného stavu. Následovaly brdské sním-ky, coby pozvání do blízké krajiny za zajímavými výletními cíli, které se dají zdolat i v zimním období.
 
Odtajnění trezoru s kronikami + kámen Bořickýit – po promítání přišlo na řadu protažení svalů. Vystoupali jsme do 2. patra, kde se nachází trezor s kronikami, pamětními knihami, několika staršími fotoalby a jinými poklady. Kromě nahlížení do těchto dokumentů a vzpomínání nad zachycenými událost-mi jsme si i trochu zahádali. Přítomní měli uhodnout, co za prapodivný kámen knihovna ukrývá v horním patře. Kámen Boříckýit poskytl další diskuzní téma – kdo to byl vlastně Bořický? (následovala krátká přednáška o milínském ro-dákovi, stejnou od knihovnic slyší každoročně školní mládež ☺). Jedna z účastnic se ku příležitosti návštěvy 2. patra podělila o bubnovací zážitky, které zde před týdnem zažila (konal se tu bubnovací seminář).
 
Nabídka knižních novinek – novinky, kterých nebylo mnoho, byly rozebrány hned. A vyřazené tituly (zejména thrillery a romantika) našly nové majitele.
Nad dotazy čtenářů i nečtenářů – v této vlastně již diskuzi jsme probírali zvýšení čtenářských poplatků (od února 2023), půjčování tabletů pro skupinu 65+. Také jsem narazili na další školení s digi technologiemi. Petra Kalíková nastínila záměr MC Milínek požádat o grant v rámci programu Erasmus – pod-pora komunity. Od přítomných by uvítala nápady, co by se všechno dalo do projektu navléknout.
 
Povídání u krbu (tentokrát nezapáleného, jelikož teplo v knihovně bylo i bez ohně) - do závěrečného bodu programu jsme přešli spontánně. Probíraly se deskové hry (nápad na další cyklus našich setkání, např. od podzimu 2023), hry typu únikovky… Zástupci Lazska (Lánští) odvyprávěli příběh pomníčku letců, který se nachází v zámeckém parku v Kamenné. A byli to právě oni, kdo se pustil do jeho znovuobnovení. Došlo i na vzpomínání na akce dávno minulé - Noc v knihovně pro dospělé, Spaní v knihovně pro děti v bývalé knihovně…

 

 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
 
Tato charitativní akce má v Milíně a okolí dlouholetou tradici. V poslendích letech ji pořádá Charita Příbram. V letošním roce sbírka probíhala, sice za skromnějších podmínek, ale my v knihovně jsme měli tradiční kasičku na příspěvky. Jako poděkování přispěvatelé obdrželi drobné upomínkové předměty.
 
 
NEBE A PEKLO V BÝVALÉM PIVOVARU 2022
 

Odvážní rodiče s malými dětmi zavítali v sobotu 3. prosince 2022 na akci Nebe a peklo v bývalém milínském pivovaru. Ti, co se báli víc, měli časové vstupenky již od odpoledních hodin, odvážnější chodili až za tmy. A že se bylo čeho bát! Před knihovnou se nejprve účastníci shromáždili po skupinkách, pokyny dostávali od pekelné hospodyňky a Doroty Máchalové. Společně se př-šlo až k peklu, odkud průvodkyně zbaběle utekly zpátky hned poté, co zaslechly dunivé rány z pekla. V pivovarské várně to čmoudilo, blikalo červeným světlem a bylo tam pravé peklo. Děti i někteří dospělí museli na „váhu hříchů“, vyslechli si od Lucifera stížnosti a pokárání. Ti, co slíbili, že se polepší, byli zadním vchodem vypuštěni ven. Musíme přiznat, že několik hodně vystrašených dětí pouze prošlo kolem pekla - a i to jim dalo dost zabrat - a čekali na přijetí rovnou v nebi. Bylo jim to laskavě prominuto. 

Následovala osvětlená cesta až k nebeské bráně. Tam to bylo krásně zářivě barevné. Navíc hodný Mikuláš se svými pomocníky anděly věděl moc dobře, za co má každého pochválit. A za přednesenou básničku dostal každý zaslouženě balíček s odměnou. Pak už se šli všichni s úlevou pochlubit zpět ke knihovně, že cestu úspěšně zvládli, za což jim byl odměnou teplý čaj.

Děkujeme všem čertům, andělům i Mikulášovi (celkem se akce účastnilo 17 hasičů, knihovnic a ostatních přátel nebe/pekla). Dále moc děkujeme rodině Srbkových/Štětinových za půjčení jedinečných prostor a také za rozdělání pekelného ohně. Paní Havlíčkové díky za „balíčkování“ a obci Milín za financování celé akce.

Odvážní rodiče s malými dětmi zavítali v sobotu 3. prosince 2022 na akci Ne-be a peklo v bývalém milínském pivovaru. Ti, co se báli víc, měli časové vstu-penky již od odpoledních hodin, odvážnější chodili až za tmy. A že se bylo čeho bát! Před knihovnou se nejprve účastníci shromáždili po skupinkách, po-kyny dostávali od pekelné hospodyňky a Doroty Máchalové. Společně se při-šlo až k peklu, odkud průvodkyně zbaběle utekly zpátky hned poté, co za-slechly dunivé rány z pekla. V pivovarské várně to čmoudilo, blikalo červe-ným světlem a bylo tam pravé peklo. Děti i někteří dospělí museli na „váhu hříchů“, vyslechli si od Lucifera stížnosti a pokárání. Ti, co slíbili, že se polepší, byli zadním vchodem vypuštěni ven. Musíme přiznat, že několik hodně vystrašených dětí pouze prošlo kolem pekla - a i to jim dalo dost zabrat - a čekali na přijetí rovnou v nebi. Bylo jim to laskavě prominuto ☺. Následovala osvětle-ná cesta až k nebeské bráně. Tam to bylo krásně zářivě barevné. Navíc
7
Milínský zpravodaj – 2023
Meteorologická dramaturgie Festivalu Divadla Dagmar
Festival Divadla Dagmar již po šesté rozehrál a rozezvučel Památník Vojna v Lešeticích u Příbrami. Původně čtyři před-stavení nám zredukovalo náhlé onemocnění v souboru na kousky tři, ale i tak bylo na co se dívat.
Den první, sváteční, jsme zahájili „crazy“ komedií Pánská jízda Gustava Opo-čenského. Skvělé herecké výkony profesio-nálních herců, které si Divadlo Dagmar „vyzobáva“ z divadel po celé republice, okouzlily přes tři desítky diváků (mezi nimi velká část milínských).
Den druhý nabídl mrazivou podívanou, scénické čtení Ženy ve tmě, koláž z knih Christine Ritter Žena v polární noci a Singri Sandberg Tma. Během předsta-vení se ukázalo, že dramaturgie festivalu je meteosenzitivní a pracuje i s počasím. Čtení o ženách v polární pustině zřejmě pomohlo k prvnímu letošnímu sněžení, které schovalo komunistický lágr pod bílou peřinu.
Závěrečné monodrama, Vyhnání z ráje už proběhlo, bylo hereckým a ta-nečním koncertem Andrey Kiralyi v hlavní a jediné roli. Kiralyi představovala af-rickou dívku, která má to štěstí, že se dostane z Afriky do vysněné Ameriky, drsná realita se však od představ velmi liší. I zde sníh plnil důležitou funkci, i když vy-rovnávání se mladé dívky s mrazivými všudypřítomnými ledovými krystalky bylo tím nejmenším problémem.
Šestý ročník Festivalu Divadla Dagmar navštívilo skoro šedesát diváků. Festival by se neobešel bez finanční podpory města Příbrami. Nemalý dík patří i milínskému spolku Za Komíny, který zapůjčil praktikáble, jež zlepšily divákům „rozhled“.
Díky ohlasům návštěvníků i samotného Divadla Dagmar již dnes víme, že můžeme začít pracovat na sedmém ročníku festivalu. Na viděnou v roce 2023.
Tomáš Bílek a Jan Cvačka
Organizátoři Festivalu Divadla Dagmar
hodný Mikuláš se svými pomocníky anděly věděl moc dobře, za co má každého pochválit. A za přednesenou bás-ničku dostal každý zaslouženě balíček s odměnou. Pak už se šli všichni s úlevou pochlubit zpět ke knihovně, že cestu úspěšně zvládli, za což jim byl odměnou teplý čaj.
Děkujeme všem čertům, andělům i Mikulášovi (celkem se akce účastnilo 17 hasičů, knihovnic a ostatních přátel nebe/pekla). Dále moc děkujeme rodině Srbkových/Štětinových za půjčení jedinečných prostor a také za roz-dělání pekelného ohně. Paní Havlíčkové díky za „balíčkování“ a obci Milín za financování celé akce.
 
 
ZAHÁJENÍ ADVENTU 2022
 

Po dvouleté pauze se opět měli možnost obyvatelé Milína sejít na prostranství před kulturním domem a společně prožít začátek adventní doby.

Na úvod celého dění byl rozsvícen vánoční strom (letos byl vybrán a novými ozdobami + světýlky ozdoben jiný smrk). Poté se na pódiu střídala hudební uskupení působící v obci. S připraveným programem vystopili - ZUŠ J.J. Ryby, Radost, sestry Koppovy, učitelé ze základní školy, Gentiana. Počasí bylo vstřícné, prodejních stánků méně a na občerstvení pro diváky bude ještě potřeba v dalších letech zapracovat. Akci pořádala obec Milín ve spolupráci s milínskou knihovnou a mnoha nadšenci.

 
SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2022
 

Poslední pátek v měsíci listopadu (25. listopadu 2022) patřil opět jedné knihovnické akci. V této předadventní době jsme si posezení (desáté) u krbu navíc zpříjemnili skleničkou svařáku a mísou vanilkových rohlíčků (donesla jedna z účastnic a pekla její maminka). Co byly hlavní body programu?

Promítání fotek, které prezentoval „dvorní knihovnický promítač“ Miroslav Kunt. Snímky nám přiblížily proměnu krajiny v okolí Milína. Viděli jsme, jak vzniká nová dálnice, velice zajímavou časosběrnou kolekci (několik stavebních míst focených v průběhu uplynulého roku). Jelikož většina z nás se po stavbě nepotuluje, byli jsme často dost překvapeni.

Objasnění kosmogramů, zejména vlivu tohoto obrazce, který je umístěn v Milíně, na lidi, samotnou obec, přírodu… Tohoto povídání se ujal člověk nejznalejší Jan Tajboš, jelikož je autorem kosmogramu.

Představení knižních novinek, které byly zájemci vzápětí rozpůjčeny domů.

Výroba jednoduchých obálek, aby bylo kam dát přání Ježíškovi.

V setkání se bude po dobu zimních měsíců pokračovat (obvykle s ekoná poslení pátek v měsíci). Těšíme se na Vás všechny.

 

 
POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2022
 

Spolek Pohádka spolu s knihovnou Dr. E. Bořického a MC Milínek uspořádaly ve středu 16. listopadu 2022 v podvečerních hodinách již řadu let oblíbenou akci, zejména pro rodiny s malými dětmi. Na začátku všechny přivítal motýl Emanuel, kterému zmokla křídla, což mu nebránilo ve skotačení spolu se včelkou Májou a přítomnými malými broučky. 

Před světelnou bránou probíhalo velké sčítání broučků, na tabuli bylo zapsáno 66 malých a 57 velkých. Všichni odlétli k osvětlenému kostelu, kde byl mini světelný slalom a všichni obdrželi sladký pylový knedlíček. Po návratu ke knihovně byl k dispozici sladký čaj a jako odměna prskavka. Ve stánku paní Aleny si přítomní mohli zakoupit všelijaké napečené dobroty nebo si dát něco silnějšího na zahřátí. Na veselé dětské písničky z reproduktoru si mnozí udělali malou diskotéku. Počasí zprvu vypadalo hodně nevlídně, ale během celé akce se umoudřilo, takže jsme nezmokli. Děkujeme Petře Kalíkové (stanoviště u kostela) a panu Formánkovi za otevření kostela.

 
 
NOC V KNIHOVNĚ 2022
 

Spaní v knihovně, kterému předcházela večerní šipkovaná a malý bobřík odvahy, jsme letos organizovali dvakrát. Nejdříve pro 2. B (30. září - 1. října 2022) a pak pro 2. A (21. - 22. října 2022). K noclehu mezi regály s knihami se odhodlali nejen žáci, nýbrž i paní učitelky Sečanská a Havránková + asistentka Amálka a při druhé noci Helena Mazáková. Scénář večera byl inspirován knihou Dubánci (od Kláry Smolíkové), kterou žáci dostali na konci první třídy při akci Pasování na čtenáře.

Po úvodním přivítání, rozdělení do skupin (dub zimní x dub letní), sbalení se na cestu (baterky, večeře), se skupiny vypravily do temných milínských ulic, aby si navzájem šipkami z přírodnin (domácí úkol pro účastníky - nasbírání vhodného materiálu - byl splněn na 1*) vyznačily trasu. Druhá část šipkované spočívala naopak v hledání šipek a obálek s otázkami a rozstříhanými částmi mapy.

V cíli (před knihovnu), kam se skupiny obloukem vrátily, čekal úkol poslední - společný. Poskládat dohromady části mapy. Po slepení „puzzlí“ bylo patrné, že putování ještě nekončí. Následovala večeře pod širým nebem v areálu bývalého pivovaru (při druhém nocování se večeřelo v altánu před knihovnou) a po posilnění i bobřík odvahy: dojít po dvojicích (někteří stateční zvládli i sami) utrhnout list či žalud ze stoletého padlého dubu. Na samý závěr nočního putování našly děti obří obálku, ve které byly prskavky a přihlášky do knihovny. Žáci z 2. B se ještě na malý okamžik pozdravili s trpaslíkem, ten se však již uložil k zimnímu spánku a na další třídu již nečekal. Návrat do tepla knihovny byl vítaný. Děti si rozložily pelíšky a vzápětí některé přemohla únava a po přečtení příběhu se odebrali do říše snů.

Celá akce byla zakončena další den ráno snídaní a předáním (přeživších) dětí rodičům. Domů si každý odnesl pěmětní list a přihlášku do knihovny. Velmi děkujeme rodině Srbkových za propůjčení prostor pivovaru k nočním hrátkám.  

 
 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2022
 
V letošním roce jsme pasovali dvoje prňáčky na nové čtenáře. A to děti z 1. A (paní učitelka Mazáková) a 1. B (paní učitelka Sečanská), třídy se dostavily zvlášť, nicméně program měly podobný. A díky bodovému scénáři  (viz níže) vám bude jasné, že si to užili nejen děti, ale i milínské knbihovnice.

 

1. Přivítání třídy v zahradě Centra volnočasových aktivit, seznámení s programem - díky dobře objednanému počasí se akce (v obouch případech) odehrávala dle plánu ve venkovních prostorách.

2. Čtení z knihy Dubánek a tajný vzkaz – děti četly jeden řádek z knihy, zkouška čtenářských dovedností dopadla na výbornou nejen u malých čtenářů, ale i u paní učitelky (ta musela přečíst celý odstavec :-).

3. Hledání dubových listů (papírových) po zahradě – úkoly typu vyjmenuj lesní zvířata, řekni 3 stromy… zkrátka prověření znalostí také dopadlo úspěšně.

4. Lepení listů na papírový kmen - lepidlo sice leckde teklo proudem, ale zkouška dovedností měla moc hezký výsledek (můžete na vlastní oči vidět v knihovně).

5. Pasování nových čtenářů obřím listem, předání knihy a pamětního listu  – král lesa si vyslechl mnoho přísah od dětí, že se budou snažit číst. Paní učitelka pochopitelně musela přísahat o dost více. Každý dostal knihu Dubánek a tajný vzkaz + pamětní list.

5. Předání dobrůtky – dubánkový dort či bábovičky s dubánky byly závěrečné sladké odměny pro všechny pasované ba i knihovnice (pekla Alena Solomonová).

6. Pozvání v říjnu/listopadu na spaní v knihovně - toto je plán do budoucna, na který se těšíme, ale do té doby musíme přečíst knihu o Dubánkovi, abychom měli inspiraci na nějaké večerně-noční dobrodružství.

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2022
 

Akce, která byla původně naplánována na 5. dubna 2022 se díky nepřízni počasí, protáhla na celý duben ba i kousek května. A tak jsme měli chodník před knihovnou barevný (omalovaný) dlouho, dlouho... Na chodník letos přicházely střídavě malovat děti z mateřské školy a několik tříd z 1. stupně školy základní. Knihovna tuto akci pořádá coby oslavu Dne dětské knihy (narození spisovatele H. Ch. Andersena).

 
 
 

VYNÁŠENÍ MORANY 2022

Po dvouleté pauze jsme se letos opět sešli, abychom vynesli zimu z milínských ulic a přilákali jarní čas (počasí). A nutno dodat, že se to podařilo (tedy alespoň po dobu jednoho dne).

V odpoledních hodinách 3. dubna 2022 se jako mávnutím kouzelného proutku ukázalo na nebi sluníčko a doprovázelo nás skoro po celou dobu akce.

Scénář 11. ročníku byl obdobný jako u předchozích, tzn. přivítání příchozích před centrem volnočasových aktivit, představení Morany a lepé děvy, seznámení s programem.

Poté následoval průvod v čele s Terkou Dřevovou alias lepou děvou, pevně držící a z rukou nepouštějící Moranu (Mořenu, Smrtholku, symbol zimního období) a kráčející k hasičárně. Tam byla Morana svěřena do rukou odborníků přes oheň (klukům Kalíkovic – dobrovolným hasičům). Ani oni, ba ani účastníci neznali s Moranou slitování, krom upálení, utopení a kamenování ji sprovodili z Milína básničkou. A tak byla za zimou udělána definitivní tečka. Co se dělo s krásnou červenou sukní, to vědí jen přímí účastníci a tak to i zůstane.

Zdobením líta jsme naopak vábili sluníčko mezi nás, a ono se nechalo. Bylo přítomno dalšímu programu – hrám, debatním kroužkům, popíjení teplého čaje, opékání buřtů…

Vyhlášená soutěž o nejlepší bác nebo sladkou dobrotu byla letos trochu „zmanipulovaná“: svůj výtvor přinesla pouze vyhlašovatelka soutěže, takže tím pádem si dělala zálusk na první místo, což by nebylo moc sportovní. Udělali jsme to tedy tak, že donesený bác a koláč se rozdělil mezi účastníky a všechno se snědlo. 

Za zdar akce musíme poděkovat maminkám z MC Milínek za výrobu fešné figuríny a ozdoby na líto, rodině Kalíkových za přípravy před a úklid po akci kolem hasičárny a vstřícnému počasí.

Jitka a Dana z knihovny

 

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ 2022

Návštěvy družiny v knihovně

 

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 2021

Tradiční předvánoční akci zorganizovaly skautské skupiny působící v Milíně. Krom betlémského světla, které si lidé mohli odnést do svých domovů, byl letošní novinkou průvod Milínem. Ten měl několik zastavení (před kulturním domem, před základní školou) při nichž se nejen rozdávalo světlo, ale i zpívalo. Zakončení akce probíhalo v areálu knihovny, kde si návštěvníci mohli pohladit oslíka a společně brouknout známé koledy.

 

NEBE A PEKLO 2021

Ve spolupráci s rodinou Srbků, dobrovolnými hasiči se po roční pauze konala akce, ze které mají účastníci (ti malí)  zprvu velké obavy a respekt a v závěru úsměv na tváři. V letošním roce prošlo pekelnou branou 75 dětí a o malinko větší počet se přivítal i s Mikulášem a jeho věrnými anděly (přeci jen k těm se chodí snadněji než za čertovskou cháskou). Akce se odehrávala v bývalém pivovaru, kde tu správnou atmosféru navozuje samo prostředí. Odměnou dětem za jejich odvahu byl velký perník, papírový betlémek a jablíčko, které jim nadělil laskavý Mikuláš. Na samý závěr měli všichni možnost o svých zážitcích povyprávět a spláchnout je před knihovnou u teplého čaje a svařáku.

 

POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2021

Listopadový večer, příznivé počasí, úvodní malý ohňostroj, cesta ke kostelu lemovaná světýlky, pilové knedlíčky alias zásoby na zimu, hodně malých broučků, dospělácký a psí doprovod, teplý čaj a prskavka v cíli... To byl další ročník akce s lampionky, které svítily nejen při akci samotné, ale i na cestu domů - do postýlek.

 

TÝDEN KNIHOVEN 2021

Milínská knihovna se jako každoročně zapojila do celostátní akce. V týdnu od 4. do 9. října 2021 byly připraveny tyto akce:

Recesní úkol pro návštěvníky: Udržte knihy/podržte knihovnu - kolik knih udržíš, tolik si jich můžeš odnést domů. Vyřazené si necháš, z fondu pak vrátíš. Rekord zaznamenáme do knihovnické kroniky.

Setkání s budoucími čtenáři - návštěva prvňáčků (dvě třídy) v knihovně - prohlídka, krátký program.

Dobrodružná knihovna – netradiční návštěva potmě (nešla elektřina) a zážitkový program pro děti ze ZŠ (2. A) i paní učitelku. Bonus této akce byl prohlídka milínského pivovaru a možnost prohlídnout si tajuplná zákoutí těchto prostor.

Noc v knihovně - spaní mezi knihami + večerní procházka obcí s úkoly pro děti ze ZŠ (2. B) a jejich učitelku. Bonus této akce byl noční prohlídka hasičské zbrojnice.

 

SVĚTLUŠKA SBÍRKA 2021

I v letošním roce se milínská knihovna zapojila do sbírkové akce Světluška. Tato celorepubliková akce na podporu nevidomých a slabozrakých probíhala v měsíci září. Po celou dobu byla kasička i s předměty k zakoupení umístěny v knihovně. Celkem se vybralo 1274 Kč, za které Vám děkujeme a výtěžek jsme zaslali Nadaci Světluška. 

 

PRÁZDNINOVÁ DVOUVÝSTAVA - ZUŠ + J. A. KOMENSKÝ 2021

Během léta měli možnost návštěvníci Centra volnoč. aktivit Milín vystoupat do 2. patra a tam vidět nejen úžasné výsledky žáků Základní umělecké školy J. J. Ryby, ale i učitele národů (jeho životní příběh) v komiksové podobě.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2021 - 1. A

Jako poslední na pasování přišli žáci z 1. A s paní učitelkou Janou Dandovou . Program, který pro ně byl přichystán na zahradě se krásně vydařil, počasí přálo a (10. června 2021) vůbec celé pasování dopadlo dobře. Závěr patřil prohlídce knihovny a příslibu, že se po prázninách uvidíme.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2021 - 1. B

Letos se s Pasováním čtenářů roztrhl pytel. Tentokrát (3. června 2021) byli na čtenáře pasování žáci 1. B třídy a pochopitelně i jejich paní učitelka (Martina Štiplová). Nejdříve však byli všichni  podrobeni zkoušce ze čtení, odvahy, matematických znalostí a vlastně také trpělivosti. Jelikož to byli šikovní žáci a úkoly zvládli velmi dobře, paní učitelka navíc uspěla při zkoušce čtení pozpátku, nic nebránilo aby byli opasováni (nesmlouvavým soudcem) na nové čtenáře milínské knihovny. Akce se odehrávala na zahradě před knihovnou, a dětem nebyla upřena ani prohlídka celé knihovny a knížek v dětském oddělení. Při loučení si s sebou každý odnášel nejen památeční glejt, ale i knihu První školní výlet.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2021 - 2. tř.

S ročním zpožděním se nám konečně podařilo Pasování čtenářů v knihovně. Místo prvňáčků jsme z důvodu covidové epidemie mohli pasovat až letošní druháky, ale přesto věříme, že si děti tuto tradiční akci řádně užily. Spokojená vypadala i paní  učitelka Lenka Halušková. Jelikož děti dostaly jako dárek knihu Katka a klokan ze šuplíku, nezbývalo nic jiného, než aby je po vyzkoušení ze čtení a po složení papírové šipky opasoval… cizokrajný klokan!

 

TÝDEN KNIHOVEN 2020

V rámci oslav Týdne knihoven zorganizovala milínská knihovna Velkou knižní párty – výběr vyřazených knih zcela zdarma. Jelikož jsme museli respektovat vládní nařízení, probíhala celá akce samoobslužně a bezkontaktně v předsálí KD Milín (po celý týden od 12. do 17. října 2020). Na stolech, schodech i židlích byl velký výběr vyřazených knih (cca 4 tisíce), mezi kterými se daly nalézt opravdové knihovnické lahůdky. Dostalo se nám odezvy, že někteří přišli několikrát a jásali nad svými úlovky. Jako knihovnice jsme rády, že knihy ještě budou složit dále a přinášet radost jiným uživatelům. V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje jsou knihovny na celém území ČR zatím otevřeny. Fungují za daných hygienických opatření, tzn. vstup umožněn pouze s rouškou, u vchodu je k dispozici desinfekce, případně rukavice. Návštěvníci musí dodržovat 2m rozestupy a zbytečně se uvnitř nezdržují. Na zahradě CVA si možná ti, co procházejí až k zadní brance, všimli, že se objevil nový „zahradní prvek“. Je jím vysoký kůl s vyznačenými různými výškovými body (zářezy). Kdo chce, může si vyzkoušet, jaký má odhad. Ze zadní strany jsou napsány správné odpovědi. 

 

COVIDOVÉ ZAVŘENO BŘEZEN - KVĚTEN 2020

Černá komedie „Zkrocení zlého koronaviru, aneb, jak zvládla milínská knihovna mimořádnou situaci“

Tragikomedie, sepsáno 4. června 2020

Autor: neznámý, volně upravila Dana Reiterová (vedoucí Knihovny Dr. E. Bořického Milín)

Osoby a obsazení:     Knihovnice Dana      

                                 Knihovnice Jitka

                                 Návštěvníci knihovny

Role knihovnic (střídavě): uklízečka, obsluha u otevřených dveří, odnašečka kontaminovaných balíčků, montérka ochranných plexisklových zábran

Anotace:

Co vše může způsobit vynucené uzavření knihovny pro veřejnost a jak si knihovnice poradí s nešťastnými čtenáři, kteří už nemají co číst? V Milíně si věděly knihovnice rady: v den, kdy již neměla veřejnost přístup do knihovny, otevřely boční dveře a za přísných podmínek podávaly balíčky knih (většinou náhodný výběr) chtivým čtenářům. Dramatické události (revize, dotčené telefonáty) následovaly vzápětí, se všemi se knihovnice zdárně popraly. I nečekané náhlé oznámení otevření knihoven bylo zvládnuto bez zásahu záchranné služby. Děj plný zvratů měl nakonec dobrý konec.

Dějství:

1. Nás se to vůbec netýká

2. Nás se to tedy týká!

3. Partyzánské poslední půjčování

4. Nutné zlo: revize, vyřazování, úklid…

5. Velké plány „Co vše stihneme do otevření“ (malování, staré resty…)

6. Zahradní bojovka alias bezkontaktní půjčování

7. Vše je jinak: „Nečekané otevření“

8. Bojové podmínky za provozu – desinfekce, rukavice a objednaný malíř pokojů

9. Skoronormál

 

Ukázka náhodně vybraných dialogů:

(Začátkem března) Budeme muset letos udělat revizi!

To si tedy vůbec neumím představit. Víš, jak nám minule trvala dlouho! Chceme při tom přece i třídit, vyřazovat, opravovat…

Nevím, jestli čtenáři přežijí, že bychom jim v létě na 14 dní zavřeli knihovnu!

(O 14 dní později) Co blázníte?

(O 2,5 měsíce později) Musím si nasazovat rukavice, když se jdu jen podívat?

A jak poznáte, že jsem ty knihy opravdu vrátil(a)?

Vzala sis jiné rukavice, když saháš na nové knihy a předtím jsi přebírala vrácené?

Proč musíme obcházet budovu? Tady se nemůže vracet?

Už se Vám vrátila kniha, kterou jsem si rezervovala před uzavřením knihovny? Jak to, že ještě ne?

Všechny sankce vám rušíme, ale knihy by bylo opravdu potřeba již vrátit.

Ano, vaše dítě si u nás půjčilo knihy.

Ne, skutečně vám tuto vrácenou knihu nemůžeme půjčit, dokud neuplyne karanténa.

Jé, úplně jsem se vás lekla, vypadáte jako kosmonauti.

 

SBÍRKA SVĚTLUŠKA 2020

Charitativní akce nadačního fondu Českého rozhlasu se konala druhý den v září i v Milíně. V přihlášených knihovnách, probíhala tato akce po celý měsíc září. Děkujeme všem dobrovolným dárcům, díky kterým se u nás vybralo celkem 2323 Kč. 

 

PŘÍOBECNÍ TÁBOR 2020

V nízkopraháči měl v týdnu od 17. - 21. srpna  základnu jeden turnus příobecních táborů, konkrétně English camp.

 

VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTIŠKA MARTINŮ 2020

Během prázdnin 2020 probíhala ve 2. patře knihovny (centrum volnočasových aktivit) výstava obrazů, které vytvořil regionální umělec František Martinů. Obrazy na výstavu zapůjčili - paní Švehlová, Tomková, Riegertová, Obecní úřad Milín, rodina Bartošů z Lazska, pan Jeník.

 

SEDMÉ SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2020

Setkání se konalo u zapáleného krbu v oddělení pro dospělé čtenáře v pátek 24. ledna 2020. Příchozí tentokrát vítaly nejen knihovnice, ale i tóny linoucí se ze starého „kotoučáku“ (který opět překvapil svoji funkčností).
Program byl zahájen doda-tečnou nadílkou. Sice o měsíc déle, zato na den přesně! Účastníci dostali malou pozornost, která jim určitě hlavy nepolámala, zato znalosti ze světa luštitelského se jim velmi ho-dily.
Další průběh večera se ode-hrával plus minus podle naplánova-ného programu. Tzn., že jsme si za-vzpomínali na dárky od Ježíška (zajímavé knihy, které jsme dostali a naopak darovali), někteří prozradili i svá čtenářská předsevzetí pro tento rok. Poté jsme přešli k provětrání našich literárních znalostí (luštění a hledání přísloví) a zjistili jsme, že společně bychom možná odmaturovali. Dalším bodem večera byla kontrola domácích úkolů (ano, i takové věci setkání někdy přinese). Minule si účastníci vybrali knihu ze skladu, doma ji přečetli a nyní měli o knize pohovořit + rozhodnout, zda si zaslouží nadále zabírat místo na polici, či je zralá na vyřazení z fondu?
Knihovnice tímto děkují za ulehčení práce (i za zaslání obsáhlé recenze čtenáři, který na setkání nemohl dorazit, přesto svůj názor zaslal mailem, aby
měl DÚ splněn). Vzkaz případným dalším pomocníkům – ve skladu je ještě 1130 titulů.
Představení knižních novinek je pravidelná vložka, mnohdy končí-cí ,,soubojem“, kdo si jako první odnese knihu domů.
Závěr setkání patřil malování, při kterém jsme dřímající talenty a poci-ty přenášely barevnými křídami (žlutá, červená, modrá) na čtvrtku. Výstava děl je na spadnutí! (Viz obr. na předchozí straně.)
Bylo by nefér zamlčet, že vše provázala pohodová atmosféra (tedy viděno očima knihovnic), stůl plný dobrot, a že jsme mezi sebou přivítali no-vou tvář i dobrého, navrátivšího se holuba.
Pokud někdo další váhá a chtěl by se setkání zúčastnit, není nic jedno-duššího, než v pátek 28. března 2020 v 18 hodin dorazit do milínské knihovny. Jinak, kdo by chtěl nahlédnout do ,,kroniky setkání“ a mrknout, o co vlastně jde, kronika „se povaluje“ na stole a je k dispozici všem.

 

 

ŽIVÝ BETLÉM A ROZDÁVÁNÍ SVĚTLA 2019

Večer 23. prosince 2019, těsně před Štědrým dnem, ožilo prostranství před knihovnou v Milíně při již tradiční akci Živý Betlém. I letos si mohlo ně-kolik desítek příchozích připomenout příběh o narození Ježíška, který ztvárnili Barbora Slámová (Marie), Šimon Žáček (moc hodný a krásný Ježíšek) a Petr Žáček (Josef). Dalšími účinkujícími byli letos skauti a jejich vedoucí z obnoveného milínsko-slivického oddílu. Těm patří velký dík i za pomoc s organizací akce, přivezením a rozdá-váním světla z opravdového Betléma a přípra-vou malého občerstvení. Mimochodem, dob-rovolné příspěvky za občerstvení „vynesly“ 820,- Kč (!), které budou využity při budování nových skautských kluboven ve „staré“ škole. Díky těm co přispěli!
Rovněž děkujeme J. Růžičkovi za dopravu oslíka a péči o něj (co by byl milínský Živý betlém bez oslíka ?!), fir-mě J. a M. Levíčkových za realizaci osvětlení, M. Růžičkovi za Tichou noc (trubka), knihovnicím a obci Milín za všeobecnou pomoc a podporu.
V neposlední řadě díky muzikantům pod vedením J. Trnky, kteří i přes nepřízeň počasí v závěru akce přispěli pěknými písničkami k pohodové atmo-sféře.
Takže – na shledanou zase příští Vánoce v „Betlémě“! V. a P. Zemanovi

 

NEBE A PEKLO 2019

Peklo, peklo, peklíčko, je v něm teplo, teplíčko...

V tom milínském tomu tak skutečně bylo! Ale také tam bylo živo, pára stoupala z kotlů, váha na hříchy se nezastavila a čerti jakbysmet... Napilno měl i Mikuláš s anděly za nebeskou branou. Zkrátka nefalšované Nebe a peklo nebo chcete-li, akce s dlouholetou tradicí, která se pořádá v Milíně v bývalém pivovaru.

Díky pochopení a vstřícnosti majitelů (rodiny Srbků a Štětinů) se proměnil jejich pivovar v nebesko-pekelný areál v sobotu 7. prosince 2019. I ti nejotrlejší účastníci (tím nejsou rozhodně myšleny pouze děti!) se na prohlídku tohoto areálu vypravovali s velmi ,,staženým“ sebevědomím. Nicméně přes 100 dětských účastníků (dospělý doprovod nikdo nepočítal), kteří si dodali odvahy, všechno zdárně zvládli, mnoho polepšení naslibovali a nástrahám pekelným nepodlehli. Když je peklo vyplivlo, odměnou za jejich odvahu jim bylo vlídné přijetí a dárek od Mikuláše a andělů, který zahnal i ty poslední slzičky a nervozitu. (K dispozici byl i kouzelný kapesníček na případné slzičky, které způsobilo peklo.)

Kdo ještě neměl dost, mohl si jít začertit na pekelnou diskotéku do předsálí kina. Tereza a Vojta Matoušových připravili ty správné pekelné vypalováky, pod nohy tanečníků se občas valil dým a na stěnách a stropě se blýskaly odrazky ze zavěšené diskotékové koule. Za zapůjčení techniky děkujeme panu Lukaši Hemerlovi z restaurace. V předsálí bylo možno zakoupit občerstvení – byl otevřen průchod do restaurace, děti spolu s rodiči vstřebali zážitky z pekla i nebe a dovoleno bylo i tančit J.  Dospělí účastníci mohli tajně napsat své hříchy, kterých se chtějí do budoucna zbavit, a uložit do papírové obálky.

Na závěr je důležité připsat, že tyhle pekelno-nebeské radovánky by se neuskutečnily, kdyby se milínské hasičky + hasiči nebyli ochotni ve volném čase proměňovat v nadpozemské (i podpozemské) bytosti. Patří jim veliké poděkování. Stejně tak i obci Milín za finanční podporu a Svazu tělesně postižených za trpělivost při vkládání objednaných surovin do úhledných balíčků pro účastníky a v neposlední řadě DJ V. Matoušovi a jeho sestře. Také jsme velmi ocenili shovívavost sv. Petra, že nám zajistil přívětivé počasí, aby nám andělé v nebi a čerti v pekle příliš nenamrzli. A ještě děkujeme panu Srbkovi, že pod kotli rozdělal oheň, do nich napustil vodu, takže z nich vystupovala nefalšovaná pára…

 

ŠESTÉ SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2019

Pro některé ,,stabilní“ účastníky našich knihovnických setkání byl datum 22. listopadu 2019 trochu nečekaný (dozvěděli se o něm 6 min před zahájením), nicméně jejich (jeho) pohotová reakce – zařídit, co bylo doma třeba, popadnout něco na občerstvení a s malým zpožděním dorazit – sklidila poklonu od přítomných! Jak už to tak bývá, hledal se viník tohoto ,,neinformování“, a našel se! Jedna z knihovnic byla obviněna, že setkání záměrně zatajila. Zkrátka začali jsme vesele...

V páteční, hodně tmavý podvečer se nás u krbu tentokrát sešlo šest „kousků“, někteří se omlouvali (byť to kodex setkávání nevyžaduje).

Kromě představování novinek, byly mezi nimi i novinky čerstvě dovezené z kladenské knihovny v rámci výměnného fondu, se sepisoval příběh o zvířatech (téma, v jehož duchu se příběh bude odehrávat, bylo vylosováno).  Každý z přítomných řekl slovní spojení typu - posmrkaný kapesník, dojná kráva, sentimentální dědeček... Poté všechna tato spojení musela být zakomponována do příběhu, který měl být tematicky právě o zvířatech.

Každý si tvořil vlastní příběh. Nebylo by pěkné lhát, proto musí následovat překvapivé a hlavně pochvalné sdělení – máme mezi sebou mnoho spisovatelů!

Protáhnout jsme se šli do skladu, kde si každý vybral jednu knihu, či více. Za domácí úkol máme do příště knihu přečíst a ohodnotit: Zda je zralá přesunout ji ze skladu na vyřazení nebo je to perla, kterou knihovna má stále vlastnit?

Kreslení křídami – tentokrát přišly na řadu barvy modrá a žlutá. Dostali jsme nové čtvrtky. Příště dojde na smíchání třech doposud použitých barev - modrá, červená, žlutá. Vznikla zase zajímavá dílka a byla porovnávána s těmi minulými. Už to začíná vypadat jako pěkná výstava, která si zaslouží být chvíli obdivována ve 2. patře CVA.

V závěrečné diskuzi jsme probírali Vánoce, rodinné zvyky, rituály...

 

POCHOD BROUČKŮ 2019

Pochod malých broučků, který pořádá Spolek Pohádka ve spolupráci s milínskou knihovnou, se uskutečnil již po 22. Za ty uplynulé roky se vyzkoušely různé obměny, ale nakonec se nejvíce osvědčil jednoduchý program, jehož hlavním smyslem je krátká procházka s rozsvícenými světélky.

Broučci, berušky, motýlci a různý jiný roztodivný hmyz se opět slétli spolu se svými rodiči či prarodiči ve čtvrtek 14. listopadu 2019 před knihovnu. Přítomné uvítala ruměnice pospolná spolu s oblíbenou včelkou Májou. Poté, co účastníci „prolétli“ světelnou branou, dostali papírovou kartičku – tou se pak prokázali u brouččí kontroly, která sídlila tradičně před kostelem. Na kontrolní stanovišti bylo potřeba zazvonit kouzelným zvonečkem, za což děti dostaly svítící náramek, a pak už zase „frrr!“ zpátky ke knihovně. V cíli dostávali malé prskavky, teplý čaj a kdo chtěl utratit nějaké penízky, mohl si koupit občerstvení (staročeské trdlo, párek v rohlíku aj.) ve stánku. K tomu všemu hrála dětem veselá muzika z altánu.

Závěrem - pořdatelé velmi děkují všem účastníkům a chválí rodiče, že vedou své děti k tomu, aby děkovaly za dárečky (byť jsou to jen drobnosti).

 

PÁTÉ SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2019 (podzimní turnus)

Po letní pauze a s nadcházejícími podzimními večery byly opět zahájeny večerní dýchánky v knihovně u krbu a mezi milými lidmi. Tento společně strávený večer se konal 25. října 2019. Doplněn byl tentokrát o prvek malování.

 

NOC V KNIHOVNĚ 2019

Tato každoroční akce se konala z pátku 11. října na sobotu 12. října 2019. Účastnila se jí většina žáků 2. třídy ZŠ Milín s pedagogickým dozorem (třídní učitelky). Večerní procházka po obci byla plná nejen tmy, ale i úkolů a dobrodružství. Téma této ,,bojovky" - cesta kolem světa“, po jejímž absolvování usínaly děti unavené a spokojené. Na závěr je potřeba dodat, že všichni všechno úspěšně zvládli.

 

ALKA V KNIHOVNĚ

Na úterý 18. června 2019 si zaměstnanci ALKY Příbram domluvili návštěvu v milínské knihovně, které se zúčastnili se skupinkou svých klientů. Knihovnice je provedly celou budovou Centra volnočasových aktivit a připravili pro ně krátký literární program, který byl přizpůsoben právě pro klienty Alky. Vše končilo volným využitím prostor Nízkoprahového klubu a pobytem na zahradě.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2019

Proč by nové čtenáře nemohl pasovat zlý pes? Přesněji pes z pohádkové knížky; k těm přeci mají začínající čtenáři blízko! Aby úvodní věty byly srozumitelné i těm, kteří se pasování neúčastnili, přidáme něco navíc.

Ve čtvrtek 13. června 2019 se altán před knihovnou proměnil na domek. Knihovnice na sebe vzaly podobu pejska, kočičky a zlého psa, balkón se změnil na slavnostní pasovací prostor a toto všechno netrpělivě očekávalo žáky z 1. A a následně i z 1. B milínské školy. Ti dorazili netušíce, co je všechno při pasování čeká. Jelikož málo co bývá úplně zadarmo, tak i při této akci platilo: „něco za něco“ (splněné úkoly = odměna).

Začátek byl pro děti snadný – poslouchaly pohádku o pejskovi a kočičce, v níž si pekli dort. To však trvalo pouze do chvíle, než došlo na odstavec, kdy pejsek s kočičkou začínají házet roztodivné ingredience do hrnce.

Tady bylo čtení přerušeno a naopak nastala snadná chvilka pro knihovnice. Rozdaly dětem obrázky různých poživatin a úkoly: nalézt papírek se slovem právě té které suroviny. Děti musely přečíst i několik papírků, v zahradě poschovávaných, než nalezly ten správný. Tím prokázaly své čtenářské dovednosti, a zároveň aktivně posunuly čtení pohádky k pokračování, během něhož se do velkého hrnce házelo všechno možné, míchalo se, škvířilo se, přetékalo… a když už vypadalo, že je dort hotový, dali ho zvířátka chladit. A všichni přítomní se na tu pochoutku začali těšit. To by se ale kolem nesměl potulovat zlý, notně vyhládlý pes (rasa dalmatin J). Do vychládajícího dortu doslova spadl a všechno vyhltal. Vám všem, kteří pohádku znáte, musí být jasné, že moc dobře mu po tom nebylo.

Jenže dětem z prvních tříd a zejména kočičce a pejskovi bylo velice líto, že na ně nic nezbylo. Tady bylo velkým štěstím, že pasování bylo právě pohádkové. Mávnutím kouzelné vařečky se na dně hrnce objevil nový dort, tentokrát jedlý. Ten byl dětem odměnou za jejich spolupráci při této akci a také za jejich celoroční návštěvy v knihovně a čtení knížek.

Další odměnou, tou hlavní, bylo pasování. Jak víme z úvodu, děti na čtenáře pasoval sám zlý – hladový pes (aby odčinil svoji nenasytnost). Děti byly pasovány vařečkou a krom pěkné knížky na prázdniny, dostávaly i čtenářské glejty. Ty jim zaručují všechna čtenářská práva a i jedno nocování v knihovně. Za knihy vděčíme projektu „Knížka pro prvňáčka“ (dá se finančně přispívat i formou soutěže Čtení pomáhá - viz https://www.ctenipomaha.cz/) a koupené dorty byly z obecní pokladny.

PS: Pan Čapek by se asi také dobře bavil u tohoto ztvárnění jeho pohádky.

 

DĚTSKÝ DEN NA ZAHRADĚ CENTRA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Mateřské centrum Milínek se ujalo organizace akce na oslavu Mezinárodního dne dětí. Ve spolupráci s Knihovnou Dr. E. Bořického byla zorganizována v neděli 9. června 2019 velkolepá oslava na zahradě Centra volnočasových aktivit Milín. Začínalo se v 15 hodin a končilo po 18. hodině. Na programu byla řada soutěží, zábavných her, živá hudba s možností tance a velkým překvapením byla účast chovatele s velmi přátelským papouškem.

 

NÁVŠTĚVA SENIORŮ Z KNIHOVNICKÉ BRANŽE

Ve středu 29. května 2019 zůstala vrata knihovny pro běžné čtenáře a návštěvníky zavřená. Důvod? Tento den se dovnitř dostali jen ti protekční a těmi byli ,,seniorští knihovníci“ z celé ČR. Bývalí knihovníci byli v našem regionu na třídenním setkání, okořeněném poznáváním příbramského regionu.

Dopoledne probíhaly přípravy, odpoledne a večer se konalo setkání samotné – prohlídka knihovny, výměna knihovnických zkušeností, vzpomínání, kulturní část programu (anim. film o J. J. Rybovi, který tvořili žáci ZUŠ J. J. Ryby + hudeb. vystoupení místní folkové skupiny NeBeZeMě). Ze slov účastníků bylo zřejmé, že se jim u nás moc líbilo. A nebudeme lhát, od bývalých kolegů to potěší dvojnásob.

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019

Hlavním organizátorem této celorepublikové akce je Liga proti rakovině a k pořádání sbírky si vybírá vždy termín kolem poloviny května (možná z důvodu teplejšího počasí? nebo termínu po výplatě?) Letos se sbírka konala 15. května 2019 a probíhala, jak je dobrým zvykem, i v Milíně.
Přestože se letos o teplejším dnu nemohlo hovořit vůbec (což mohou potvrdit promrzlé skupinky dobrovolníků, prodávajících žluté kytičky v ulicích), vybrala se o hodně vyšší částka než v předešlých letech. Po kytičkách se doslova zaprášilo, a to je skutečnost velmi potěšující. Celková suma, která byla ze sbírkových vaků vyklepána, činila 8 718 Kč.
Vybraná částka poputuje na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Téma letošní sbírky bylo nádorové onemocnění plic.
Milínskou novinkou při vybírání finančních příspěvků (jež se osvědčila) byla skupinka skautek. Děvčata nabízela kytičky (měsíček lékařský s meruňkovou stužkou) i v odpoledních hodinách.

Všem přispěvatelům, dobrovolníkům, koordinátorům a zaměstnancům milínské pošty patří velké poděkování. Věříme, že se příští rok s Vámi opět setkáme.

 

ČARODĚJNICE PODLE OČEKÁVÁNÍ OPĚT SHOŘELA

Letošní oslavu filipojakubské noci, aneb velký svátek čarodějnický, jsme oslavili opravdu vesele. Ač se mnohé z účastnic bály, že skončí na velké kojetínské vatře, nakonec se podařilo všem přežít noc ve zdraví. Čarodějnický slet se konal jako již tradičně před knihovnou. Začali jsme s předletovou kontrolou našich dopravních prostředků a vydáním leteckých průkazů platných na příštích sto let. Po posilnění modrým lektvarem (na krásu a černání zubů) a vybrání nosiče čarodějnice z řad účastníků, jsme vyrazili do ulic. Během cesty čekaly čarodějnice náročné úkoly a zkoušky jejich zdatnosti. Děti v čarodějnickém rouchu musely projevit odvahu při plnění disciplín jako - šátrání v tajemném černém pytli, plácnutí pavouka ve výskoku, slalom na koštěti, hod koštětem a jeho podlézání. Jen ti nejlepší z nejlepších se probojovali na poslední stanoviště. Tam jsme se pochlubili tím nejhorším, co jsme za celý rok dělali nebo slyšeli (kousání, prdění, krkání, smrkání, frfňání). Závěrem našeho leteckého dobrodružství dostali všichni účastníci tajemné znamení na tvář (s instrukcí - celý rok si nemýt obličej), abychom se příště poznali. Na kopci na nás čekali připravení hasiči a po dlouhém přemlouvání souhlasili s upálením pouze té donesené čarodějnice. Umístili ji na vrchol a po malé chvilce už z ní byl jen kouř a krásně světélkující jiskry.

Tímto děkujeme všem pomocníkům (nosičům čarodějnice a opékadel, fotografům, hlídačům a rozžínačům ohně…) i účastníkům za pomoc a ochotu.

 

NÁVŠTĚVA Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Plný autobus knihovníků z Jihočeského kraje (převážně z Č. Budějovic a okolí) zavítal při svém putování po knihovnách také do našeho knihostánku. Po společném přivítání v dospělém oddělení si prošli a prohlédli po skupinách všechny prostory knihovny. Ve 2. patře (přednáškovém sále) jsme poseděli u malého občerstvení, kde došlo na knihovnickou problematiku, dotazy ohledně chodu naší knihovny, vybavení, aj. profesní zajímavosti. Závěrečné společné focení se odehrálo za asistence sluníčka před knihovnou. Pak už zbývalo jen se rozloučit, popřát další příjemnou cestu a milé návštěvě zamávat.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KNIHOVNĚ

 

Tentokrát se karta obrátila. Děti z Mateřské školy v Milíně přišly za knihovnicemi do knihovny a ne naopak, jak tomu obvykle bývá. Přišly na návštěvu a s nimi i jaro.

Jednak jsme si o jaru povídaly, ale také jsme dostaly od dětí mnoho jarních obrázků (už zdobí knihovnu). A teď pozor! Pokud se domníváte, že při takové jarní návštěvě knihovny nelze zvládnout i zápis do první třídy a besídku ke Dni matek, tak čtěte dále.

V samém úvodu měly děti poznat písmenka z ,,uvítacího nápisu". Mimochodem znaly je všechny a úplně s přehledem! Zabodovaly i paní učitelky. Ty zase zvládly litery správně poskládat do věty J.

Když se dostalo na otázky okolo čápa bílého, na pivovarský komín nedávno dosednuvšího, ani chvíli nezaváhaly nad jeho potravou, způsobem letu (velmi přesvědčivě kroužily po zahradě knihovny, až to vypadalo, že uletí někam jinam a ne do 1. patra, kde byl nachystán hlavní program). Tudíž u pomyslného zápisu z češtiny a vlastivědy prošly na výbornou! V programu, který následoval uvnitř knihovny, došlo na recitaci básniček o vyhnání zimy a přivolání jara (jak jinak), a jelikož nerecitovaly knihovnice nýbrž děti, můžeme směle napsat - i besídka proběhla a velmi se vydařila.

Podružné věci typu - povídání o knihách, přečtení krátkého úryvku z knížky, sehrání pohádky s maňásky a rozdání domácího úkolu, který má co do činění se čtením, netřeba popisovat. Ty se před námi vynořovaly, samy se povídaly a odehrávaly.

Druhá skupina dětí si osvěžila příběhy o Ferdovi Mravencovi, dozvěděla se, jak je to doopravdy v mravenčím světě a že Ferda ve skutečnosti nemohl být kluk, nýbrž holka!

Zkrátka za nás knihovnice, děkujeme za příjemné dopoledne. Jo, a klidně choďte častěji a zachovejte přízeň knížkám!

 

ČTVRTÉ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ (V JARNÍM OBDOBÍ) SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI

 

Tato setkání, jejichž smyslem bylo zpříjemnit si dlouhé zimní večery, dospěla ke svému cíli. S jarem, prodlužujícími se dny, kdy se dá provozovat mnoho jiných aktivit, by nebylo tulení ke krbu a zavírání se v knihovně to pravé... To si zase necháme na podzimní turnus (září či říjen) a do té doby budeme sbírat inspiraci, střádat nápady a těšit se.

Na dubnovém setkání (12. 4. 2019) jsme však ještě měli plné ruce práce. Nejen, že jsme si jako vždy představili knižní novinky, které milínská knihovna pořídila, ale aprílově jsme oprášili i ,,novinky" starší. Jelikož se tentokrát u stolu nad občerstvením sešli čtenáři/zahrádkáři, nemohli jsme opomenout rady, které dává k dobru v knize Zahradníkův rok pan K. Čapek (četli jsme povídku Zahradníkův duben - jak jinak). Zajímavostí tohoto večera bylo putování ke stoleté lípě na Homol, kde jsme v předvečer jejího výročí (vysazena byla totiž 13. dubna 1919), udělali malou vzpomínkovou akci. Na předem vyrobené papírové lipové listy každý z účastníků napsal něco jako vzkaz. Všechny listy spolu s povídáním co, jak a proč jsme zalaminovali a poté uvázali okolo kmene památné lípy. Mimochodem její obvod zhruba v metru výšky činí... Hádejte kolik?

Po zbytek večera jsme se věnovali knihám, čtení i nečtení...

Na závěr dáváme na vědomí čtenářům i nečtenářům, že se na ně těšíme zase na podzim u krbu. Přesné datum setkání se jistě ke všem, kdo bude mít zájem, dostane (hlášení, zpravodaj, internet).

 

VYNÁŠENÍ MORANY

Vynášení Morany je v Milíně už desetiletý zvyk. (Poprvé se vynášela v roce 2010.)

Na smrtnou neděli 7. dubna 2019, kdy se správně má skoncovat se zimou, bylo zataženo a foukalo. Kdo na akci přišel a vzal si vrstvu oblečení navíc, neprohloupil. Zkrátka ideální podmínky na vyhánění zimy a vábení sluníčka (i jara) do vsi.

Před milínskou knihovnou, kde celá akce začala, se sešel zhruba čtyřicetihlavý dav. Po úvodních ceremoniích jsme se průvodem vydali k nádrži Bahno. V čele procesí, jak jinak, šly lepé děvy, které nesly Moranu (střídaly se o nesení). Letos se podařilo sehnat tři dívky, kterým to nejen moc slušelo, ale také smrtku nesly velmi zodpovědně. U nádrže jsme s Mořenou učinili krátký (ohňovo-vodní) proces. Následovalo zdobení líta (napučený mladý stromek) vyfouknutými vajíčky a pentlemi.

V areálu hasičské zbrojnice, kde akce pokračovala, jsme si odpoledne zpestřovali hrami a soutěžemi. Ta nejoblíbenější, alespoň z pohledu organizátorů, je soutěž ochutnávací J. Tentokrát se hodnotily a oceňovaly pečené (smažené) sladkosti (vyhrály mini tvarohové koblížky).

Komu hry, čaj a svařák nestačily k zahřátí, mohl se přisunout k ohni. Ten na závěr velmi dobře posloužil i k opékání buřtíků.

Děkujeme všem, kdo se na hravém odpoledni podíleli (děvám, jejich doprovodu, hasičům, rodině Kalíků, pracovníkům obce za otop).

PS: Věřte nebo ne - v průběhu odpoledne naše aktivity vylákaly zvědavé sluníčko zpoza mraků. Na závěr můžeme prohlásit, že jaru v Milíně již nic nestojí v cestě.

 

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Ve středu 3. dubna 2019 jsme se před milínskou knihovnou sešli při již tradiční akci Malování na chodníku. Oslavili jsme tak Mezinárodní den dětské knihy a zároveň si připomněli narození autora pohádek H. Ch. Andersena (2. 4. 1805).  Počasí nám přálo a tak jsme si při malování užívali i slunečný den. Od ranních do podvečerních hodin hodin vzalo křídy do ruky asi 140 dětí. Ty nás letos překvapily svou fantazií i schopnostmi. Všechny obrázky byly krásné – k vidění byli čápi na komíně, velikonoční motivy, dinosauři, tanky a dokonce i samotný Andersen.  Vše se vydařilo, a my už se můžeme těšit, až se za rok zase zmalujeme

 

MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ

Březen je nejen jarním měsícem, ale také měsícem čtenářů a chcete-li i knih. A co bychom byli za knihovnu, kdybychom to všechno řádně neoslavili? Samozřejmě tu nešlo o slavení se šampusem a jednohubkami. U nás ve skleničkách šuměla dobrá nálada a dotazy, na talířkách se dalo ochutnat něco z moderních pohádek, filmařských zážitků, a tipů na budoucí profesi.

Akce v rámci měsíce března, které milínská knihovna pořádá, jsou především zaměřeny na dětské čtenáře, počínaje školkovými dětmi, přes žáky 1. stupně základní školy, až po ty, kteří v letošním roce školu opustí.

Letos jsme zvolili setkání (besedování) s autory, kteří jsou také navíc ilustrátory, výtvarníky večerníčků (to v prvním případě) a scénáristy, režiséry, písničkáři...(to v případě druhém).

Za žáky z 1. stupně přijel spisovatel, který používá pseudonym VHRSTI. Zvládl (a přežil) dvě besedy za sebou, ve kterých se nejen děti, paní učitelky, ale i naslouchající knihovnice dozvěděly, že princezny mohou skákat o tyči, že kamarádství draka a prince je běžná věc a že draci nosí mobil v zadní kapse. Během čtení a povídání pan ,,spisoilustrátor“ jen tak mimochodem kreslil a kreslil, takže po skončení besedy někteří nabyli dojmu, že kreslení je děsně jednoduché!

Setkání se žáky vyšších ročníků měl pod palcem Bedřich Ludvík (muž mnoha profesí). Přítomné seznámil s rozdíly spisovatelské řehole a psaním scénářů. Dozvěděli jsme se, jak kniha vzniká (od nápadu autora přes tisk až ke křtu knihy a prodeji) a jakou cestu musí urazit scénář, než se promění ve film, který můžeme sledovat v České televizi. Jelikož pan Ludvík je i učitelem na FAMO (Filmová akademie Mirosl. Ondříčka v Písku), je dost možné, že svým vyprávěním některé zaujal natolik, že se s ním v příštích letech při studiu na této škole setkají.

V knihovně nás také navštívily děti z MŠ Pečice. Společně jsme probrali pohádkové postavy z večerníčků. Po malém kvízu, který všechny děti zvládly na jedničku, jsme si nasadili večerníčkovi čepice a vyrazili na prohlídku knihovny.

Zkrátka tímto způsobem slavení Měsíce čtenářů jsme si na lžíci poznání nabrali zase kousek něčeho nového a zajímavého.

 

TŘETÍ SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2019

V pořadí již třetí setkání mezi knihami se konalo v pátek 8. března od 18 hodin. Setkali jsme se v trochu jiném složení, ale se stejně pozitivní náladou.

Nejprve to vypadalo, že se od té hostiny u stolu neodtrhneme (každý přinesl nějaké dobroty). Nicméně po představení knižních novinek, prozrazení, jak se nové knihy vybírají a co se s nimi děje, než se ocitnou v regále, jsme se rozdělili do skupinek a vyrazili na velkou bojovku. Při ní jsme prolezli knihovnu doslova odspodu až po půdu. Pro mnohé návštěvníky bylo překvapením, že máme více místností než jen oddělení pro dospělé J. Po rozšifrování názvu knihy nám bylo za odměnu přečteno pár humorných historek z knihkupectví/knihoven.

Stihli jsme i další bod programu - porovnání dvou knižních databází na internetu, kde se dá dozvědět mnoho zajímavého nejen o knihách, ale i o autorech, k přečteným titulům si dělat různé poznámky, vyhledat tipy na další čtení… Setkání jsme zakončili opět občerstvením a příjemným povídáním o knihách.

 

DRUHÉ SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2019

Další setkání mezi knihami (druhé) se konalo opět po ,,zavírací době“ začátkem února (8. února 2019). I přesto, že se tentokrát společný večer docela protáhl, na některé body programu (čistě orientačního) ani nedošlo. Tedy příště.

Následující odstavec Vám přiblíží, co se vlastně při setkání dělo. Napsali ho sami účastníci, knihovnice pouze něco málo upřesnily v závorkách.

Únorového večera dobrá je mi knihovna. (Pod to se můžeme podepsat. Venku sněhové závěje, únorový štiplavý mrazík… Ano, knihovna nám opravdu byla dobrá.)

Únor bílý, knihovnice šílí. (Šílely blahem, protože se setkání vydařilo, rozehřívací testík nikdo neroztrhal, prezentované novinky skončily (některé) u čtenářů doma, čtení z kronik vyburcovalo přítomné zapátrat v historii paměti, čas strávený v knihovně se nesl v pokojném a diskuzí plném duchu.)

Knihovna v Milíně, v únoru nás nemine. (Jsme rády, že knihovnu a tato ,,nová“ setkání čtenáři i nečtenáři nemíjejí).

Další měsíc posílí, kdo chce, ten tam popílí. (Věříme, že i březnové setkání - 8. března 2019 bude zase o pohodě u krbu, o knihách, čtecích rituálech, předávání čtenářských tipů…

 

VÝROBA HROMNIČEK 2019

Milínští měli možnost se již potřinácté sejít při výrobě hromniček (svíčky z parafinu). Akce se konala před svátkem Hromnic, přesněji 29. ledna 2019 v areálu centra volnočasových aktivit.

              Ti, kdo si každoročně přicházejí vyrobit čerstvé hromničky, už věděli, že je dobré se na tuto akci teple a nesvátečně obléknout (vosk, ze kterého se svíčky vyrábí, se hůře přichytává na knot, ale velmi snadno právě na oblečení).

Žádných velkých změn / novinek ani v letošním roce tato akce nedoznala. I tentokrát jsme knoty museli mnohokrát ponořit do roztaveného vosku, než jsme vytvořili svíčky, které naše obydlí zodpovědně ochrání před bouřkovými patáliemi.

Počasí bylo teplotně akorát (přesně na plynulé tuhnutí vosku) a téměř romantické (sněhová pokrývka a další vločky se snášely podvečerní tmou). Přestože nebyly třeskuté mrazy, pro ty méně ,,nadité“ byl k dispozici oheň, horký čaj, který si dospělí mohli ochutit dle uvážení i něčím ostřejším.

Co k letošnímu ročníku dodat? Účastníků se před centrem volnočasových aktivit nesešlo mnoho, což mělo velkou výhodu: nestály se dlouhé fronty ke sklenicím s voskem. Všichni však odcházeli spokojeni a „obtěžkáni“ několika vlastnoručně vyrobenými krásně barevnými svíčkami.

 

SETKÁNÍ MEZI KNIHAMI 2019

Milínská knihovna hned zkraje roku vyrukovala s novou akcí alias starým nápadem (jak připomněla jedna z účastnic) a jí blízkými tématy. To aby nadílka a čtenářské novoroční předsevzetí, které v knihovně na účastníky čekaly, byly ještě trochu v termínu.

V praxi to znamenalo:

V pátek 4. ledna 2019 se v knihovně po oficiální otevírací době, otevřely dveře pro ty, kteří se chtěli setkat mezi knihami (tolik oficiální název, neoficiální má dodatky - mezi dobrými lidmi, čtenáři, regály…).

Někteří účastníci přinesli občerstvení, což bylo pro knihovnice velmi milým překvapením.

Knihovnice se snažily také překvapit - zapáleným krbem, o kterém si mnozí návštěvníci myslí, že je pouze kulisa, nebo o něm vůbec nevědí. Dále výše zmíněnou dodatečnou nadílkou, kdy zabalené dárky (knihy, které dostaly druhou šanci), čekaly pod vánočním stromkem na nové majitele.

Četly se krátké úryvky z milínských pamětních knih. Z těch se přítomní dozvěděli, jaké bylo zimní počasí před sto lety, nebo jak byli využívání ruští zajatci při polních pracích.

Zájemci se dozvěděli a vyzkoušeli, jak zabalit knihu.

Došlo i na balení knihovnic. To sice není tak náročné na přesnost, jako balení knih, ale vyžaduje cit a trpělivost.

Vzpomínání bývalé knihovnice a porovnání se současným ,,knihovničením“ bylo příjemné a překvapivé.

Jelikož dlouhé zimní večery nabádají k podobným setkávacím aktivitám, plánujeme další. Co budeme dělat na jaře je zatím ve hvězdách. Rádi bychom, aby tato setkání měla charakter příjemné relaxace, obohatila naše literární duše a odkryla utajené knižní/knihovnické maličkosti.

 

 

ŽIVÝ BETLÉM A ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 2018

V pátek 21. 12. 2018 se již podvanácté konalo toto příjemné předvánoční setkání, na kterém je každoročně zcela jiné obsazení hlavních rolí „Svaté rodiny“. Tentokrát se úlohy zhostili Martin, Eliška a Vojtíšek Vojáčkovi. Betlémské světlo doručili skauti a milínští skauti se i postarali o jeho rozdávání. O hudební program se zasloužilo Trio Jiřího Trnky, rodina Zemanových se zhostila moderování, režie i zajištění horkého nápoje. Mimochodem: Anděl byl boží J. Za půjčení oslíka vděčíme Janu Růžičkovi. 

Tóny tiché noci vyloudil ze své trubky Lukáš Vopěnka. Děkujeme všem za aktivní účast. Dále ještě děkujeme účinkujícím v převlecích tří králů, pastýřů a v neposlední řadě technickému úseku za sestavení ohrádky pro oslíka.

 

NEBE A PEKLO 2018

Nebe a peklo v bývalém milínském pivovaru je již několik let stejná a přesto pokaždé jiná akce. A to nejen datem konání. Tentokrát jste pekelníky a Mikulášovu družinu mohli vidět a někteří na vlastní kůži pocítit 8. prosince 2018.

Stejné bylo „místo činu“: v dokonalých kulisách bývalého pivovaru, za což patří veliké díky majitelům (rodině Srbků) a jejich ochotě strpět ,,doma peklo“. Obdobný byl i program, kdy se nejprve skupinky dětí a rodičů sejdou v knihovně, odkud společně odchází s čertovským posluhovačem a vzájemně se podporují ke vstupu do pekla. Následně se radují z dárků od hodného Mikuláše a štědrých andělů. Závěr celé pouti těchto nešťastlivců/šťastlivců je umístěn ve výtvarné dílně, ve kterou se promění část knihovny. Stejné bývají i pocity (organizátorů i účastníků) – nejprve hrdinství (To zvládneme! Na to máme, nic to není!), následně se měnící v obavy a strach (Skutečně se to povede? Opravdu si zasloužíme neuvíznout v pekle?), přes úlevu a radost (Uff, zvládli jsme to! Dopadlo to dobře.).

Akce se liší především tvářemi dětí a jejich doprovodu. Stále dorůstají noví adepti na čertovské rejdy. Jinačí bývá i výtvarná dílna, odkud si malí šikulové odnáší domů jednoduché výrobky s vánočními motivy (ty, co se dají sníst, většinou domů nedonesou). A počasí také není jednotvárné; Jeden rok se do pekla doslova klouže, jindy sníh z bot taje až u rozžhaveného kotle.

Za zdárný průběh děkujeme hlavně vstřícné rodině Srbkových (Štětinových), dobrovolným hasičům z Milína za výkony, obci za finanční zajištění, členkám STP Milín za vyrobení dárkových balíčků a fotografům, kteří nám po akci dodali fotky.

 

POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2018

Z deníkového záznamu jednoho malého broučka:

Tykadla srovnána, krovky naleštěny, vesele jsem tedy přilétl před milínskou knihovnu (v pátek 16. listopadu 2018 před 18. hodinou). A tam už jich teda bylo! Napočítal jsem nejméně 110 malých broučků nebo motýlků. S nimi bylo navíc mnoho člověčích bytostí. Také jsem viděl nějaké psíky a hodně brouko-kočárků.

              Poté, co nás uvítal Ferda Mravenec veselou básničkou, mohl jsem si od medvídka nebo včelky Máji vyzvednout kartičku na krk a proletět světelnou branou. U vrátek vzadu na zahradě mě ještě jedna broučice nasměrovala ke kostelu, takže frrr. Tam jsem svými tykadly dobře osahal vytyčenou trasu, následovalo objímání velikého stromu a pošeptání tajného poselství. A už jsem se těšil na rychlý slet zpět ke knihovně; na cestu mi svítil fungl nový náramek od brouččí kontroly. V cíli jsem dostal od barevného papouška záhadnou malou tyčku, která se po zapálení svíčkou hezky rozprskala. 

Svou účast jsem potvrdil podpisem (někdo obrázkem) na tabuli a zajedl teplým trdlem ze stánku a zapil čajem od hodných knihovnic. Všem broučkům přeji krásnou mírnou zimu... a na jaře „Na shledanou!“

 

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z 1. TŘÍD

Nejen žáci z prvních tříd byli zvědaví, co je čeká při jejich první společné návštěvě knihovny, ale také knihovnice byly napnuté, jak si děti s připraveným programem poradí.

              Přeci jen prolézt knižní branou nemusí být pro každého hračka, zvlášť když se prolézající nesmí žádné knihy dotknout a knihy nesmí spadnout. Ono i změřit knihovnu, když metr není po ruce, je docela oříšek. A proměnit se na chvíli ve spisovatelku/spisovatele a zkusit vytvořit knihu, která by na předvánočním trhu šla na dračku, to už je hodně těžký úkol!

Nicméně směle lze do tohoto článku napsat, že děti z prvních tříd milínské školy jsou děti bystré, pozorné; co se týká školních znalostí hodně napřed (mnoho z nich umělo nejen písmenka, ale i číst, napočítat do stovky pro ně nebyl žádný problém a zvládly napsat většinu písmen) a povídání s nimi o knížkách, jejich výrobě, čtení…bylo příjemně stráveným dopolednem.

Pozor! Pochvalu si zaslouží i paní učitelky, jelikož se překážek v knihovně nezalekly a s dětmi moc hezky pracovaly. Při loučení došlo na vzájemný slib, že prvňáčci do knihovny budou chodit pravidelně, a knihovnice je na oplátku časem promění na skutečné čtenáře.

 

MRŇATA V KNIHOVNĚ

V rámci mezinárodní akce Bookstart, v níž je milínská knihovna zaregistrována, jsme obdrželi malé knižní dárky určené dětem, které ještě nechodí do mateřské školy. Pozvali jsme je do knihovny ve středu 31. října 2018 (dopoledne) a předali rodičům „mrňousků“ malé knižní dárečky. Zároveň jsme je seznámili s možnostmi naší knihovny a MC Milínek, kterých by mohli podle chuti a času využívat k oboustranné spokojenosti.

Pokud má někdo další zájem se přijít podívat, můžete kdykoliv v otvíracích hodinách knihovny.

 

 

NOC V KNIHOVNĚ POD DOHLEDEM SHERLOCKA HOLMESE

Milínský starý pivovar zažil v pátek 19. října 2018 ve večerních hodinách speciální detektivní výpravu. Dvě skupiny dětí (celkem 17), které po setmění vyrazily z knihovny v čele s věhlasnými detektivy do uliček Milína, dorazily do areálu pivovaru. A proč tam? Protože právě do těchto míst je přivedly indicie a stopy, které po sobě zanechal lupič knih. Jak vše dopadlo? Lupič byl lapen, odhalen, usvědčen a dokonce se i přiznal a slíbil, že se polepší, a když bude chtít číst knihy, půjde si je řádně vypůjčit do knihovny. Ještě předtím se však musí naučit číst, s čímž mu ochotně žáci 2. třídy ZŠ přislíbili pomoci. Všichni, kteří přenocovali v knihovně, si po napínavé a dobrodružné akci odnášeli domů vytištěný vyšetřovací protokol a také vědomí toho, že dokázali překonat strach a zvládli strávit bez úhony noc mimo domov. Velké poděkování patří panu Srbkovi za sehrání role pivovarského ducha – zloděje a dále pedagogickému dozoru: paní Jitce Vítkové (Sherlock Holmes) a paní Gábině Dudáčkové (detektiv XY).

 

REDIONÁLNÍ KVÍZ V RÁMCI AKCE TÝDEN KNIHOVEN

V prvním říjnovém týdnu se naše knihovna zapojila do celorepublikové akce. Naší vlastní akcí byl kvíz - Lokální historie, který si mohli zkusit vyplnit jak dospělí tak dětští návštěvníci knihovny. Překvapilo nás, že mnoho místních si nevědělo rado s některými otázkami, proto jsme se rozhodli dát šanci i Vám, vážení čtenáři našeho knihovního webu. Děti měly jednodušší verzi s možnými odpověďmi, níže předkládáme otázky, které jsou pro dospělé. (Dětský kvíz si můžete v knihovně v případě zájmu vyzvednout.) Správné odpovědi nám můžete posílat buď na e-mail: knihovnamilin@volny.cz nebo je donést osobně do knihovny.

1. Kdo byl milínský rodák Dr. Emanuel Bořický?

2. Kde v Milíně stojí milník z historické Zlaté stezky?

3. Kde se v Milíně nachází zajímavě vyřezávaná vrata nebo dveře?

4. Má Milín nějakou technickou památku?

5. Kde je nejbližší (myšleno od Milína) židovský hřbitov?

6. Co představuje žulový pomník Památníku Vítězství?

7. Komu je zasvěcena kaplička na Homoli (část obce Milín)?

8. Co je ve znaku Milína?

9. Je Slivice samostatnou osadou?

10. Byla za 1. republiky v Milíně vysazena lípa svobody, příp. kde?

 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA LUCKY STAŇKOVÉ 2018

Již podruhé se konala ve 2. patře Centa volnočasových aktivit Milín módní prodejní přehlídka z autorské dílny Lucie Staňkové z Milína. V rámci prohlídky probíhala i prezentace kosmeticky a líčení. Vše se konalo v sobotu 22. září 2018.

 

KRESLENÍ FOREM S OLGOU PÍRKOVOU 2018

Sotva začala škola (září 2018), třídy prvního stupně vyrazily na výstavu do milínské knihovny. Čekala je tu sama autorka právě probíhající výstavy, aby žáky zasvětila do kreslení forem. Zajímavostí výstavy bylo i propojení výtvarné a literární tvorby. Jak složit skvělou básničku sice žáci natrénovat nestihli, podle pokynů paní Pírkové si však vyzkoušeli kreslení forem suchým pastelem. Nebylo to jednoduché, někomu se kresba trochu zašmodrchala, ale všem se kreslení líbilo. Na závěr si prohlédli obrázky paní Pírkové i jejích žáků.

 

 

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 2018

Slyšte, slyšte, občané Milína, co se událo ve Vašem kraji.Nejmenší žáci naší školy podstoupili zkoušku umu čtenářského v milínské knihovně. Pasováni byli Bílou paní a odměnou jim byl glejt, jež je opravňuje k využívání veškerých výhod čtenářských. Obdarováni byli knihou a přísahou se zavázali k pilnému čtení. Učitelé i děti děkují vládkyním milínské knihovny zapozvání a skvělý zážitek. A co se dětem líbilo nejvíce?

Tomáš a Anetka:,, Líbilo se nám hledání maňásků na zahradě a v nich ukrytých písmen."

Karolína a Lukáš: ,, Pěkné bylo předčítání z knihy od paní knihovnice."

Michaela a Jakub: ,,Krásné bylo kouzlo s psaným slovem."

Paní učitelky: ,,Nám se nejvíce líbila Bílá paní, která i po celá staletí vypadá stále úžasně."

Za prvňáčky Gabriela Dudáčková a Jitka Vítková

Za třídu Lenky Haluškové máme napsat tyto stručné odpovědi od dětí - na otázku: "Jak se vám to líbilo?"

            "Moc krásné!"

            "Zábavné!"

            "Moc se mi to líbilo."

            "Bylo to na jedničku!"

A co k tomu dodají knihovnice?

Děkujeme za slova chvály, která nás velmi těší a dodávají energii potřebnou pro přípravu dalších akcí do budoucna. Nyní už jen pro úplnost: konalo se v pátek 15. června 2018 od 9 hodin převážně na zahradě Centra volnočasových aktivit. Samotné pasování pak probíhalo na balkoně budovy, poté co děti jednotlivě vystoupaly po venkovním ozdobeném schodišti. Každé dítě obdrželo knihu Bráchova bota. (Knihy byly pořízeny díky grantu Knížka pro prvňáčka.) Maňásky jsme si vypůjčili z Mateřského centra Milínek. Věříme, že čtenářská přísaha, ve které děti slíbily, že o prázdninách budou alespoň občas něco číst, bude čestně splněna.

 

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2018

V Milíně se opět konala sbírka, jejímž každoročním účelem je získat finanční prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, vybavení onkologických pracovišť. 

Sbírku v České republice organizuje Liga proti rakovině Praha a koordinátory bývají různé spolky, organizace, případně instituce. V Milíně svojí troškou do mlýna přispívá Knihovna Dr. E. Bořického Milín (pod její hlavičkou je sbírka registrována) a velký podíl na vybírání příspěvků mají žáci z milínské základní školy, konkrétně žáci z 9. třídy.

Sbírka se konala 16. května 2018 a ústřední téma bylo - prevence nádorů tlustého střeva a konečníku. V ulicích Milína chodili dobrovolníci ve žlutých označených tričkách s pokladními vaky, kam jste mohli vkládat své příspěvky. Vybíralo se i v knihovně, v základní škole a v mateřské škole.

Celkově se vybrala částka 5678 Kč, za což patří všem "přispěvatelům" veliké poděkování! Neméně děkujeme i těm, kdo se na vybírání podíleli a na závěr i peníze počítali (zaměstnanci České pošty v Milíně).

Ti, co přispět nestačili nebo dobrovolníky nepotkali a rádi by celou sbírku podpořili, mají možnost přispívat na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 2018 číslo 65 000 65/0300, a to až do 30. listopadu 2018.

PS: Prý jsou v Milíně i tací, kteří mají uložené všechny kytičky od dob, co se tato akce pořádá. A to už musí být pořádná sbírka, vždyť letos to byl již 22. ročník!

 

ČARODĚJNICE 2018

I když vatra na kojetínském kopci byla letos mimořádně veliká, účastnice filipojakubské noci se této skutečnosti nezalekly. Ba naopak, našlo se mnoho malých (začátečnic) i velkých (pokročilých) čarodějnic, které po troše zeleného lektvaru na kuráž, společně letěly a zdárně doletěly na kopec. Pravda, když se na místě samém rozhodovalo, která že to letos skončí na špici, byly v mnohých malé dušičky. Hasiči, kteří poctivě hlídali oheň, se nejprve „spletli“ a na hranici strkali živou poletuchu, nakonec však byla upálena zase ta „slaměno-hadrová“.

O průběhu akce samotné se dá napsat ještě toto:

 • Vítr, který přes den silně foukal, se zřejmě této akce zalekl a večer jako mávnutím čarodějného koštěte ustal. Lepší počasí být už ani nemohlo.
 • Sletoviště bylo, jako už mnoho let, před knihovnou. Ti co sem přišli včas, se dozvěděli, co je čeká, a povzbuzeni lektvarem vyletěli na cestu. (Někteří se ošklíbali, jiní přišli pro přídavek.)
 • Nejen na čarodějnice čekaly během letu drobné úkoly (překusování kyselých žížal, hod opelichaným kocourem, rozcvička s košťaty, lepení myší, prolézání pavučinou za dozoru krys a pavouků).
 • V cíli byla skutečně obrovská hromada dřeva, ale i velká „tlupa“ milínských hasičů, bez kterých by tato akce už ani nemohla proběhnout. Díky jejich umu se vyvolená čarodějnice ocitla na samém vrcholu hranice. A byť u hasičů očekáváme, že s plameny spíše bojují, než je přivádí k životu, tentokrát jsme je mohli vidět právě v roli zakladatelů ohně. (Později předvedli i hasičské umění – kropili travní porost kolem vatry.)
 • Vrcholová čarodějnice skončila během chvíle v kouři a plamenech.
 • Poté už se přihlížející mohli kochat nejen všemožně barevnými plamínky, jiskrami stoupajícími k tmavé obloze, ale i si řádně prohřát revma. Také byly k dispozici opékadla a malý ohýnek na opékání buřtů.
 • A ještě vysvětlení, proč letos nebyl žádný prodej občerstvení. Počítali jsme jako každý rok s příbramským stánkem, zjistili jsme však, že prodejce již ukončil svoji činnost. Tímto tedy vyzýváme případné zájemce o prodej občerstvení během této akce a také během Pochodu broučků (v polovině listopadu), aby se ozvali v milínské knihovně.

V závěru bychom chtěli poděkovat všem pomocníkům za to, že se svěřených úkolů (nesení čarodějnice, opékadel, hlídání ohně, odvoz „potřebného“ na kopec, fotografování) zhostili na výbornou.

PS:

Ještě něco ohledně čarodějných figurín, které se v Milíně nečekaně objevily různě rozmístěné do neděle až do pondělí… Tento zvyk se uchytil již v několika obcích (zejména na severu) a je jen na nás, zda se k tomu v příštím roce také více připojíme. „Pachatelé“ se omlouvají těm, které nečekaný nález čarodějnic řádně vystrašil. Příští rok už snad všichni budou vědět, o co se jedná.

 

OCENĚNÍ STŘEDOČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ 2018

Středočeská pobočka Svazu knihovníků a informačních pracovníků udělila dne 11. dubna 2018 na svém zasedání ocenení několika dlouholetým knihovnicím za jejich aktivní přístup k práci a zároveň bylo uděleno i jedno ocenění určené mladým a začínajícím knihovníkům, popř. i za nějaký významný počin. Vedoucí milínské knihovny nominovala svoji kolegyni Danielu Toužimskou, která nastoupila do knihovny v lednu loňského roku. Kromě toho, že se velmi rychle zapracovala, podařilo se jí zrealizovat již několik let starý nápad na vytvoření "medailonků" oblíbených autorů.

Jelikož návrh porotu velmi zaujal, dostala naše kolegyně ocenění s názvem Papilio Bibliothecalis 2018. Zároveň bylo středočeským knihovnám nabídnuto, že si mohou celou databázi nechat od nás elektronicky poslat a využit ve své knihovně. O tuto možnost již projevila zájem knihovna v Poděbradech.

Můžete se přijít podívat do přízemí knihovny, jak takové medailonky vypadají...

 

BESEDA V RÁMCI KAMPANĚ KNIHA TI SLUŠÍ 2018

Kampaň Kniha ti sluší proběhla v letošním roce od 23. do 29. dubna 2018. Společně jsme oslavili Světový (tý)den knihy a autorských práv.

Milínská knihovna se zaregistrovala na www.knihatislusi.cz, kde můžete vidět aktuální přehled zapojených knihkupectví a informace o různých akcích. Díky kampani proběhli v naší knihovně dvě besedy pro žáky 2. stupně ZŠ Milín.

V pondělí 23. dubna 2018 přijel pan Jiří Walker Procházka, spisovatel sci-fi, fantasy a detektivních knih se svým programem Průlet fantastickými světy. Jelikož píše více pro mládež, byli na besedy pozváni žáci 2. stupně ZŠ Milín. Pan Procházka je svérázný člověk, který vtipným způsobem dokázal oslovit i takové děti, které jindy nevydrží poslouchat. Kdyby se tak povedlo, aby alespoň někteří ze zúčastněných zkusili zařadit do svého volného času i občasnou četbu, bylo by to opravdu fantastické!

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2018

V prosluněnou středu 4. dubna 2018 se konala tradiční akce Malování na chodníku. Malování je bráno nejen jako veselá jarní akce, ale zejména jako oslava Mezinárodního dne dětské knihy (připomínáme si narození autora pohádek H. Ch. Andersena - 2. 4. 1805). Letošnímu ročníku (22.) počasí velice přálo, a tak se všichni zúčastnění mohli kromě realizování svých výtvarných fantazií i opálit.

Barevné křídy byly pro všechny výtvarníky připraveny už od ranních hodin. V dopoledních hodinách se jich chopily děti z mateřské školy a odpoledne náhodní kolemjdoucí a také početná výprava ze školní družiny. Na děti z prvního stupně základní školy jsme sice mysleli, ale pozvánka pro ně se někam zatoulala (zarádil počítačový šotek). Věříme, že za rok se to povede lépe.

Chodník před milínskou knihovnou byl v podvečer barevný a ještě dalsí dny byli návštěvníci zahrady vítáni zajíčky, čápy, auty, domečky...

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2018

 

Letos podeváté, v r. 2010 jsme vynášeli Moranu z Milína poprvé. Vše bylo tehdy nové a každý následující rok se měnilo. Nová figurína Morany, jiná "lepá děva" nesoucí Moranu v průvodu, různí účastníci. Každý rok je Smrtná neděle jindy - v závislosti na termínu Velikonoc. Letos (18. března) jsme měli opravdu co vynášet! Za celých devět let jsme nikdy neměli takovou souvislou vrstvu sněhu, a to jsme jednou vynášeli i dříve - již 14. března (2016). Zažili jsme kolikrát chladno, zamrzlou nádrž, zbytky sněhu... ale to, co bylo letos, je opravdu rekordní. Naopak nejtepleji jsme měli 25. 3. 2012 - to jsme šli v krátkých rukávech. Když už jsme u toho vzpomínání, předkládáme Vám přehled dívek, které kdy šly v čele průvodu: M. Švehlová (2010), Š. Holánková (2012), A. Vošmiková (2013), Š. Růžičková a A. Farářová (2014), K. Pechanová (2015), K. Nováková (2016), P. Drážďanská (2017) a letos měla tu čest Terezka Vošmiková. Chybí nám záznam z r. 2011. Kdyby někdo věděl jméno oné "lepé děvy", rádi bychom si jej do kroniky doplnili.

Nyní již k letošní akci: Opět jsme do programu zařadili soutěž o kulinářský výrobek. Poprvé to byla velikonoční nádivka, vloni jarní pomazánka a letos došlo na bramborový salát. Sešlo se nám šest vzorků a autorem vítězného byl Pavel Vošický.

              Průběh akce byl tradiční, zahájili jsme před knihovnou a průvodem došli k nádrži Bahno. Tam jsme Moranu předali Václavu Kalíkovi, který coby hasič může nejodpovědněji připálit Moranu v rozdělaném ohni. Hořící figuríny pak převzal Pavel Vošický a vhodil na led v nádrži. Ostatní se pak vehementně snažili Moranu pořádně zkoulovat. Poté již došlo na zdobení líta, hraní různých her a také jsme se zahřáli čajem a svařákem. Na závěr už jsme se shlukli u ohýnku a opekli si vlastní uzeniny.

Přestože nás bylo poskrovnu (asi se nikomu nechtělo do zimy z tepla domova), užili jsme si tuto hezkou akci dosyta (to doslova).

Děkujeme rodině Kalíkových za pohostinnost a přípravu ohně i nápojů, Terezce za odnos Morany a účastníkům za účast.

 

 

MŠ V KNIHOVNĚ 2018

 

V půlce března 2018 zavítala do knihovny milá (což o to, těch už jsme zažili víc), hodně šikovná (tady už by se dalo počítat na prstech) a hlavně roztomile nadšená (to je kombinace vzácná) návštěva. Ať nejsme nesnesitelně tajuplní, prozradíme, že se jednalo o návštěvu dosti početnou, přesto hodně malou. Dost! Byly to děti z milínské mateřské školy, přesněji předškoláci (třída Motýlků) a mladší děti (třída Broučků) kteří za námi přišli ve dvou skupinách v rámci akce Březen měsíc čtenářů.

              Toto setkání ale nebylo jen o čtení a knížkách. Bylo to setkání hravé, povídací i malinko vzdělávací. Je to tak, my zákeřné knihovnice milínské jsme pro děti připravily jednoduché úkoly z pohádkové říše. Nejprve jsme ověřily, jestli děti pohádky znají, zda pohádky správně pojmenují (podle připravených kulis a kostýmů). A také, jestli je dokážou převyprávět a sehrát (to zejména děti z Motýlků). Nakonec musely ještě přiřadit několik rekvizit do těch správných "hnízd".

Věřte, že s vlkem, Karkulkou, Smolíčkem, Sněhurkou a trpaslíky utíkal čas neskutečně rychle, tudíž na samotné čtení zbylo času jen málo (jen u Broučků se dočkali pokračování pohádky o Sněhurce z knihy Jak to bylo dál). A jelikož byly výjimečně i paní učitelky hodné a pohádek znalé, bylo to setkání velmi milé. Při loučení s Motýlky ještě došlo na lehké počítání, abychom ověřili, zda si punc "předškoláci" tato třída vůbec zaslouží. Zaslouží!

 

 

BESEDA S MARKOU MÍKOVOU 2018

Hned po jarních prázdninách, v pondělí 12. března, se žáci 1. - 4. třídy zúčastnili besedy s pohádkovou princeznou Růženkou z filmu "Jak se budí princezny". V přibližně hodinové besedě Marka Míková představila své knihy. Děti se aktivně zapojili při výběru čtených básniček, užili si loutkové představení postav Rochese a Bžundy a dokonce vyslechli pár písniček. Na závěr autorka zodpověděla spoustu dotazů od dětí. Povídala si s nimi o tom kde bere náměty, jak dlouho trvá napsat knihu, jak se vybírají ilustrátoři nebo kde se knihy tisknou a jak se dávají dohromady. 

 

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD + DISKOTÉKA 2018

 

Den před Popeleční středou, tzn. v úterý 13. února 2018, jste v ulicích Milína mohli v odpoledních hodinách potkat masopustní průvod, kterého se účastnily převážně děti. Na pochod navazovala maškarní diskotéka v Hotelu U Milína.

              Akci pořádala Obec Milín ve spolupráci s MŠ, školní družinou při ZŠ Milín a milínskou knihovnou.

              Mezi čekající hloučky dětí s rodiči před budovou školky se vmíchaly tři velké maškary: plyšový medvěd, usměvavá cikánka a smrtka s kosou.

              Medvěd přivítal účastníky ryčným zvukem přes hlásnou troubu. Jelikož mluvení bylo v masce náročné, přidržovala mu hlavu paní smrtka. Medvěd z toho asi neměl nejlepší pocit, tak přišel na způsob, jak správně mluvit: troubu přiložil k pravému oku a už to krásně šlo :-) Cikánka mezitím rozdávala všem maskám slosovatelné lístečky s čísly. Celkem přes 70 čísel.

Průvod čekaly tři klasické masopustní scénky. U školky se začínalo "babským mlýnem". Smrtka vybrala tři ženy z davu a po zatočení kliky starého mlýnku (poctivě točila paní ředitelka Humlová)  z "babského mlýna" vyskočila tři krásná malá děvčátka - jen šátek jim zůstal stejný.

Poté se průvod vydal směrem k základní škole. Na plácku před vchodem bylo ideální místo pro taneček s medvědem i smrtkou. K tomu nám vesele vyhrávala hudba z místního rozhlasu.

Při posledním zastavení před kulturním domem došlo na přečtení hříchů kobylky (jejich výčet najdete na webu Milína v Ohlédnutí za akcemi), za které byla po zásluze potrestána - kat své dílo dokonal. Naštěstí přispěchala cikánka a zázračným lektvarem (z žabích stehýnek) kobylku zase probudila k životu.

Děti byly vyzvány, aby se občerstvily také lektvarem (obyčejným teplým čajem), který připravila knihovna.

Pak už se děti přesunuly do motorestu - některé šly společně v průvodu za plyšovým medvědem, jiné se dopravily s rodiči auty. V 17 hodin začal veselý maškarní rej, jehož program byl zajištěn profesionální agenturou z Prahy. Děti hrály po skupinách různé pohybové hry, tančily, běhaly... Obec Milín jim zajistila zdarma občerstvení (výborné koláčky a pitíčka). Nechybělo předávání hodnotných cen každému dítěti s maskou (z rukou medvěda). Ke konci programu vyráběly tři animátorky zvířátka z nafouknutých balónků. Ty si děti mohly odnést domů. Na závěr celé akce byl venku připraven malý ohňostroj.

Věříme, že všichni byli spokojeni a budeme se těšit na opakování akce v příštím roce. Případné připomínky vítáme a budeme se snažit akci vylepšit.

 A kdo byl ukrytý v maškarách? Medvěd - Vladimír Vojáček; cikánka - Daniela Toužimská a smrtka - Dana Reiterová (také autorka článku). 

HROMNIČKY 2018

 

V předvečer svátku Hromnic, tzn. 1. února (roku 2018) se již podvanácté před milínskou knihovnou vznášela vůně teplého vosku (ano, skutečně vůně) a vyráběly se svíčky ochranitelky (hromničky). Díky darovaným nepotřebným vařičům a umu vrchního rozehřívače vosku probíhala svíčkovaná (nanášení vosku na knot) hladce. Ke zdárnému průběhu přispěli i sami účastníci. Jejich dobrá nálada byla nakažlivá!

           Při akci nechyběl teplý čaj (neb po hodině vyrábění je chladno i těm nejlépe oblečeným) a oheň, u něhož bylo možné zahřát nejen zmrzlé ruce, ale také si opéct prvního letošního buřtíka.

Hromnice - tento starý zvyk sahá až do keltského období, kdy se tak oslavoval příchod jara. Svátek se nazýval Imbolc.

V lidovém křesťanství (kam se tento svátek přenesl) se v tento den svíce světily v kostele a lidé je pak za bouří zapalovali v oknech, modlíce se za odvrácení pohromy, neštěstí (zejména zasažení bleskem). Hromničky se také dávaly umírajícím do rukou, neboť věřili, že světlo jim posvítí na cestu do nebe. Jinde na Hromnice obcházel hospodář s rozsvícenou svíčkou včelí úly a při tom se modlil. Věřil, že mu to zajistí hojnost medu a zdravé včelstvo. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

I v letošním roce byla v milínské knihovna umístěna jedna z kasiček této charitativní akce, která se v milíně a jeho okolí pořádá již hezkou řádku let. Pravda, při odevzdání nebyla kasička úplně plná, ale díky dárcům, z řad návštěvníků knihovny, nebyla úplně lehká. Celkem se vybralo při tomto ročníku 53 963 korun a kasiček bylo 17.

 

PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 2018

Knihovna Dr. E. Bořického Milín se koncem loňského roku (2017) přihlásila do projektu S knížkou do života (obdoba mezinárodního projektu Bookstart). Projekt zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Co si pod projektem můžeme představit?

              Knihovny se aktivně zapojí do rozvoje čtenářských dovedností hned v prvním roce života dítěte. Během slavnostního obřadu Vítání dětí na radnici dostanou rodiče kromě dárků i pozvánku do knihovny. Při její návštěvě pak obdrží dárkový set (v něm: mini knížka, audiokniha, metodická publikace a další drobné dárky). Knihovna nabídne rodinám možnost navštěvovat i s kojencem prostory knihovny, kde je k dispozici i odpovídající zázemí (přebalovací pult, hrací koutek, sprcha, kuchyňka). Ve fondu naší knihovny je mnoho knih pro děti již od útlého věku, mezi nimiž hrají velkou roli leporela z tvrdého papíru a knihy s říkadly a jednoduchými pohádkami. Oddělení pro děti v knihovně lze navštěvovat i v době, kdy je běžně uzavřeno, tj. dopoledne - ve výpůjčních hodinách dospělého oddělení.

V tomto projektu má své místo práce s dětmi i v pozdějším věku - zejména se týká dětí navštěvujících mateřskou školu. Pracovnice milínské knihovny navštívily v loňském roce 2x děti ve všech třídách. Přečetly jim úryvek z knihy, kterou si pak na měsíc ve třídě paní učitelky nechaly k předčítání. Domů si děti odnesly vytištěný text s jednoduchými úkoly (kreslení). V návštěvách bude knihovna pokračovat i v letošním roce (zpravidla 1x měsíčně). Kromě těchto návštěv zrealizovala knihovna v říjnu loňského roku sobotní akci Rodinné čtení na zahradě.

A proč se vlastně zaměřujeme na ty nejmenší děti, když ještě většinou samy neumějí číst? Protože podle nejrůznějších výzkumů hraje velmi významnou roli v životě dítěte a později dospělého člověka právě poslech mluveného slova uvnitř své rodiny.

Pedagogové a psychologové bijí na poplach! Když malým dětem místo předčítání knih vložíme do ruky tablet, budou sice hodné, ale v mozku jim zakrní centrum vnímání slyšeného slova, nebudou se umět soustředit a vnímat slova, pokud jim bude chybět zároveň i vizuální vjem. Už jen tím, že budete každý den alespoň chvilku dětem číst, uděláte mnoho. Zprvu říkadla, jednoduché pohádky nebo písničky a postupně můžete přejít v náročnější texty. I když už bude Vaše dítě umět číst, neměli byste ho připravit o tento úžasný okamžik rodinné pospolitosti.

Ještě několik dalších důvodů, proč dětem číst:

* Dítě se rychleji naučí číst samo.

* Rozvíjí se tím jazykové a poznávací schopnosti, posiluje motivace, zvídavost a paměť.

* Knihy obsahují mnohem více slov, než má běžný jazyk, čímž vzniká širší slovní zásoba.

* Čtení nahlas pomáhá vyrovnávat se lépe se stresem.

* Čtení nahlas může změnit budoucnost vašeho dítěte, takže čtěte, zpívejte a povídejte si s ním každý den. Přinese to radost i Vám skrze spokojenost Vašeho dítěte.

 

NEBE A PEKLO 2017

 

V sobotu 9. prosince 2017 mohly děti z Milína a okolí navštívit pravé nefalšované pivovarské peklo, do kterého je zavedl čert "Albín" rovnou z knihovny. Ano, milínská knihovna se na čas proměnila v předpeklí!

Po projití pekla a nebe se skupiny dětí s doprovodem vracely do centra volnočasových aktivit, kde byla v provozu výtvarná dílna a televizní studio.

        Za úspěchem celé akce stojí Obec Milín - poskytnutí financí, členky STP Milín - uvázání dárkových balíčků, rodina Srbkova - za půjčení prostor v pivovaru a hlavně parta milínských hasičů a hasiček, kteří si zařádili coby čerti a vymrzli v nebi jako andělé s Mikulášem. Děkujeme!


 

 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2017

 

Pro někoho je třináctka číslo nešťastné, pověrami opředené. To však neplatí pro organizátory (obec Milín a milínskou knihovnu) a účinkující na Zahájení adventu 2017 v Milíně. A věříme, že s označením letošního zahájení jako kvalitní a podařené budou souhlasit i návštěvníci.

              Nedá se napsat, že by se letos při zahajování odehrávalo něco mimořádného, nebo bylo něco zásadně jinak. Ne, byla to klasika.  Nicméně se nebojím napsat, že hudební a pěvecká vystoupení se letos proměnila téměř na koncertní zážitek. A jelikož ani počasí se svým vkladem nezůstalo pozadu - jen lehce studeno, decentní sněhové krupičky a zůstávající poprašek, dá se letošní počínání před kulturním domem shrnout slovy - začátek adventu v Milíně se vydařil.

Po úvodním slovu faráře J. Ándreje a rozsvícení stromku ,,vystřihli" své hudební a pěvecké skladby: ženy z pěveckého sboru Radost pod taktovkou (čerstvě ochraptělé) Marie Vondráškové, trio Jiřího Trnky (za nímž se skrývají i dvě mladá, šikovná děvčata - Petra Drážďanská, Karolína Štěpánková), pozadu nezůstali ani talentovaní žáci a učitelé milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu p. Třemšínem, a když se k mikrofonům dostali Dospělí a děti ze slivické farnosti, běhal posluchačům mráz po zádech (a věřte, že chladné počasí na to nemělo vliv). I sám zvukař se neubránil dojetí (jeho vlastní slova)! Na závěr jsme si jako každoročně mohli na odchod domů poslechnout trubačovo vystoupení (letos nová tvář - Lukáš Vopěnka). Skupina Gentiána (ke zklamání mnohých) letos ze zdravotních důvodů nevystoupila.

Omlouváme se, že některé účinkující jmenujeme a jiné ne. Těch co v programu vystoupili, byla velká řada. Pevně věříme, že následné poděkování k nimi doputuje i touto cestou. Děkujeme Vám moc a upřímně přejeme další úspěchy.

  Kromě kulturního programu měli Milínští možnost zakoupit drobné vánoční dárky, či jen potěšit oko a chytnout inspiraci ve stáncích. Za ,,prodejními pulty" jste coby prodavače mohli vidět zástupce spolků a organizací fungujících v Milíně, či s obcí Milín spolupracující (mateřské centrum, základní školu, školní družinu, Charitu Příbram, Alku). Ve stánku s občerstvením se nově oháněla rodina Štědroňských.

Poděkování patří i všem, kdo pracovali na stavbě pódia, sestavování stánků, rozvodu elektřiny, ozvučení, závěrečném úklidu. A také Vám, co jste přišli, a tím podpořili tuto akci.

Tak co, podepíšete se také pod to? Pokud máte k čemukoli konstruktivní připomínky, zkusíme na nich do dalších let zapracovat. Tedy budete-li je sdělovat správným uším.


 

 

POCHOD BROUČKŮ 2017

 

Každý rok je to stejné, jen masky a úkoly se mění. Není potřeba dělat velkou propagaci, tato milá podzimní akce si již za dobu své dvacetileté existence vytvořila tu nejlepší broučkovskou atmosféru, jakou by si jen mohla přát. Při akci, která se konala 16. listopadu 2017 před knihovnou a jejím okolí nechyběl malý ohňostroj, světelná brána, veselá hudba, krátký pochod ke kostelu, brouččí kontrola s úkoly, drobné dárečky pro děti, prskavky, světýlka, lampiony, nejroztodivnější kostýmy a důmyslné světelné vynálezy, teplý čaj na zahřátí, podpisová listina na závěr, stánek se staročeským trdlem a velcí plyšoví i blýskaví brouci - coby organizátoři.

Děkujeme všem, kteří si přišli posvítit na cestu, také panu Formánkovi za rozsvícení kostela s možností prohlídky. Dále rodině Vondrákových za odpálení ohňostroje a pořízení fotek.

Zdraví Vás: plyšový méďa - Hana Toužimská, plyšová včelka Mája - Šárka Heinová, bílé kuře - Jirka Hein, "zmutovaný" brouk Ferda - Jitka Jahodová, Beruška - Dáďa Toužimská, páreček tykadlových brouků - Martin a Eliška Vojáčkovi a brouk Zlatohlávek - Dana Reiterová.

 

VÝSTAVA BOEMIA MIA 2017

 

Během vernisáže výstavy Boemia mia ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 17 hod v Centru volnočasových aktivit Milín, na jejíž přípravě se podílela milínská knihovna, zazněly vzpomínky na společnou česko-italskou minulost, ale i hudební skladby v podání žáků ZUŠ.

              Výstava Boemia mia (nepleťme si s názvem Bohemia, Italové neumí vyslovovat hlásku "h") putovala po několika městech a obcích naší republiky již v r. 2012. Milín se tímto přidává a zároveň v předstihu zahajuje oslavy velkého jubilea - 100 let od ukončení 1. světové války. Výstava bude pokračovat až do konce ledna r. 2018. Přístupná je v době otevření budovy.

Knihovna instalovala jednotlivé panely a obohatila expozici materiály vážícími se přímo k Milínu, které jsou z archivu obecního kronikáře.

Po zahájení, kterým uvedla výstavu vedoucí knihovny Dana Reiterová, nastaly chvíle pro hudební prezentaci žáků milínské pobočky Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Třemšínem pod vedením Věry Obdržalové a Jiřího Špeciána.  Zazněly skladby s italskou tematikou v podání akordeonistů a flétnového sboru.

O italském exodu v souvislosti s ubytováním 59 Italů v Milíně a okolí (od r. 1915 do 1919) promluvil kronikář Jiří Vostarek, který připomněl dávnou historii pečlivě zaznamenanou v kronice Josefem Valentou.

Slova se dále ujal host - starosta Nového Knína, pan Tomáš Havlíček. Nový Knín je stejně jako Milín a několik dalších obcí součástí dohody o Partnerství s obcemi údolí Ledra (sepsané r. 2008). Poté promluvil starosta Milína Ing. Pavel Nekl, který dále předal slovo řediteli ZŠ Milín, panu Pavlu Kopeckému.

Dalším bodem programu byla videoprojekce, při které byli přítomní seznámení se stručnou historií dané tématiky a byla také puštěna část dokumentu České televize a autentický záznam z pracovního jednání v Itálii, při kterém zazněla česká hymna v podání italského sboru Cima d´Oro.

Slavnostním přípitkem pak byla zahájena prohlídka nainstalované výstavy.

Na vernisáž byla pozvaná příbramská TV Fonka, díky čemuž máme zpracovaný krátký dokument na DVD. (Pro zájemce je možno vypůjčit si v knihovně.) Dana Reiterová

 

 

 

NOC V KNIHOVNĚ 2017

Noc v knihovně letos probíhala od "děsivého" pátku 13. října 2017 do ospalé soboty 14. října 2017. Spolu s žáky 2. třídy ZŠ nás čekalo napínavé indiánské dobrodružství. Po večerním příchodu všech nocležníků do dětského oddělení knihovny jsme začali s výrobou indiánských čelenek. Každý si na svou čelenku napsal své perfektně promyšlené indiánské jméno. (Děravá bota, Tichá voda, atd.) Po slavnostním očelenkování všech přítomných hlav jsme se podle barev (červená, bílá) rozdělili do dvou přátelských kmenů.        

Po dlouhém zkoušení, zda každému svítí jeho elektrická pochodeň (baterka), jsme vyrazili na indiánský běh do "věčných lovišť".  Během strastiplné cesty, kterou měl každý kmen jinou, jsme se s bratry a sestrami dozvěděli pár informací o indiánech. (v čem bydlí, jaké předměty používají, jejich pozdrav, kdo je to stopař, jaké stopy mají různá zvířata a jak se zdobí indiáni válečnými barvami).
Velice tichým indiánským během jsme se dostali do "věčných lovišť" na zahradě Mateřské školy v Milíně. Následovala lahodná večeře ve venkovním altánu a indiánská stezka odvahy. Její trasu museli indiáni nalézt podle stop a na konci na ně čekal náčelník Tichá voda. Jelikož byli všichni indiáni dobře připraveni a uměli správně pozdravit, na žádné skalpy nedošlo (i když se jich tam několik válelo z dřívějška).  Po podepsání - indiánským obrázkovým písmem - jsme se vrátili do našeho tábora v knihovně. Následovala chvilka hraní loutkového divadla a příprava spacích místeček. Po zdařilé výměně měl každý svůj spací pytel a mohlo se zalehnout.
Po ranním budíčku bylo zjištěno, že i přes hrozivé datum pátek 13. nikdo z třinácti dětí nezmizel, nebyl zraněn ani skalpován. Následovala už jen vynikající snídaně a odchod s rodiči domů.

 

 

RODINNÉ ČTENÍ 2017

V sobotu 7. října 2017 přepralo sluníčko dešťové mraky a zvědavě shlíželo na účastníky akce, kterou v dopoledních hodinách pořádala milínská knihovna pod širým nebem. Akce - Rodinné čtení měla upozornit na prospěšnost a smysluplnost čtení dětem již od miminkovském věku. Číst dětem pohádky nebo různé dětské knížky, příběhy či leporela je velice prospěšné (rozvíjí komunikační dovednosti, podporuje soustředění, rozšiřuje slovní zásobu, získávání informací). I když to většina dospělých ví, ne vždy si k tomu najde čas a prostor.

Jelikož knihovnice by rády, aby tomu bylo jinak, přišly s ,,osvětovou myšlenkou" do mateřské školy. Tam rozdaly mezi děti pozvánky na akci a čekaly kolik rodin na akci přijde. Nebylo to co do počtu mnoho. Dorazily však samé kvalitní a evidentně domácí čtení praktikující vzorky :-). Takže si hravě poradili se čtením a otázkami k textu. Rodičům i dětem moc děkujeme za účast a přejeme jim, abych čtení u nich doma pokračovalo dlouho, dlouho... A na ostatní dospělé i dětské čtenáře se těšíme při další akci. Nebojte se, my Vám pokoj nedáme! :-)

 

TÝDEN KNIHOVEN 2017

V rámci Týdne knihoven zorganizovala milínská knihovna ve dnech 2. - 7. října 2017 řadu akcí zaměřených na podporu čtenářství. Navštívili jsme všechny třídy zdejší MŠ s pozvánkou na Rodinné čtení.        

      To se uskutečnilo v sobotu dopoledne za krásného počasí, takže jsme čas nad knihami mohli strávit na zahradě venku. Symbolicky jsme se usadili pod ozdobený Knihovnický strom přání. Na něm visí "tajná" přání návštěvníků, která jsou umístěna do bílých a červených "kokonů". Necháme osudu, jak se přáníčka budou či nebudou vyplňovat...
Návštěvníci měli možnost vyplnit krátkou soutěžní anketu o spokojenosti (nespokojenosti) s knihovnou. Anonymní vzkazy jsou k vidění v přízemí knihovny. Našel se i jeden soutěžní lístek (s uvedeným telefonním číslem), který získává slíbený dárek. Jsme v knihovně, takže čokoláda to nebude...
Další akcí bylo nocování druháčků v knihovně.      

 

 

SKÁKACÍ HRAD 2017

Trochu netradičně jsem se letos loučili s prázdninami a zároveň vítali další školní rok. V areálu před knihovnou vyrostl začátkem září v odpoledních hodinách nafukovací skákací hrad, a čekal tu na dětské návštěvníky. Ti pak měli  jedinečnou možnost symbolicky vyskočit z prázdnin a skočit rovnýma nohama do školních lavic. O rovných nohách to pravda moc nebylo, k vidění byla spíš všelijaká salta a akrobatické skoky. Díky slunému počasí a MAS Podbrdsko (hrad zapůjčila) to byla milá mini akce.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2017

Slavnostní a zároveň hravé pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo v Milíně 15.června 2017. Celý "obřad" se odehrával nejen v knihovně pro děti, ale i v zahradě a na balkonu, který byl pro ten účel jaksepatří vyzdoben.

            Děti z 1. třídy základní školy pochopitelně už nějaký pátek do knihovny chodily. Tentokrát však při své společné návštěvě měly prokázat, že jejich čtenářské dovednosti mají již punc opravdovosti a že si zaslouží být povýšeni do stavu "opravdový čtenář" se všemi právy, které k tomuto titulu náleží. A jisté znalosti musely prokázat i paní učitelky, které děti doprovázely.

Co je tedy vše v knihovně čekalo a neminulo?

Nejprve si museli v zahradním altánu pozorně vyslechnout začátek příběhu z knihy Lapálie v Lampálii. (Kniha z projektu Knížka pro prvňáčka. Je možno podpořit v rámci chvályhodné internetové aktivity www.ctenipomaha.cz) Příběh o malých lampálech byl inspirací pro celý program pasování. Děti měli za úkol zbudovat jakousi provizorní zemi Lampálii pod stromem v zahradě, k čemuž si potřebovali vyrobit lampu s řádným svitem, společně ji pod strom dopravit, pěkně si posvítit na úkoly, které tam na ně čekaly. Pochopitelně úkoly byly spojené s písmenky a čtením, vše zakomponované do hádanek a rébusů.

            Teprve poté se prvňáčci shromáždili k slavnostní přísaze. Svůj slib stvrdili přiložením dvou prstů na největší knihu z majetku milínské knihovny (Království české). Jelikož všechny úkoly a záludnosti předcházející pasování splnily děti na výbornou, mohly být konečně pasovány.

            Domů na prázdniny si krom zážitku odnášeli budoucí druháci knihu (co by si z knihovny také nesli jiného, že?) a důležitý dokument - glejt na ochranu čtenářů a jejich nabytých čtenářských dovedností. Celá akce se odehrávala za nádherného počasí a za asistence knihovnic Dany, Jitky a Daniely.

 

KVĚTINOVÝ DEN 2017

Český den proti rakovině se bude konat ve středu 10. května 2017. Tématem sbírky je letos nádorové onemocnění hlavy a krku. Žluté kvítky v ulicích Milína budou prodávat dobrovolníci ve žlutých tričkách s logem akce a označeni visačkou. Kytička za min. hodnotu 20 Kč má tentokrát tmavě modrou stužku. K této celorepublikové akci se připojila jako každý rok milínská knihovna (zde bude i jedna z kasiček). O spolupráci jsme požádali žáky základní školy, kde bude umístěna také jedna kasička.

Cílem akce je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi, který dostane každý, kdo si kytičku zakoupí. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2017

Letošní malování na chodníku, pravidelně pořádané milínskými knihovnicemi, se konalo 3. dubna 2017. Počasí tomuto ročníku moc nepřálo, bylo vyloženě aprílové. I přes to se zúčastnily děti z MŠ, ŠD i ZŠ Milín. Po jejich odchodu byl chodník vyzdobený spousty krásných obrázků – sluníčka, domečky, komíny s čápy…, které vydržely až do dalšího aprílového zapršení.

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2017

Smrtholku, jak se také někdy říká Moraně, jsme letos „ze vsi“ vynášeli za extrémně krásného počasí. Na smrtnou  neděli (2. dubna 2017) rtuť teploměru vyšplhala opravdu hodně vysoko, a skoncovávání se zimou a s přízemními mrazíky se mohlo jevit jako zbytečné. Ale známe zimu, ta se jen tak nedá! Takže i tentokrát jsme ji pro jistotu upálili a záhy utopili.      Kromě tradičních rituálů jsme při akci měli i pár novinek:

· Kdo chtěl, mohl se zbavit svých strachů, utrpěných křivd, špatností, a to tak, že do kapsy Morany „zašil“ papírek s pojmenovanou neřestí. Ty pak byly spolu s Moranou spáleny.

· Další netypickou vsuvkou bylo přitahování jara (to zastupovala bedýnka s jarními květinami, větvičkami) přes nádrž Bahno. K tomu je třeba napsat, že jaro bylo do Milína   přitahováno s napětím (potopí se či ne?), s citem a vítáno úsměvy. Ať se tedy kouká snažit.

· Poslední důležitou novinkou bylo soutěžní ochutnávání pomazánek. A že bylo z čeho ochutnávat! Věřte, že rozhodnout o tom, která je ta nej, bylo velice těžké.

Pochopitelně, že v průběhu akce došlo i na hry, pečení buřtů, povídání… Účastníkům děkujeme, že nám pomohli vytvořit v ono jarní odpoledne milou atmosféru, že ochotně plnili naše úkoly (květiny, pomazánky, pentle, vejdunky), dětem děkujeme za soutěživost a herní nadšení: To největší poděkování slíznou nakonec hasiči (rodina Kalíkových) za nezištnou pomoc, poskytnutí prostor a za jarní ohýnek (pro mnohé první).

 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 2017

V historii Centra volnočasových aktivit (a v novém století i celé naší obce) se uskutečnila první módní přehlídka. V sobotu 11. února 2017 v odpoledních hodinách prezentovala svoji tvorbu paní Lucie Staňková z Milína. Přivezla opravdu hezké a zajímavé kousky, z nichž si mnohé hned našly své místo v šatnách návštěvníků přehlídky. O tom, že se akce opravdu líbila, svědčí zájem divaček o uspořádání další. V plánu je tentokrát v prostorách zahrady a s malým občerstvením. Poděkování patří ochotným dívkám, které si zahrály na modelky: Gábině Huptychové, Petře Dvořáčkové a Daniele Toužimské.

 

HROMNIČKY 2017

Letošní „voskovou“ akci jsme uspořádali zvlášť pro družinu (7. února 2017) a pro veřejnost pak ve čtvrtek 9. února. Původní datum, který byl přesně na Hromnice (2. února) se musel pro nemoc posunout. Program bývá každoročně stejný: mnohokrát postupně namočit knot do rozehřátého vosku, čímž se pomalu rozšiřuje průměr svíčky - hromničky. Nakonec se zdobí máčením v různě barevných voscích. Pro účastníky je připraven teplý čaj a několik slov o historii vyrábění hromniček.

 

ŽIVÝ BETLÉM 2016

Předštědrovečerní akce se konala 23. prosince 2016 od 17 hodin před milínskou knihovnou. Jen pro úplnost: Ježíška si tentokrát zahrála malá Terezka Drážďanská, produkčně akci zajišťovala knihovna, průvodního slova se ujala rodina Zemanova (stejně tak přípravy svařáku), betlémské světlo dovezl na poslední chvíli místostarosta Vladimír Vojáček, za hudební ztvárnění koled děkujeme Jirkovi Trnkovi, Kájině Štěpánkové a Petře Drážďanské (alias Marii), živého oslíka zajistil Jenda Růžička, reflektorové osvětlení namontoval Martin Levíček a světlo rozdával Vladimír Srbek.        

 

NEBE A PEKLO 2016

Akce Nebe a peklo ve starém pivovaru se uskutečnila v neděli 6. prosince 2015 v odpoledních hodinách za laskavého svolení majitelů pivovaru – rodiny Srbkových. Aktérů – v předpeklí, pekle, minipekle, nebi a výtvarné dílně bylo nepočítaně. Největší grupa patřila k Editě Trnkové, dále si zahrály holky z knihovny, rodina Šárky Heinové a také „pivovarský anděl s černými křídly“ – pan Srbek. Omlouváme se čekatelům v dlouhé frontě (nejdříve do pekla, pak do nebe) a slibujeme, že pro příští rok chystáme změny, aby čekání bylo co nejkratší. Těší nás narůstající zájem účastníků (nejen z Milína) a také věty typu: „Fakt super, úžasný zážitek!“. Děkujeme členkám STP za přípravu dárkových balíčků, Obci Milín za financování nákladů, rodině Formánkových z Lazska za zapůjčení stroje na výrobu mlhy, čertům za to, že nám neodnesli děti (ani zlobivé dospělé), pekelné váze, že nezvážila žádnou „Dorotu Máchalovou“, silnému poryvu větru, že neodnesl minipeklíčko (když se stavělo), dětem, že překonaly strach a odvážně vstoupily do hřmícího pekla a pak byly schopné (někdy roztřeseným hlasem) odrecitovat (zazpívat) něco Mikulášovi a andělům, andělským kreativcům za pomoc s vyráběním papírových vloček, řetězu, přáníček, dopisu Ježíškovi, peříček pro anděla… Za pekelno-nebeskou skupinu: Dana Reiterová

 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2016

Psal se rok 2004, byl sobotní večer před první adventní nedělí. Osamělý chodec kráčel opuštěnými milínskými ulicemi, prošel kolem kina, pošty a směřoval do tepla domova. Smutné, nevlídné podzimní počasí vůbec nelákalo k tomu, aby se venku zdržoval…

            Píše se rok 2016, byl sobotní večer před první adventní nedělí, přesně 26. listopadu 2016. Stovky lidí z Milína a okolí (od dětí po důchodce) se shromažďují před nasvíceními stánky nabízejícími vánoční zboží, které je vlastnoručně vyrobeno, dále už voní svařák, opékající se klobásy… Na pódiu se dokončují přípravy, zvukaři pobíhají, prodejci ze stánků (děti ze školy, členové různých spolků a lidičky, kteří pomáhají celoročně s pořádáním různých akcí) si připravují drobné mince na vracení… V předsálí kulturního domu je připraveno občerstvení pro účinkující, kterými letos byli: děti ze slivické farnosti, Jiří Trnka a spol., žáci a učitelé ze ZUŠ, Matouš Růžička a na závěr Gentiana. (Navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu se rockové koledy přece jen rozezněly k velké radosti přítomných.)

Co k tomu dodat?

            Mnoha lidem přibyla spousta práce s přípravami, zajišťováním materiálního zabezpečení, sestavováním programu, obvoláváním účinkujících, smontováním pódia a stánků, zapojením elektřiny, zajištěním zázemí, propagace, výrobou vánočního zboží, sestavením hudebního programu, úvodní řeči a v další řadě pak s následným úklidem po akci…

            Mnoha lidem se vytvořil důvod vyjít v nevlídném podzimním počasí večer do ulic Milína, přátelsky si popovídat se známými, nechat aspoň na chvíli stranou starosti a shon běžného dne, poslechnout si krásné písně nebo si při tvrdší muzice podupávat do rytmu. Mnoho, mnoho úsměvů na tvářích bylo tohoto podvečera k vidění v centru Milína… A to za to opravdu stojí!

            Všem těm, kteří se na letošním Zahájení adventu jakýmkoliv způsobem děkujeme a přejeme mnoho elánu do pořádání obdobných akcí pro všechny Milínské.

 

 

POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2016

19. ročníku „Broučků“  (celým názvem Slavnost světla neboli Pochod malých broučků) se zúčastnilo v pátek 18. listopadu 2016 téměř stovka malých broučků. Dospělácký doprovod se ani nedal spočítat. Kočárků na trasu ke kostelu vyjelo také požehnaně. Podoba této tradiční akce zůstává každým rokem zachována, až na změnu kostýmů a různých drobných odměn pro děti. Děti přivítal Motýl Emanuel s Makovou panenkou, po přivítání byl dán pokyn k zapálení malého ohňostroje. Ferda s Makovou panenkou poté dětem nalepili svítivě žlutý papírový náramek a broučci mohli prolétnout sněhovou světelnou branou a vydat se k první brouččí kontrole. Tu neobýval nikdo jiný než sám Ferda Mravenec.

Dále se pochod přesunul k nasvícenému kostelu, kde na účastníky čekala Včelka Mája a hodný medvídek. Po nalepení samolepky na náramek se všichni mohli díky panu Formánkovi podívat do otevřeného kostela. Pak už se letělo zpět ke knihovně, kde na děti čekala várnice s teplým čajem a malé prskavky. Na parkovišti si účastníci mohli ve stánku koupit něco ostřejšího na zahřátí a čerstvě upečené staročeské trdlo. Poděkování patří všem účinkujícím: Jitce Jahodové (Ferda Mravenec), Hance Toužimské a Šárce Heinové (včelka Mája a medvídek), Radce Toužimské (Maková panenka), Pepovi Kottovi (odpalovač ohňostroje) a Bohuslavu Formánkovi (osvětlovač a odemykač kostela). 

Počasí se vydařilo, lampionky neshořely, křidélka nezmokla, tak snad jsme letošní zimu přivítali dostatečně důstojně „po brouččím způsobu“. Kéž by bylo mrazu tolik, jen aby stačily zamrznout rybníky a děti mohly bruslit (stačí do 10°pod nulou), sněhu tolik, aby se dalo sáňkovat, bobovat a jezdit na běžkách (nemusí být dvoumetrové hromady u silnice), aby zkrátka byla zima taková, jak má být… Ještě kdyby na Štědrý den alespoň trochu nasněžilo a broučci mohou jít pokojně spinkat až do jara.  

Za knihovnu a Pohádku Dana Reiterová (Motýl Emanuel)

 

NOC V KNIHOVNĚ 2016

Noc v knihovně byla letos trochu netradiční a v podnázvu měla - pohádková. Akce se začínala poslední zářijový a končila první říjnový den roku 2016 J. Netradiční byla tím, že v knihovně tentokrát spali pouze skuteční čtenáři (žáci z 2. B i s paní učitelkou). Spaní v knihovně měli trochu jako dárek či spíše pokračování „pasování na čtenáře“ (to zvládli ke konci 1. třídy, v květnu 2016).

Co v průběhu odpoledne, večera, noci a rána zažili?

Sraz nocležníků byl v odpoledních hodinách v oddělení pro děti. Tady se však nikdo dlouho neohřál, jelikož skupina byla vyslána vybít energii (vyzkoušet herní prvky) na zahradu v mateřské škole (díky vstřícnosti vedení školky). Cestou měli za úkol u každé třetí lampy říct název jedné pohádky (každé dítě si aspoň na jednu vzpomnělo). Ve školce došlo nejen na testování prolézaček, ale i na piknik, alias večeři pod širým nebem (každý si nesl v batůžku).

Po návratu do knihovny se děti zahřály čajem a povídáním o knížce Knihožrouti (tu při pasování každý dostal jako dárek). Společně se zamýšlely nad tím, kolik knihožrout sežere knih, zda je příjemné ležet v knihách…? S večerní tmou přišlo na řadu krocení strachu a obav (menších či větších), děti čekala venkovní stezka odvahy za pohádkovou postavou. (Bílou paní pozdravili všichni, někteří si troufli jí i podat ruku.)

Poté už uvnitř knihovny došlo na různé pohádkové aktivity (odhalit popletenou pohádku), hrátky s pohádkovými postavami (předvést v kostýmech, nakreslit), kvíz a také na čtení vodnické pohádky. Večer byl zakončen návštěvou kina (improvizovaně otevřeno ve 2. patře, slosovatelné vstupenky předávala pohádková uvaděčka) a třešničkou na dortu byl „výlez“ do observatoře (tajných prostor knihovny), odkud si děti prohlédly noční Milín. Veškeré čerstvě prožité zážitky děti zhmotnily do podoby dopisu (včetně čerstvě vytištěných fotek) adresovanému učitelskému sboru jejich školy. Čas hodně pokročil a nezbývalo než se začít věnovat stlaní pelíšků, večerní hygieně a podlehnout večerce samotné (nocležníci byli poměrně utaháni a brzičko usnuli). Dokonce i paní učitelka Štiplová neprotestovala a poslušně zalehla do spacáku.

Budíček byl s ranním kokrháním a po balení spacáků a snídani došlo ještě ve chvilce volna (než si pro děti přišli rodiče) na papírové skládačky psů hlídačů, kteří budou děti hlídat po odchodu z pohádkového světa knihovny.

 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2016

Z důvodu tropických teplot byla tato akce, původně plánovaná na poslední prázdninovou sobotu, přesunuta na první zářijový týden. A tak jsme se loučili s prázdninami a zároveň vítali nový školní rok. Akce to byla milá a počasí velice příjemné. Na programu byla sportovní mini stezka pro děti (na některých stanovištích se zapojili velice obratně i dospělí), opékání uzenin a topinek, povídání s účastníky a probírání dovolenkových a prázdninových zážitků.        

 

POHÁDKOVÝ LES 2016

Jednou za dva roky se les za Mateřskou školou v Milíně promění na celé sobotní odpoledne v les pohádkový. Letošního 15. ročníku (18. 6. 2016) se zúčastnilo více než 130 dětí, které prošly lesem Řáholcem na startu a dále třinácti stanovišti, aby se vrátily zpět na zahradu (zbrusu nově zrekonstruovanou). Na akci spolupracují se sdružením Pohádka, milínská knihovna, dobrovolní hasiči, sdružení Za Komíny, MŠ...

Osoby a obsazení Pohádkového lesa 2016:

start, cíl  - Rumcajs: Dana Reiterová; Manka: Andrea Sekaninová

1 Vodníci: Ivana Braunová, Monika Valentová; Rusalka: Anetta Vojáčková

2 Klauni: Dádina Toužimská, Eliška Baštýřová, Kájina Štěpánková; kašpárek: Veronika Voborská

3 Červená Karkulka: Péťa Dandová; vlk: Pavla Dandová; babička: Diana Hýbalová; myslivec: Lenka Kuvíková - Petráčková

4 samostatný úkol (céčka)

5 Mach: Martin Vojáček; Šebestová: Eliška Felbábová; Kadrnožková: Jája Štěpánková; pes Jonatán: Nikola Králíčková

6 Rákosníček st.: Eva Šafránková; Rákosníček ml.: Káťa Loudová; hvězdička: Terezka Vojíková; žabka: Tamarka Vojíková

7 - 9 Ferda mravenec: Vladimír Srbek; Mravenčí královna: Edita Trnková; Beruška: Viktorie Sovová; černí mravenci - Petr Žídek, Jiří Trnka, Roman Čermák; zrzaví mravenci - Josef Němec, Darina Němcová, Vlasta Čermáková, Vladimír Číp, Daniel Číp

10 Pipi punčochatá: Anežka Vojáčková; táta námořník: Martin Zeman; Anička: Alžběta Vojáčková; opičák Pan Nelson: Anička Lázská

11 Perníková chaloupka - dědek: Martin Toužimský; babka: Radka Toužimská

12 Loupežník Všechnoštíp: Jitka Jahodová

13 Křemílek: Klára Janoušková; Vochomůrka: Petra Velasová

 

ČTVRŤÁCI V KNIHOVNĚ 2016

Jednou z posledních návštěv v knihovně ve školním roce 2015/2016 byla návštěva 4. třídy s učitelkou Sečanskou. Nenavštívili nás čistě jen kvůli knihám, vypůjčení něčeho pěkného na prázdniny, ale také za zábavou a prohlídkou celé knihovny. Děti i paní učitelka přišly v dobrém rozmaru, a moc se nebránily drobným úkolům, které je po přivítání čekaly. Zaprvé musely prokázat dobrou znalost přídavných jmen a sestavit vtipnou pohádku (předělaná notoricky známá Červená Karkulka). Poté byli žáci vyzváni, aby zkusili zapřemýšlet, kolik let vlastně Karkulce bylo? Jak se jmenovala její maminka, jak daleko bydlela babička a jaké povolání měl Karkulčin tatínek? No a na závěr ještě museli prokázat, jak na tom jsou s pamětí (zapamatovat si a poté vyjmenovat 10 předmětů). Bylo očividné, že i když je konec školy za dveřmi, děti v hlavách prázdniny nemají a všechno zvládly na výbornou! Dalším programem byla prohlídka vyšších pater (2p. výstava ZUŠ) a odtud se výtahem / po schodech přesunuli všichni do nízkoprahu. Kde řádili, řádili… Při loučení jsme si vzájemně popřáli pěkné, lásek a dobrodružství plné prázdniny! A nesmíme zapomenout, že knihovnice dostaly dárek – letní obrázky Skončily vystaveny v děts. oddělení).

 

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA PRVŇÁKŮ V KNIHOVNĚ 2016

Obě první třídy (šk. rok 2015/2016) byly pozvány do knihovny na dobrodružné předání knih čerstvě pasovaným čtenářům. Akce se vlastně neodehrávala přímo v knihovně, ale na zahradě CVA (v altánu) a to z prostého důvodu – rekvizity spolu s dětmi by se do dětského oddělení zřejmě nevešly :-). Celé dobrodružství spočívalo v tom, že si žáci měli vzít knihu (dar od knihovnic pro šikovné čtenáře) přímo z pařátů dvou velkých chrličů (polystyrenové, zapůjčené sochy) a nikdo nevěděl, zda obludy budou dobře naložené a knihy vydají bez újmy na zdraví. Všechno proběhlo dobře, a každý z přítomných nových čtenářů si na prázdniny odnesl novou knihu. Kromě dárku měly knihovnice připravenu ,,polopohádku", ale bylo potřeba ji dotvořit. Původně to byla pohádka O perníkové chaloupce, a po zásahu dětí z ní vznikla Pohádka o chaloupce ementálové a byla velice humorná! Na závěr proběhla (to už v knihovně samotné) výměna knížek před prázdninami. Takto společně zakončili budoucí druháčči svůj čtenářský rok. Díky patří učitelkám Štiplové a Vítkové, které děti podporovaly a vedly ke čtení.

 

PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ - MARTIN HAK 2016

Na pondělí 23. května 2016 připravila Knihovna Dr. E. Bořického Milín pro žáky 2. stupně zdejší školy hostování vypravěče Martina Haka na téma Karel IV. Obec Milín toto představení plně uhradila, tímto ji za knihovnu i školu velmi děkujeme. Vypravěč Martin Hak mívá různé pořady pro děti a mládež po celé republice, přizpůsobuje je mluvě dnešních dětí a nenásilným způsobem (i humorem) přivádí posluchače k zájmu o historii i čtení.

 

POCHOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016

Den, kdy se čarodějnice pálí, je již několik století daný J. Osvědčená hodina sletu milínských čarodějnic je 20. Veřejné sletoviště se též několik let v Milíně nemění -  centrum volnočasových aktivit.  Před samotným pochodem (letem na Kojetínský kopec) se prověřoval tech. stav košťat a vytrvalost řidiček (bylo i několik řidičů), dále se konaly zásnuby s čarodějnicí (kdo se dočasně zasnoubil, dostal svítící zásnubní kroužek). Po cestě k hranici se sázely vrbové proutky proti zlu, plnily roztodivné i rozpustilé úkoly. Letošní novinka – ohňová show za tmy (poděkování K. Laznové, L. Bolinové a neznámému mladému muži). Následovalo umístění čarodějnice na vrchol (vybrána byla ta nejvíc slámová a dřevěná), zapálení vatry (krásně rychle a bez problémů), pozorování jisker a plamenů, klábosení každý s každým, pečení buřtů, utrácení drobných ve stánku s občerstvením, děkování milínským hasičům, rozchod domů. Byl to pěkný, poměrně teplý večer a účastníků se ne kopci sešlo okolo 130.

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2016

Na smrtnou neděli (13. března 2016) se před knihovnou sešlo sympatické množství příznivců tepla a sluníčka, kteří byli odhodláni rázně skoncovat pro letošní rok se zimou v Milíně. Zimu, vítr, sníh a další nepřízeň počasí zastupovala vyrobená figura - Morana (Mořena, Smrtka...), kterou jsme pěkně podle starých zvyků vynesli ze vsi (obce). A nejen vynesli! Před hasičárnou jsme ji zapálili, v nádrži Bahno utopili a ukoulovali (na stinných místech se ještě našly hromádky zbylého sněhu). Poté jsme zdobili líto, abychom přivítali a pozdravili sluníčko (jaro, teplo), které vykouklo zpoza mraků a chvilkami sledovalo naše počínání.

Co mohlo vidět? Nejprve (pokud nezavřelo obě oči) pořádnou koulovačku (nafouknuté, prasknuté, zmuchlané papírové pytlíky jsou ideální koule), dále zahřívací lanové hrátky (podbíhání pod roztočeným lanem, přetahování), probíhání labyrintu, pletení pomlázek (děkujeme trpělivé lektorce P. Zemanové a p. Srbkovi za zajištění proutků), opékání buřtů (za oheň a teplé zákoutí děkujeme V. Kalíkovi), popíjení čaje a svařáku (zde díky patří J. Kalíkové), rozkvetlý poslední sníh (barevná lízátka zapíchnutá do sněhu). Veliké poděkování patří ,,lepé děvě", která při vynášení Morany prokázala nejen sílu, zodpovědnost, ale i pochopení pro kříšení starých tradic v Milíně. Na akci přišlo zhruba 70 účastníků a 1 kamera (televize Fonka zastoupená Š. Nosákovcovou vše zaznamenávala na kameru). Tudíž uvidíme, jestli zpětně „uvidíme“ Vynášení Morany tak příjemné, jaké ve skutečnosti pro nás bylo. Akci pořádala milínská knihovna a sdružení Za Komíny. 

 

MASOPUST 2016

Průvod se letos nesl v duchu oslav 700. výročí narození Karla IV. Královský průvod vjel do Milína v sobotu 6. února 2016 přesně ve 14 hodin.

 


VÝROBA SVÍČEK HROMNIČEK 2016

Tradiční zimní akce, při které tuhne nejen vosk na knotech, ale i ruce výrobců svíček hromniček se konala 2. února. Před knihovnu se dostavilo několik dospěláků a dětí, kteří pod vedením voskového alchymisty tvořili barevné svíčky - ochranitelky.

 

NEBE A PEKLO 2015

Akce Nebe a peklo ve starém pivovaru se uskutečnila v neděli 6. prosince 2015 v odpoledních hodinách za laskavého svolení majitelů pivovaru - rodiny Srbkových. Aktérů - v předpeklí, pekle, minipekle, nebi a výtvarné dílně bylo nepočítaně. Největší grupa patřila k Editě Trnkové, dále si zahrály holky z knihovny, rodina Šárky Heinové a také "pivovarský anděl s černými křídly" - pan Srbek. Omlouváme se čekatelům v dlouhé frontě (nejdříve do pekla, pak do nebe) a slibujeme, že pro příští rok chystáme změny, aby čekání bylo co nejkratší. Těší nás narůstající zájem účastníků (nejen z Milína) a také věty typu: "Fakt super, úžasný zážitek!". Děkujeme členkám STP za přípravu dárkových balíčků, Obci Milín za financování nákladů, rodině Formánkových z Lazska za zapůjčení stroje na výrobu mlhy, čertům za to, že nám neodnesli děti (ani zlobivé dospělé), pekelné váze, že nezvážila žádnou "Dorotu Máchalovou", silnému poryvu větru, že neodnesl minipeklíčko (když se stavělo), dětem, že překonaly strach a odvážně vstoupily do hřmícího pekla a pak byly schopné (někdy roztřeseným hlasem) odrecitovat (zazpívat) něco Mikulášovi a andělům, andělským kreativcům za pomoc s vyráběním papírových vloček, řetězu, přáníček, dopisu Ježíškovi, peříček pro anděla...

 


ZAHÁJENÍ ADVENTU 2015

Již pojedenácté se milínští občané sešli, aby společně zahájili Advent. Tradiční byly stánky s vánočním zbožím, voňavé občerstvení a tradiční byli i vystupující. Všechna hudební tělesa mají milínské složení, od nejmenších zpívajících ve Slivičáčku, až po metalovou Gentianu, která předvedla koledy v rokovém podání.       

      Co však bylo na první pohled netradiční, že první svíci na adventním věnci nezapalovalo některé z dětí nebo někdo z nejstarší generace. První svíci na věnci posvěceném místním duchovním správcem ThDr. Jánem Andrejem zapaloval profesionální voják. Proč, zeptali jsme se místostarosty Vladimíra Vojáčka?
"Vzhledem k událostem ve Francii, které se nás všech v uplynulých dnech dotkly, jsme to považovali za symbolické. Začíná doba klidu a očekávání. Doba, kterou bychom měli prožít beze strachu. A mezi ty, kteří nás mohou ochránit a strachu částečně zbavit, jsou policisté a profesionální vojáci. Profese, jejichž prestiž roste s neklidností světa. Požádali jsme proto jednoho z nich, milínského občana Richarda, který slouží u jedné z našich bojových jednotek, aby on zapálil svíci na adventním věnci a zahájil tak období klidu, nad kterým i on bude společně se svými druhy bdít. Chtěli jsme mu i jeho kolegům tím dát na vědomí, že o jejich práci víme a vážíme si jich," vysvětlil místostarosta Milína Vladimír Vojáček.
Tento voják z povolání minulé Vánoce prožil v Afghánistánu a konkrétně Štědrý večer na hlídce. Ty letošní opět nestráví v kruhu rodinném, ale budou o poznání klidnější. Jejich jednotka bude držet pohotovost, aby v případě nutnosti vypomohla na našich hranicích.
Celé zahájení proběhlo v poklidné atmosféře a bylo dokonale připravené, především díky zaměstnancům obce a knihovnicím. Jediná obava panuje z toho, že ten rok do dalšího Adventu neskutečně rychle uteče. (Z Příbramského deníku na základě článku V. Vojáčka).     

 

 

POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2015

Slavnost světla neboli Pochod malých broučků se konal 18. listopadu 2015 od 18 hod. Abychom Vám přiblížili trochu atmosféru akce, které se zúčastnilo 114 dětí s nepočítaným doprovodem, uveřejňujeme část scénáře. (Opomíjíme důkladnou přípravu, vaření čaje, maskování atd., bez čehož by vše samozřejmě být nemohlo).

Uvítání : (Nebylo čteno celé, jen zestručněné, protože jsme to "uřvávali" bez aparatury.)

V r. 1998 se poprvé rozletěli broučci se světýlky, letos se tedy Slavnost světla neboli Pochod malých broučků koná již po osmnácté! Takže je možné, že mezi maminkami a tatínky malých broučků jsou účastníci prvních ročníků. Akci pořádá knihovna spolu s Klubem Pohádka. Trochu jsme se báli, jestli vás dnešní silný vítr neodvane někam do hor, ale naštěstí se nás tu slétlo požehnaně. Co vás tedy - broučky a motýlky - čeká, než se uložíte k zimnímu spánku? Nejprve proletíte světelnou branou, každý dostane kartičku, kterou si hned zavěsí na krk, aby ji neztratil a mohl jí ukázat brouččí kontrole. Ta je přichystána jako obvykle u kostela. Až splníte jednoduchý úkol, přiletíte zase zpět sem, kde se bude rozdávat nejen teplý čaj, ale i malý dáreček. Ještě se pak můžete podepsat nebo namalovat obrázek na tabuli u rozcestníku. Než začnete procházet bránou, máme pro vás přichystaný malý ohňostroj. Pak dáme zvukový signál a můžete se řadit do brány.

Hudba na cestu: z rozhlasu (dětské písničky)

U kostela: světelnou cestou ke kostelu, děti vejdou do altánu, tam nalepí molitanovou myšku - aby zalezla do nory, dostanou razítko do kartičky a jako odměnu bonbon. Stateční se mohou dojít podívat ke svítícímu zvířátku-lucerničce (k boku kostela). Také je možno nahlédnout dovnitř kostela.

Návrat broučků zpět ke knihovně: zkontrolujeme kartičku, děti dostanou dárek (prskavky) a čaj. Pak se půjdou podepsat na tabuli.

Tolik ze scénáře...

Velké poděkování patří panu Formánkovi, který ochotně zapůjčil prodlužovací kabel a umožnil osvětlení altánu elektřinou z kostela. Pak samozřejmě děkujeme všem brouččím pořadatelům: Hance, Šárce, Klárce, Jitce, Pepíkovi a v neposlední řadě účastníkům - malým i velkým, bez nichž by akce postrádala svůj smysl. Pro nás pořadatele je největším oceněním, když někdo z přítomných hezky poděkuje a na tvářích je vidět spokojený úsměv. Líbí se u nás zřejmě i prodejcům cukrové vaty, protože si už předem zamlouvají účast na příští rok. Vzpomínka na 1. ročník této akce je úsměvná: Žádali jsme Obec Milín o příspěvek na pořádání, poté jsme roznášeli plakáty a všichni, kdo viděli název akce, se ptali: "Co to je Pochod broučků?" Myslím si, že dnes už není v Milíně ani nejbližším okolí nikdo, kdo by nevěděl... Dokonce za námi přijíždějí i lidé z Příbrami, protože se doslechli, že je to hezká akce.

Za knihovnu i Pohádku "Brouk Dana"

 

NOC V KNIHOVNĚ 2015

Výňatek ze scénáře akce, která se konala z pátku na sobotu 9. - 10. října 2015 v rámci celorepublikového Týdne knihoven:

19.20 - 19.30     Odnos kelímků, návštěva wc, příprava na odchod ven (batůžky, foťáky, mapy, baterky)

19.40     Focení, rozdány mapy do skupin - před CVA

             3 trasy: Klárka - jde mezi bloky; Jitka - jde k Bahnu; Dana - jde ke kostelu

19.50     Focení na konci každé trasy - odchod po skupinách ke kapličce

20.10     Sraz u kapličky, hledání ukrytého pokladu, focení, večeře - pokud nebude pršet (jinak odchod do CVA)

20.10 - 20.30    Večeře pod hvězdnatým nebem a diskuse o pokladech (pohádky o pokladech, co je poklad pro rodiče, pro krále, pro nemocného?...) -             odchod společně do CVA

20.40 - 21.40    Zpátky v CVA, výroba po skupinách do společné mapy - lepit přírodniny, zakreslovat objekty...

21.40 - 22.00    Příprava na spaní, hygiena, poslední pití čaje

22.00 - 22.20     Čtení na dobrou noc

22.20       VečerkaSETKÁNÍ VENKOVSKÝCH KNIHOVNÍKŮ 2015

Celorepublikové setkání venkovských knihovníků má za sebou už 11. ročník. Ten se letos konal u nás v Milíně. Sjelo se k nám přibližně 50 účastníků a prožili nejen v Milíně, ale i v Příbrami a okolí společně tři dny (17. - 19. září 2015). V těchto dnech krom odborných knihovnických seminářů (to se počet účastníků ještě o 30 navýšil) navštívili knihovníci Svatou Horu, Hornické muzeum v Příbrami, kostel na Makové, Dalskabáty, dobříšskou knihovnu, Památník Vojna a pochopitelně i milínskou knihovnu, kde se konala nejen denní, ale i noční prohlídka prostor.       

Pár ohlasů po akci  (z e-mailů):
      Vážené kolegyně,
s odstupem několika dní od návratu ze zkušené ve Vašem kraji bychom Vám chtěly moc poděkovat za opravdu velkou inspiraci, kterou budeme ještě dlouho vstřebávat. Zůstanou nám i krásné vzpomínky na příkladnou péči, kterou jste nám věnovali. Bylo nám u Vás moc hezky. 
Zdraví Hana Kabelková z Městské knihovny v Třebíči

      Milé knihovnice, Dano, Klárko, Jitko, vážený pane místostarosto,
zdravím vás všechny z Ratíškovic. Strávila jsem u vás asi jen polovinu pobytu, ale bylo mně u vás moc fajn. Opravdu nemá cenu srovnávat jednotlivá setkání, devízou našeho setkání byl zřejmě burčák a cimbálovka, ale asi jsme to měli trochu uhoněné, u vás bylo více času si popovídat a na to se stejně všichni těšíme nejvíc. Podle fotek vidím, že jsem o hodně přišla a že další program by mě určitě zaujal. Bohužel jsem tentokrát cítila, že musím dát přednost rodině. Úplně si dovedu představit, jak vám všem spadl kámen ze srdce, ale může vás všechny těšit, že jste tomu dali maximum a nám se u vás moc líbilo. Hlavně bylo cítit, jak jste sehraná parta. Moc všem děkuji a snad se potkáme za rok. Se srdečným pozdravem Majka Škorpíková z Knihovny Ratíškovice

       Děvčata, bylo to super ..... díííííííííky za vše. Budu dlouho vzpomínat, čerpat, něco zkusím zrealizovat u nás a těšit se aspoň na některé za rok. Mějte se krásně Kateřina Hurníková z Knihovny Vřesina

Celý článek na stránkách SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) včetně odkazů na webové prezentace z odborného semináře.

 

PŘÍOBECNÍ TÁBOR 2015

Někdy během června vznikla v organizátorech Tříkrálové sbírky myšlenka, že by se zbylé finance (po uhrazení plánovaných charitativních projektů) mohly využít pro něco nového v naší obci. Po dohodě s panem místostarostou a knihovnou jsme se domluvili s p. Editou Trnkovou, že zorganizujeme v centru volnočasových aktivit letní, příobecní tábor. Tábor byl přednostně určen sociálně vyčleněným dětem, ale vzhledem k tomu, že přípravy již byly v plném proudu, uskutečnil se tábor i pro děti, které jen v týdnu od 17. do 21. srpna 2015 nebyly někde na táboře či dovolené, a rodiče projevili zájem o nabízený program.

Tábor se konal pod záštitou Obce Milín, Knihovny Dr. E. Bořického a o. s. Za Komíny, obědy nám ochotně rozvážela fi pana Matějky z Milína (měli jsme od nich zapůjčené nádobí i příbory), pedagogický dozor zajišťovaly Edita Trnková a Věra Trnková (vypomáhal ještě instruktor Honza).

Programu nazvanému Cesta kolem světa se zúčastnilo 11 dětí (7-12 let), v průběhu týdne se programu ještě občas účastnily dvě děti (již bez stravování).

Původní plány trochu narušil déšť, který byl sice po úmorných vedrech vítaný, ale znemožnil "brazilský" fotbalový zápas na hřišti. Děti v tomto týdnu postupně "navštívily" ještě Ameriku, Čínu, Řecko, Hawai a v pátek se "vrátily" domů, kde pro ně byl připraven táborák s opékáním buřtů. Každý den si děti vyrobily něco vztahujícího se tematicky k zeměpisnému místu a rozmanité výrobky (ozdoby, čelenky, trička...) si pak mohly odnést domů. Týden byl naplněn spoustou soutěží, her, výtvarného tvoření, sportovních utkání, došlo i na procházky a samozřejmě nemohla chybět ani ta správná prázdninová legrace.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu akce. Možná se příští rok tábor uskuteční znovu, ale to by již bylo za vyšší cenu (aby se pokryly veškeré náklady na provoz). Za knihovnu Dana ReiterováHUDEBNĚ-LITERÁRNÍ POŘAD HOVORY K TOBĚ 2015

V pátek 19. června 2015 se vpodvečer konal komorní program v přízemí milínské knihovny. Paní Lenka Vlková, rodačka ze Zbenic, zde představila svou knihu Hovory k Tobě (vydala Knihovna J. Drdy v Příbrami). Pořad byl doplněn hudebním vystoupením muzikantů Jiřího Hejnice a Pavla Kabíčka. Posluchačů se sešlo velmi málo, což je škoda, chceme-li v obci podporovat místní kulturu...


 

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ 2015

Knihovna Dr. E. Bořického uspořádala pro prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře. Akce se uskutečnila 8. června 2015 v prostorách knihovny. Třídní učitelku, která byla v pracovní neschopnosti, zastoupila paní Šárka Heinová z družiny. Děti nám předvedly krátkou ukázku čtení a kromě zážitku si odnesly i knížku od Jiřího Žáčka.


 

NAD RODOKMENY S PANÍ DVOŘÁKOVOU 2015

V oddělení pro dospělé měli možnost 19. května 2015 zájemci o genealogii (věda, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu) proniknout do tajů a záludností, které se mohou při sestavování rodokmenu objevit. Paní Dvořáková přijela do milínské knihovny z Hvožďan a několika přítomným předala své poznatky, jenž získala při pátrání po svých předcích. Prozradila jaká úskalí čekají na ty, kdo se pustí do sestavování rodokmenu (v jejím případě rozrodu). Sama pochází z rodu Bulinů, který se v matrikách zaměnil s rodem Bolinů, takže v jejím případě pátrání po předcích bylo opravdovým hlavolamem. Posluchači se dozvěděli, že dříve se do matrik běžně zapisovalo pouze jméno a datum narození, nikoli příjmení. Mnoho farních knih (předchůdci dnešních matrik) bylo psáno latinou a některé záznamy přinesou své ovoce až při čtvrtém čtení. Pro případné rodokmenové tvůrce měla paní Dvořáková pozitivní zprávu na závěr - matriky do r. 1912 jsou dnes již většinou digitalizované a záznamy si může každý vyhledat za pomoci internetu z domova.

 

ČARODĚJNICE 2015

Nejen milínští hasiči měli 30.dubna 2015 pohotovost, ale i zdejší čarodějnice a jejich zánovní košťata.Důvodem nebylo nic menšího, než velká vatra a plánovaný slet čarodějnic. Ty hromadně přistály ve večerních hodinách v den výše uvedený na Kojetínském kopci. Tedy nejprve se čarodějnice sešikovaly v areálu centra volnočasových aktivit, přeci jen společně se lépe čelí případným sletu nepřejícím, či lamačům košťat. Na srazišti si ty věkově pokročilé a i ježibaby zácvikářky vyzkoušely hod tlustou myší do hrnce (k večeři pak byl čarodějnický guláš), naučily se tancovat do rytmu bongo bubnů (čarodějnice tancují zásadně pozpátku, což není vůbec jednoduché), předvedly, zda umí nasedat a řídit koště (letos o exkluzivní modely nebyla nouze) a teprve poté získaly povolení k letu od mezinárodního svazu čarodějnic. Aby společný let nebyl tak vyčerpávající, byl prokládán mezipřistáním, kdy došlo na skok přes koště, zaklínací formuli, malování pavouků, blesků... na obličej a ochutnávku hadích vajec. V závěru letu skupinu čarodějnic a jejich osobní doprovod přivítala na Kojetíně o něco méně početná skupina hasičů. Z jejich jednání byla naprosto patrné, že jedna z přilítnuvších čarodějek bude vybrána a skončí v plamenech. Jako adeptka na zasloužený vrcholový post byla vybrána ta nejstarší z přítomných Zbloudislava hořlavá (nedožitých 308 let). Poté už všichni přítomní mohli sledovat, jak se zapaluje oheň, jak se rychle rozhoří, jak snadno chytne suchá tráva a o čarodějnice nemluvě. Doplňkem celé akce, kterou organizovala milínská knihovna za mohutného podporování místních dobrovolných hasičů) byla možnost si opéct buřty, ve stánku s občerstvením něco zakoupit anebo pěkné poklábosit se známými.        

     

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2015

Letošní ročník malování na chodníku, které pravidelně pořádají milínské knihovnice, měl podnázev aprílové. A to se naplnilo. Nejprve se akce z původně plánovaného 1. dubna (akce je vlastně oslavou Mezinárodního dne dětské knihy, který připadá na 2. dubna, kdy se narodil v roce 1805 spisovatel H. Ch. Andersen) přesunula kvůli sněhovo-deštivému počasí na 16. dubna 2015 - apríl jako na objednávku. Během prvního avizovaného termínu přišli malovat na chodník do areálu centra volnočasových aktivit jen Ti nejstatečnější - maminka s dvěma holčičkami, kterým krabici s křídami odnášel vítr a jejich obrázky vzápětí smazal déšť, a doslova pár dětí, které chodí do knihovny v odpoledních hodinách. V  druhý termín přišly před knihovnu děti z mateřské školy a aprílových nachytávek zažily hned několik. Jejich úkolem bylo poznat, co je a co není apríl. Sluníčko pálilo a teploměr ve stínu ukazoval 20 °C, to by až tak aprílové nebylo. Bylo to spíš příjemné, i když zase toho tepla bylo najednou až příliš. Pak to ale začalo - na chodník se mělo malovat špejlemi! Děti zabodovaly, apríl hned poznaly. Tak se knihovnice polepšily a každé dvojici rozdaly krabičku kříd. Na chodníku se začaly objevovat sluníčka, zvířátka, koleje a silnice, komíny s čápy... Když dětem došly výtvarné nápady, mohly si ruce umýt v nadrceném papíru - opět apríl. A poté vybít nahromaděnou energii při jednoduchých balančních hrách  (chůze po převažujícím se prkně, vyzkoušení si chůdových kbelíků...) Posledním šprýmem bylo oznámení, že paní kuchařka zrušila oběd a děti budou o hladu. Zaznělo sborové: "Apríl!" Po odchodu dětí zůstal areál tichý a vesele barevný. A v knihovnicích hezký pocit z poděkování paní učitelek za pěkně prožité dopoledne.BESEDA JIŘINY ŠIKLOVÉ 2015

V neděli 19. dubna 2015 se uskutečnila v budově Centra volnočasových aktivit Milín - v přízemí knihovny - přednáška paní doktorky Šiklové. Tuto akci zorganizovala Česká křesťanská akademie. Sešlo se kolem dvaceti posluchačů, kteří si vyslechli zajímavé názory a životní postoje, probírala se různá rodinná témata a otázky důležitých věkových etap, došlo také na zodpovězení dotazů. Bylo to příjemně strávené nedělní odpoledne. Účastníci určitě odcházeli s obdivným pocit, jak je paní Šiklová ve svém věku energická, plná optimismu a aktivního přístupu k životu.

 

PŘEDNÁŠKA IVY PROCHÁZKOVÉ 2015

Poslední březnový den roku 2015 navštívila v dopoledních hodinách milínskou knihovnu spisovatelka Iva Procházková, aby si s dětmi z prvního stupně ZŠ povyprávěla o tom, jak se dostala k psaní, co bylo u zrodu některých románů, proč se její knihy nemohly vydávat... Horní patro centra volnočasových aktivit se k této příležitosti proměnilo v přednáškový sál, kam přišli nejprve žáci druhých a třetích tříd a po nich ti o něco starší čtvrťáci a páťáci. Paní Procházková postupně představila knihy, které napsala, stručně shrnula jejich obsah, z některých přečetla krátké ukázky a pochopitelně neprozradila zápletku, aby děti nalákala k přečtení celé knihy. Na závěr obou besed zbyla chvíle na zodpovězení dotazů. Žáci by si povídali ještě dlouho, ale bohužel nezbýval již čas. Dozvěděli jsme se, jaké lumpárny prováděla paní spisovatelka, když byla malá, kdo rozhoduje o obsazení herců do televizních scénářů a mnoho jiného zajímavého. Po návratu do Prahy, kde spisovatelka žije, zaslala do knihovny děkovný mail s dovětkem, že se domů vrátila ve výborné náladě. Hned druhý den si děti rozpůjčovaly všechny knihy, které od paní Ivy v knihovně máme. Na žádost jsme ještě chybějící objednali. Co více si přát? Snad jen další podobná milá setkání. Obci Milín děkujeme za financování obou besed. 

VYNÁŠENÍ MORANY 2015

Vynášení Morany na našem území je starý zvyk (první písemné zmínky jsou z r. 1335), který symbolizuje rozloučení, doslova - vynesení, skoncování, zatočení... se zimou a vítání jara do vsi. V Milíně se tato nová tradice započala v r. 2010. Abychom se se zimou neloučili v nedůstojných podmínkách (teplé slunečné počasí by nebylo to pravé), objednali jsme si na smrtnou neděli 22. března 2015 (kdy se podle kalendáře má Morana vynášet) trochu víc chladna. Nejprve to vypadalo, že vzdorovat počasí budou pouze organizátoři (milínské knihovnice) a jejich rodinní příslušníci, ale postupně se přidávali další a nakonec se akce zúčastnilo 25 ,,vynašečů a zároveň vítačů". Začínali jsme před centrem volnočasových aktivit, odkud vyšel průvod v čele s "lepou děvou" (Kristýně patří velké poděkování), která nesla Moranu (za vyrobení patří poděkování Evě) až do areálu hasičské zbrojnice. Tam na Moranu čekal oheň, voda a kameny. Zatočili jsme s ní řádně a snad definitivně, Věříme, že se do Milína dřív než v zimních měsících nevrátí. Poté byl čas na vítání jara a přivolávání tepla - ozdobili jsme líto (napučený mladý stromek) vyfouknutými vajíčky a barevnými provázky. No a nezbývalo nám než doufat, že už se zima nevrátí. Letošní novinkou bylo ocenění nejchutnějšího moranového dlabance (hospodyňky donesly slané i sladké vzorky pečených jednohubek a účastníci přidělovali body). Všechno se snědlo - bez ohledu na pořadí. V průběhu akce samozřejmě přišly na řadu i zahřívací hry pro děti a hravé dospělé - hry s míčem, s barevným padákem, cvrnkání kuliček atp. Kdo se ani při těchto aktivitách nezahřál, měl možnost díky vstřícnosti a pochopení rodiny Kalíků nahřát ztuhlé údy a opéct si donesené uzeniny u ohně. Toto milé a na organizaci příliš nenáročné odpoledne sklidilo poměrně mnoho díků, knihovnice na oplátku doufají, že se opět za rok při této venkovní akci sejdeme.  

PUTOVNÍ VÝSTAVA - JOSEF ČAPEK 2015

V Centru volnočasových aktivit Milín měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu od pátku 27. února 2015 do středy 25. března 2015, a to ve výpůjčních hodinách knihovny. Výstava poskytla ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Na 13 závěsných rolovatelných panelech o rozměrech 120 x 80 cm byla dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná a odvíjí se jeho životní příběh. Výstava se věnovala mládí, studiu, prvním společným tvůrčím počátkům s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Doplněna byla faktografií - soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, jehož pracovníci nám výstavu celou instalovali a zdarma zapůjčili. Grafické řešení výstavy: Pavel Bosák. 

NEMASOPUST ANEB CIRKUSOVÉ VESELÍ 2015

Letošní masopustní akce Cirkusové veselí se opravdu vydařila! Cirkus Rámus začal povykovat v sobotu 21. února 2015 ve 14 hod před milínskou radnicí, koňský povoz a cirkusové maringotky se poté přesunuly před hasičskou zbrojnici, kde už byla připravena ohňová a taneční show. Velká část programu pak probíhala před vyhořelou sokolovnou (žonglování, chůze po laně, silácké výkony), dále se cirkus přemístil před kino, kde cvičení medvědi předvedli bravurní jízdu na kole (nastoupily pak včelky Máji, medvědi jim rozbili úl a ukradli med, kterým pak opatlali účastníky), u vodní nádrže jsme byli svědky krocení dravých šelem a pak už jsme se přesunuli do starého pivovaru. Zde následovalo hrůzostrašně-komické vystoupení vrhačů nožů a kreace sličných břišních tanečnic. Cestou si maškary i nemaskovaní účastníci (alespoň měli čepičku a namalované srdíčko na tváři) mohli vyzvedávat u boha obžerství Bakchuse výborný svařák nebo čaj - za obojí děkujeme firmě p. Matějky z Milína. Závěrečná veselice s pojídáním a popíjením se mohla uskutečnit díky rodině Srbkových hezky v teple a suchu (když už nám ta sokolovna holt vyhořela). Poděkování patří Obci Milín za financování průběhu akce, hasičům za perfektní přípravu vystoupení, rodině Srbkových za prostory a "medvědí energii", muzikantům na koňském povozu pod vedením Jirky Trnky, pekařkám pečiva - Janě Kludské, Heleně Holánkové, Janě Bubeníkové, firmě Alka za obsluhu stánku s nakládanými hermelíny, panu Havelkovi za přípravu uzenin, fotografům Kamile, Marcele a samozřejmě mexickému fotografovi v sombréru. Za bezproblémový průjezd s koňmi Anetě Chladové ze Žežic. Největší díky si zaslouží celý Cirkus Rámus, jehož principál s hlásnou troubou sice není z Milína, ale skutečným principálem byla vlastně Edita Trnková, která se svojí rodinou a přáteli zorganizovala veškerý program. Technicky akci zajišťovalo CVA, Obec Milín a rodina Srbkova. Děkujeme též dospělým i dětským účastníkům, kteří byli ochotni navléci si na sebe masopustní kostýmy. S díky nemůžeme zapomenout také na pouliční hostitelky - dobroty nám nabízela paní Sedláčková, paní Nájemníková a možná ještě další, ale to už jsme v tom cirkusovém mumraji nezaznamenali. Díky též fotografům: Marcele, Kamile, Pavlovi, Milanovi, Jirkovi... Masopustní dvojlist, kde byl uveden podrobný program akce, je ke stažení na www.milin.cz v kolonce vlevo Milínský zpravodaj. Fotky z akce (výběr z tisícovky nafocených snímků) jsou k vidění ve fotogalerii na obecním webu. Masopust v Milíně se koná od r. 2008, tzn. že letos byl poosmé... a věřme, že ne naposled. Za malé spoluorganizátory knihovnice D. Reiterová.


 

HROMNIČKY 2015

Tato tradiční akce se konala před knihovnou již podeváté. Svíčku hromničku si měl možnost vyrobit každý, kdo si od organizátorů ,,nafasoval" knot a nebál se chladu. Vše se odehrálo přesně na svátek Hromnic, a sešlo se zhruba 30 svíčkodělců, kteří pod bedlivým dozorem V. Vojáčka a sličné knihovnice D. Reiterové vyráběli a vyráběli.

 

PUTOVNÍ VÝSTAVA - MÁ VLAST 2015

V době od 23. ledna 2015 do 25. února 2015 byla k vidění v Centru volnočasových aktivit Milín výstava, která poukazovala na zvelebování opomíjených míst a objektů v českých sídlech a krajině. Návštěvníci měli možnost vidět proměny chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Tyto pozitivní změny přispívají k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. K vidění na velkých fotografií byly stavby z Plzeňského, Libereckého... kraje doplněné texty se stručnou historií objektů.

 

ŽIVÝ BETLÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2014

Jednou z posledních akcí roku 2014 bylo rozdávání betlémského světla (23. prosince od 18 hodin). Tato předvánoční akce probíhala za větrného počasí v areálu centra volnočasových aktivit, kde se sešlo přibližně 100 malých a velkých účastníků. každoročně (od roku 2007) si takto připomínáme příchod Josefa a Marie do Betléma a narození Ježíše. Než však naše svatá rodina (Vitišova)do ,,betlémského chléva“ (suplován venkovním altánem) dorazila (mimochodem Marie přicválala na oslíkovi), zazpívali přítomným žáci ze základní školy, které měl pod taktovkou Jiří Trnka st. Ten se také postaral i o kytarový doprovod, výběr písní a koled. Vladimír Vojáček příchod podmalovával čteným slovem z knihy Apokryfy od Karla Čapka. Poté si všechny děti měly možnost pohladit nejmladšího Ježíška v historii této akce a podrbat oslíka. Jejich rodiče zase měli možnost si pohrát s ohněm aneb,,vyfasovat“ betlémské světlo a zkusit  ho ve větru donést do svých domovů.

 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2014

Letos už podesáté měli milínští možnost se společně sejít před první adventní nedělí se sousedy, nakoupit si drobné vánoční dárky, poslechnout adventní a vánoční písně, dát si něco teplého, sladkého, zdravého (i nezdravého)… a v neposlední řadě užít i trochu pekelného rámusu. Zahájení adventu se konalo 29. listopadu 2014 a bylo ve znamení velice příznivého počasí (na tom se shodla většina účinkujících, stánkařů, diváků). O kulturní program se jako již tradičně postarali výhradně milínští (soubory, kapely, sbory…). Ve stánkách prodávali vánoční zboží, něco k snědku a něco pro štěstí zástupci spolků a sdružení působících v Milíně. Za deset let, kdy obecní úřad a milínská knihovna organizují tuto akci, jsme zažili mnohé a mnohé se změnilo k lepšímu (tady se mnou možná mnozí souhlasit nebudou a na to mají právo).
Pryč jsou ty časy, kdy jsme těsně před akcí stavěli nezastřešené pódium z beden a prkenných desek. Dnes pódium staví hoši z tech. úseku (veliké díky) s dostatečným předstihem, aby se stačily doladit případné nerovnosti, sehnat chybějící plachty na střechu či bezpečné schůdky. A i z toho důvodu, aby si účinkující měli možnost své vystoupení předem vyzkoušet a terén osahat.
Další změnou prošly prodejní stánky. Z původního jednoho neosvětleného stánku (sestával se z dvou stolů a jedné židle) se vyklubalo 6 stejných dřevěných stánků se stříškou, které jsou nasvícené (díky patří elektrikáři M. Levíčkovi a jeho asistentům – jeho děti).
I o pohodlí diváků je v posledních letech postaráno poměrně lépe. Dvě lavičky před pódiem (s podsedáky) využívají zejména ti nejmladší a nejstarší a již nemusí celou dobu stát, nebo sedět rodičům za krkem.
K lepšímu se posunulo vystoupení trubače, respektive trubač sám. Netroubí z plošiny krytý nasvíceným stromem, ale z okna, kde je poměrně dobře vidět a nemrzne tam.
I umožnění prodeje zájemcům z řad drobných milínských prodejců mimo vyhrazené stánky bez vybírání poplatku za pronájem místa patří podle mě do kategorie zlepšení.
Samozřejmě je i mnoho drobností, v kterých jsme se neposunuli: pro někoho velká hlučnost, pro někoho ,,nebylo slyšet“, v odmítání vpuštění diváků do zóny určené pro zvukaře, organizátory, pro chystající se účinkující, v dlouhých frontách u stánku s občerstvením (chceme v příštím roce vyřešit).
Všem, kteří do dalších ročníků této akce přispěli, přispějí konstruktivní kritikou a připomínkami, děkujeme a nad ,,všehokritiky“ shovívavě přivíráme oči a nenecháváme si vzít energii tolik potřebnou do dalšího konání. za organizátory Jitka Jahodová

 

NEBE A PEKLO VE STARÉM PIVOVARU 2014

Jak by asi komentovali dění pod "svým" komínem pivovarští čápi, kdyby neodlétli a byli v Milíně i 6. prosince 2014. Táto, proč sem chodí tolik malinkých i velkých dvounožáků? Naklapal jsem jich kolem třech stovek (těch prťavých asi 115). A táto, proč tady pobíhá někdo rozčepýřený s rohatou hlavou? Co se to ozývá za divné huhlání a budlikání z pivovarské varny? Jé, mami a támhle stojí vůz s nebeskou výzdobou a pekelnou klecí - takový, který jezdil včera večer po Milíně s Mikulášem, čerty a andělem! Že by přijeli i sem k nám? A mami, vidím zvláštní cedule, které tu nebyly: Peklo, Nebe, Nebeská výtvarná dílna. Jů a zahlídl jsem nějaké anděly nebo bílé duše, jak nesou čaj ve várnici. A co to tam kouří a bliká? Viděli jste, jak, čerti pomáhali vyzdobit nebe? No to mě podrž! Zase se houpe stará decimálka. Oni snad ty děti váží jako Dorotu Máchalovou?! Co to vyrábějí v té dílně? Uhni, já se kouknu oknem! Nějaké papírové řetězy a taky vidím zdobit perníčky... Jo a hezké papírové hvězdy i vločky. Podívej, podívej, dětičky si nosí z nebe nějaké balíčky. Třeba v nich mají dobrůtky... žáby, žížaly a rybičky... A už se hrne další skupina vyvalenců a zvědavců... Jé, ono jim to na blátě uklouzlo a jedou rovnou do pekla. Počasí prosincově nevypadá, ale hlavně že k nám letos zase přijel Mikuláš... Za knihovnu můžeme k této oblíbené akci (letos se již potřetí konala ve starém pivovaru) dodat ještě toto: Někteří Milínští se šli podívat do pivovaru, i když neměli s sebou žádné malé dítě, prostě jen tak ze zvědavosti. A rozhodně nelitovali. Bylo na co se koukat.

Za zdárný průběh děkujeme hlavně vstřícné rodině Srbkových, tlupě kolem Edity Trnkové za krásné herecké výkony, obci za finanční zajištění, členkám STP Milín za vyrobení dárkových balíčků, paní Bubeníkové a paní Nájemníkové za upečení perníčků. A jelikož nás (knihovnice) čerti nikam neodnesli, na příští rok nachystáme pivovarské nebe a peklo znovu. Za Knihovnu Dr. E. Bořického Milín Dana Reiterová

 

LAMPIONOVÝ POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2014

17. ročník této oblíbené akce pro rodiny s dětmi (zejména s těmi nejmenšími) poznamenala „noční můra všech pořadatelů venkovních akcí“ - dešťové kapky padaly z nebe již od rána. Co teď řešili organizátoři (Klub Pohádka a milínská knihovna)? Mráz, sníh i mlhu jsme již zažili; akce se konala. Ale déšť? Ten by nám úplně rozmočil lampiónky a krovky… Jestli by tedy vůbec někdo přišel. Navíc jsme měli objednaný stánek se staročeským trdlem. Rozhodlo se až po 16. hodině. Déšť pomalu ustával. Takže honem, honem, vše na poslední chvíli připravit (to, co se nemohlo udělat dopředu - např. navařit várnici čaje, vytisknout kartičky s datem akce…) Vše se nakonec jakž takž stihlo (zapomněli jsme v tom chvatu naaranžovat ven obří vyřezávanou dýni - ta se objevila venku až v závěru). Ke knihovně a následně k brouččí kontrole u kostela se slétlo více než 70 malých broučků spolu se svým nepočítaným doprovodem.
Byli jsme pochváleni za krásnou světelnou bránu, kterou měli broučci za úkol proletět, a za hezky rozzářený zahradní altán.
Skvrnou na zdárném průběhu bylo jen nedorozumění ohledně stánkového prodeje. S paní majitelkou bylo hodně dopředu domluveno, že nám speciálně pro Milín udělá slevu (místo 50 Kč bude trdlo za 40 Kč), jenže paní onemocněla a nemohla přijet. Na poslední chvíli za sebe sehnala náhradu (navíc se vyčkávalo, jestli se akce kvůli dešti bude konat), ale neinformovala o „naší slevové dohodě“. Ze stejného důvodu nebyl ani čas ohřát klobásy. My, brouččí pořadatelé, jsme měli plno jiné práce a ke stánku jsme se vůbec nepřibližovali. Až později na základě stížností účastníků vyřídila paní knihovnice snížení ceny.
Největší odměnou nám jsou usměvavé tváře účastníků a srdečné pozdravy. Nemohu si však odpustit jedno malé rýpnutí: rodiče by měli již od útlého věku učit svá dítka, že je správné za jakýkoliv dárek (i malou prskavku) poděkovat. Někteří to tak činí (ne však většina), a těm zase děkuji já. Za všechny pořadatele… Dost dětí je nyní zvyklých (a nemohou za to ony samy) přijímat vše jako samozřejmost. To se pak nemůžeme divit, když zazní věta: „A to mají být jako ty dárky? Víc nic?“ Myslíme si, že u Pochodu broučků je nejdůležitější společné setkání a rozsvícení podzimního večera… a to, že si pak ještě zapálíme prskavku a vypijeme teplý čaj (navíc ještě dostaneme svítící náramek), to už je vlastně jen bonbónek, ne však smysl akce.
Každopádně já nyní děkuji všem zúčastněným, brouččím kontrolorkám Hance a Šárce, broučkům čajovým rozlévačkám Anettě a Dádině, kolegyním knihovnicím za přípravu celé akce a vaření čaje, panu Formánkovi za otevření kostela (k nakouknutí) a paní Bejčkové za zapůjčení várnice. Za broučky Dana Reiterová


 

TÝDEN KNIHOVEN 2014

I letos jsme oslavovali: netradiční výzdobou čekárny - zavěšené vyřazené knihy na provázcích a poutač na knihovnu. První pokus o výzdobu sice přišel vniveč - několik "cenzorů" knihy strhalo a zničilo, ale po druhém pokusu, kdy jsme si na pomoc vzali školní mládež, už knihy vydržely (poté si je rozebrali zájemci). Po Milíně jsme chodili s knihami na hlavě, čtenářům jsme dávali "odpustky", byl zprovozněn knihovnický barometr (z boku budovy). Čtenáři dostávali roční ,,odpustky" jako upomínku na tento knihovnický týden.


SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU 2014

Sbírka "V září světlušky září", kterou organizovala milínská knihovna vynesla díky štědrým dárcům - 1560 Kč. Peníze byly odeslány Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a budou použity na pomoc nevidomým. Děkujeme.        

 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2014

Většina loučení mívá neveselý průběh, to naše bylo tak trochu výjimkou. Pravda, jedna dvě slzičky by se našly, i několik zkřivených a udivených obličejů bylo k vidění (to když se popletky správné odpovědi v kvízových otázkách), ale jinak Loučení s prázdninami bylo ve znamení hlaholu, vtípků a dobré nálady. Akce, kterou pořádá milínská knihovna od roku 2005 (zpočátku ji mělo pod palcem sdružení Za Komíny) vždy poslední prázdninový víkend (letos to bylo 30. srpna 2014), má hned několik účelů: Zaprvé -  energicky a vesele se rozloučit s prázdninovým volnem, zadruhé - psychicky připravit účastníky povinné školní docházky na nastávající povinnosti, zatřetí - upozornit rodiče školních dítek, že i jim začnou galeje J. No a v neposlední řadě upustit přebytek energie, pochlubit se s kolektivními hrami, které jsme se v průběhu prázdnin naučili, vyměnit si zážitky z táborů, výletů… Že slunečné počasí je vždy milou doplňující kulisou při této venkovní akci, netřeba psát (letos sluníčko přálo a pálilo), že závěrečné sezení u ohýnku je hezký rituál, je také jasné, tak co vlastně ještě dodat závěrem? Že přes zmatek v hodinách začátku akce, za který se znovu omlouvám (nikdo mi doteď nebyl schopen vysvětlit, jak jsem přišla k času 14.30 h.), že děti tajenku nakonec zdárně ,,vylouskaly“, že míč, lano nezahálely, že se nás v lesíku za MŠ sešlo přesně tolik lidí, kolik mělo, a že to bylo letos loučení pohodové a milé. Skřítkům pomocníkům děkujeme za pomoc a školní jídelně za várnici.

 

REVIZE V KNIHOVNĚ 2014

V milínské knihovně byla během července 2014 provedena celková revize všech knih (cca 16 tis.). Pro čtenáře to znamenalo, že se museli obejít tři týdny bez otevřené knihovny. Tuto činnost nám nařizuje knihovnický zákon a má se provádět každých šest let (u nás došlo k delší lhůtě z důvodu stěhování knihovny do nových prostor). Díky revizi se „provětrá“ celý fond, opraví se případné chybné záznamy, najdou se knihy, které byly špatně zařazeny, „ošuntělé“ se přebalí  do nových obalů a také se bohužel přijde na to, že se některé knihy ztratily. (Obvyklý jev ve veřejných knihovnách.) Každopádně je revize přínosem, udělá se prostě potřebný pořádek.

 

NÁVŠTĚVA CHEBSKÝCH KNIHOVNÍKŮ A PŘÍZNIVCŮ KNIHOVNY 2013

V zavírací den knihovny - čtvrtek nás návštěvou poctili účastníci zájezdu z chebského regionu. Přijeli si prohlédnout Knihovnu roku 2013, něco málo pojíst, vyměnit si názory a zkušenosti z knihovnické branže, poté zamířili směr Praha na další prohlídku. Týden poté přišel do knihovny děkovný mail za milé přijetí a vstřícnost, což velmi potěšilo.

 

DEN RODIN 2014

S přicházejícím teplým počasím se koná i řada venkovních akcí. Již několik let se v Milíně pořádá oslava Dne rodin (spojená oslava Dne dětí, Dne matek, Dne otců a Dne dětí). Původně bylo organizátorem mateřské centrum Milínek, letos se organizace ujala Knihovna Dr. E. Bořického a celá akce proběhla v areálu centra volnočasových aktivit. V sobotu 17. května ve 14.30 h bylo již vše připraveno, až na návštěvníky... Že by je odradila předpověď počasí (hlásili chladno, déšť) nebo hokejové mistrovství? A už tu máme přece jen první skupinu rodičů s dětmi! Co na tom, že Milínem jen procházejí a vůbec netušili, že se tu koná nějaká akce. Nadšeně se zapojili do programu "Cesta kolem světa" a po odnesení špalků na oheň k indiánovi, zastřelení bizona, přejití prérie po chůdách, vyhledání pokladu v rýži u čínského farmáře, přebrodění Nilu, zahrání válečného rytmu na buben a vyzdobení se černošskými motivy na obličeji se mohli občerstvit v oáze lahodným mokem. A to už se dostavili i Milínští, kteří také bez odmlouvání poslechli příkazy halekajícího indiána. Dokonce nám stateční a silní tatínkové rozštípali sekerou několik polen na indiánský oheň. Komu už bylo chladno, mohl se vrhnout na výtvarné kreace, kterými provázela uvnitř v knihovně výtvarnice Katka Šimánková. Děti si vyráběly krásné zdobené masky a indiánské lapače snů. Jak už to u venkovních akcí bývá, nemusí vyjít příznivé počasí. Kvůli dešti si již nikdo nemohl opéci buřty na ohýnku (až na hladové organizátory, kteří průběžně opékali i za deště pod deštníkem), vše se rychle uklidilo pod střechu a plánované představení se skutečnými zvířátky se přemístilo do "nízkopraháče". Úžasná paní Petříčková přijela s malinkým kozlíčkem, bílým ježkem, na své si přišli milovníci hadů, morčat, králíků, čínských psů "naháčů" a vakoveverek. Všechna tato živá zvířátka byla zakomponována do pohádkového příběhu, ve kterém putovali králici z klobouku - Bob a Bobek - po světě. Děti byly nenásilnou formou vtahovány do příběhu, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze zvířecí říše (proč patří koza mezi přežvýkavce apod.) a po představení si všechny děti i rodiče mohli zvířátka pohladit a zblízka prohlédnout. Po zvířátkách se děti znovu věnovaly výtvarnému tvoření, až jsme je museli trochu popohnat, protože jsme chtěli zhlédnout dlouho očekávané představení místních divadelních ochotníků R.U.M. Zásnuby naruby. *)Takže fofrem uklidit to nejnutnější a další úklid nás čekal v neděli, abychom mohli v pondělí přivítat čtenáře ve funkční knihovně. Děkujeme všem, kteří se podíleli ať už na upečení dobrůtek, navaření čaje, přípravě všech stanovišť, realizaci výtvarné dílny, fotografování a šíření dobré a pohodové nálady. Školní jídelně děkujeme za zapůjčení várnice na čaj a hlavně děkujeme Obci Milín za financování kulturního a výtvarného programu.

 

NOC LITERATURY 2014

Abychom se nenudili J, zaregistrovali jsme milínskou knihovnu na akci Noc literatury. Ve středu 14. května 2014 se uskutečnil v ČR 8. ročník. Smyslem akce je přiblížit literaturu veřejnosti netradičním způsobem prostřednictvím série veřejných čtení. V České republice se této noci četlo ve 24 městech (mezi nimi i v Milíně) a dále v osmi městech jiných států Evropy. U nás v Milíně jste si mohli od 18 h vyslechnout v bývalé pivovarské várně úryvky z těchto knih: Jaroslava Černá - Mikuláš, vévoda opavský (v podání paní Jitky Chládkové), Lin Ullmannová - Než usneš (přečetla paní Jana Falcmanová), Michael Frayn - Skios (Dana Reiterová), Jean Giono - Muž, který sázel stromy (četl a pouštěl audio i video záznam Vladimír Vojáček) a Lena Constante - Tichý útěk (Jiří Trnka st.). Přestože účast nebyla hojná, věřím, že četba oslovila nějakým způsobem všechny posluchače. Každopádně jsme došli k závěru, že bychom se příště rádi sešli někdy na podzim a v teple - třeba u zapáleného krbu v knihovně a zopakovali si čtení a následnou besedu. Jen ještě zmíníme, že většinu knih vlastní knihovna ve svém fondu a ty ostatní máme již objednané (protože nás příběh opravdu zaujal). Nezbývá než poděkovat všem předčítajícím za výbornou prezentaci díla, milému hostiteli panu Srbkovi za poskytnutí prostor a za příjemnou společnost během večera.

 

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z KARLOVY UNIVERZITY 2014

Od rána organizace Květinového dne, na odpoledne nahlášená návštěva studentů z matičky Prahy a na večer akce v bývalém pivovaru Noc literatury. A když do toho přijde na odpoledne besídka ke Dni matek ve školce a musíte ještě zvládnout dojet na "hudebku" s dítětem do Příbrami a pak se hned vrátit na tu Noc literatury, má toho člověk až až... A nyní k těm studentům. Jelikož jsme vloni získali titul Knihovna roku 2013, usoudila paní profesorka, že by studenti informačních věd a knihovnictví měli kromě jiných knihoven navštívit i tu naši. Na mailovou zprávu jsme zdvořile odpověděli, že je rádi uvítáme, ale pravděpodobně nebudeme mít mnoho času se jim důkladně věnovat (měli totiž přijet hned po poledni, v době, kdy je v knihovně poměrně velký "šrumec" díky hojné návštěvě školních dětí). V den "D", hodinu "H", už jsme byli jak na trní, kdy návštěva dorazí. Následoval telefonát: "Trochu se opozdíme, asi o hodinu, protože teď autobus zastavil na pauzu na toalety." Tak... Doufáme jen, že se pak návštěva nezdrží příliš, abychom měli čas připravit večerní akci. Studenti nakonec dorazili i se dvěma profesorkami, prošli celou budovu, ptali se, divili se, hihňali se (ne nám), hladili králíky, obdivovali se a paní profesorka nakonec řekla: "Koukejte přibrat jednoho člověka navíc a uberte z akcí, nebo se z toho zblázníte!" No, holt návštěva z Prahy má jiná měřítka.
 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2014

Čtenářům možná bude bližší název Květinový den, a když ještě napovím - za finanční příspěvek připnutá žlutá kytička (měsíček lékařský) na klopě, měl by být ,,doma" každý. Tato celorepubliková akce proběhla 14. května 2014 i v Milíně už počtrnácté (samé 14) a její výtěžek putuje na konto Ligy proti rakovině. Celkově se povedlo vybrat a na konto odeslat částku  7 290 Kč (více než vloni i předloni). Všem dárcům děkujeme a věříme, že v budoucnu nebudou z této částky muset využít ani korunu! Letošní ročník byl zaměřen na plicní rakovinu a vy jste mohli v ulicích obce potkat skupinky žáků (žákyň) ze zdejší základní školy, které byly označeny žlutými tričky a snažily se Vás přesvědčit, že Vašich 20 korun bude smysluplně využito. A to zejména na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Těm, kteří z různých důvodů přispět nemohli, děvčata rozdávala letáčky s informacemi, které měly preventivně působit na širokou veřejnost. Děvčatům ze základní školy (T. Žofkové, L. Žáčkové, K. Sýkorové, B. Slámové, M. Hejtmanové, H. Matějíčkové) velice děkujeme za trpělivost, odvahu a jejich postřehy. Paní učitelce Falcmanové děkujeme za podporu a spolupráci a ředitelce školy paní Pižlové za uvolnění žáků z vyučování.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2014

Pochod čarodějnic v Milíně je vlastně takovou předakcí samotného pálení čarodějnic. Tento velký svátek všech čarodějnic, ježibab není nikdy jindy než 30. dubna vpodvečer. Pochod začal i letos tradičně před knihovnou ve 20 hodin (akci organizovaly knihovnice), odkud ,,okostýmované" čarodějnice (+ jejich doprovod) společně odletěly na Kojetínský kopec. Cesta se ani tentokrát neobešla bez čarování, testování košťat, jejich přeskakování a dalších drobných úkolů. Uvítání od milínských hasičů, kteří nás na Kojetíně očekávali, bylo srdečné. Díky jejich novému žebříku a hasičské obratnosti byla na vrchol ,,hranice" zapíchnuta vrchní čarodějnice. Ostatní sličné jedubaby pak pevně doufaly, že plameny si jinou další oběť z jejich řad nevyžádají. To se jim vyplnilo, a tak si celý další rok zase mohou oddychnout. Večer pak probíhal klidně a příjemně. Díky vstřícnému počasí plameny nikterak daleko neplály, jiskry jiskřily akorát, pomocný ohýnek na opékání donesených nebo zakoupených uzenin byl živen (p. Kalíkem) zodpovědně a neustále, stánek s občerstvením (letošní novinka) byl v permanentním přiměřeném obložení (trdelníky tam zakoupené byly výborné). Závěrem si dovolím zhodnotit, že tento ročník pálení čarodějnic byl jeden z nejlepších a milínští hasiči si zase vysloužili velkou pochvalu.


KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2014

Knihovna se ve spolupráci s milínskou základní školou zúčastnila projektu Knížka pro prvňáčka. Podmínkou bylo uspořádat pro žáky 1. tříd alespoň jednu návštěvu v knihovně a pak zorganizovat společné slavnostní předávání knih získaných za velmi výhodných podmínek. Děti chodily od října 1x měsíčně na návštěvu se svou třídní učitelkou, v březnu navíc v rámci Informativních návštěv celého 1. stupně ZŠ - s tématem ,,handicap". Hned po Velikonocích 23. dubna 2014 byly děti "pasováni" obřím papírovým vejcem na čtenáře. Všichni obdrželi krásnou knihu Abeceda, ze které slíbili v červnu přečíst knihovnicím krátkou ukázku na důkaz, jak se naučily krásně číst.

 

VYNÁŠENÍ MORANY 2014

Letošní vynášení zimy (Morany) z obce bylo velice "laciné" - po mírné zimě přišlo jaro do Milína plynule a zcela samo, sluníčko o Smrtné neděli fungovalo a hřálo, po sněhu nebylo dávno ani památky. Tudíž s vynášením zimy, vítáním jara, neměli účastníci v neděli 6. dubna 2014 pražádnou práci (Morana byla slabá a ozdobené líto pěkně napučené a barevně ozdobené). Při čem se "Moranisté" naopak pěkně zapotili, byly hry, které pro ně organizátorky (milínské knihovnice) připravily.

Ty přišly na řadu samozřejmě až poté, co průvod, který vycházel od centra volnočasových aktivit, zdárně dorazil k nádrži Bahno a tam skoncoval žehem a utopením s Moranou. Kolem 40 dětí a dospělých mělo možnost poměřit síly při přetahování, vyzkoušet si postřeh a rychlost, zaskákat v pytli a zařádit si v dalších pohybových aktivitách. Celé snažení pak bylo odměněno pečením buřtů a drobnou upomínkou na toto poklidně příjemné odpoledne.

Ke zdárnému průběhu akce velkou měrou přispěli dobrovolní hasiči (stejně jako v předchozích letech), kteří propůjčili areál, založili oheň, dohlíželi nad ohňovými operacemi a mile nás hostili.

 

VÝROBA SVÍČEK HROMNIČEK 2014

  Pokud jsme dobře počítali (a to jsme udělali), sešli se milínští (a letos nejen ti) při hromničkách (výroba svíček z parafínu) již poosmé, což začíná lehce zavánět tradicí. Tato akce se koná hned začátkem února (2. února – svátek slaví Hromnice, odtud hromničky) a bývá při ní nejen pěkná zima na ruce, ale i veselo. Ti, kdo si každoročně přicházejí vyrobit čerstvé hromničky, už vědí, že je lepší přijít řádně tepelně zabezpečení a pokud možno ne ve slavnostním oblečení (to kdyby vosk skapával jinam než do sklenic k tomu určených). Pro ty méně ,,nadité“ je k dispozici na zahřátí oheň, horký čaj a letos i naprostá novinka – teplé staročeské trdlo. A víte, jaké jsou při hromničkách nejčastější otázky, které se rok co rok při akci opakují? ,,Proč se taková akce nekoná v létě?“ (jen si zkuste, jak tuhne vosk při venkovní teplotě 28°C) ,,Na co jsou tyhle svíčky?“ (dříve se posvěcené a zapálené vkládaly umírajícímu do rukou, nebo se zapalovali při bouřce a stavěly do oken, to aby ochránily stavení před zkázou z nebe - bleskem; smyslem současných hromniček je připomenout pěkný staročeský zvyk) ,,Kolikrát musím knot ponořit do vosku, než mám svíčku?“ (záleží na tom, jak kdo chce mít svíčku silnou, na tu klasickou tenkou stačí zhruba 30x namočit, ale jsou i tací, kteří si chtějí stavení před bleskem pojistit pořádným buřtíkem a ti pak máčí dlouho, dlouho…) Co k letošnímu ročníku dodat? Účastníků se před centrem volnočasových aktivit sešlo tolik (70), že vosk vystačil jen tak tak. Organizátoři (milínská knihovna) měli objednané ideální počasí (nepadal sníh, nemrzlo, jak když praští) a v závěru se na hromničkové výtvory přišlo mrknout i zvědavé sluníčko. Veliké díky patří panu Františku Strnadovi, který je už mnoho let osvědčeným dodavatelem nezbytných ingrediencí – knotů a parafínu. (V počátcích této akce její zakladatel V. Vojáček sháněl po širokém okolí zbytky svíček, které rozpouštěl.) A na úplný závěr jedna prosba, pokud je někdo majitelem staršího el. plotýnkového vařiče (může být i dvouplotýnkový) a byl by ochoten ho na tuto akci darovat, budeme mu při příštím ročníku velice vděční. Několik vařičů máme, ale pro plynulejší odbavovaní by se další velice hodil. Jitka Jahodová

 

VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ 2014

Až do 10. ledna 2014 měla veřejnost možnost zhlédnout zapůjčené staré fotografie a pohlednice ve výstavním sále CVA. Byly součástí vánoční výstavy, kde prezentovali své keramické výrobky žáci ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem (pobočka na ZŠ Milín), dále zde byly vystaveny betlémy pana kronikáře Jiřího Vostarka, fotodokumentace z Živého betléma a betlémského světla v Milíně (od r. 2007) a v neposlední řadě si každý sám mohl vyrobit postavičku do společné koláže "Koženého betléma". (Vše potřebné k výrobě bylo připraveno asamotná výroba nezabrala více než 10 min. času).

 

NÁVŠTĚVA SENIORŮ 2013

Pátek 13. prosince 2013 byl ve znamení seniorů. Knihovnice Klárka odjela se souborem Radost na návštěvy bývalých spoluobčanů do okolních domovů pro seniory. Do knihovny zase naopak přijela na návštěvu skupina obyvatelů „domečku“ z Luhu, vedená Petrou Zemanovou. Návštěvníci si nejprve prohlédli knihovny ,,od půdu po sklep", a poté si v oddělení pro dospělé vypili kávu a podebatovali s knihovnicí. Bylo to milé předvánoční setkání.

 

PRAKTICKÁ UKÁZKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ 2013

V úterý 10. prosince 2013 přišla do dětského oddělení knihovny paní Jana Kludská a ukázala nám své umění ve zdobení perníčků. Ačkoliv byla akce zveřjněna na plakátech, dorazily jen dvě návštěvnice. Návštěvníci dětského oddělení chvíli přihlíželi, ale neměli chuť do zdobení (i když jim knihovnice nabídla své vlastní perníčky). Tak jsme si alespoň vytvořili hezkou dekoraci, která bude zdobit knihovnu po vánoční čas.

 

NEBE, PEKLO VE STARÉM PIVOVARU 2013

Začátek prosince bývá každoročně ve znamení Mikuláše, anděla a čertů. A jak tomu bylo u nás v Milíně? Kromě toho, že si rodiny zvou domů 5. prosince večer různá „seskupení“, pořádá Obec Milín již řadu let Mikulášskou nadílku. Až do r. 2011 se konala v kulturním domě. Na výrobě balíčků (financovaných obcí) se každý rok podílela místní organizace Svazu tělesně postižených, která na stejný víkend, kdy se pořádala besídka, připravovala v předsálí výstavu  vánočních dekorací. Na programu se hudebně podílela většinou mateřská a základní škola. Obtížnější bylo vždy sehnat lidi, kteří se na odpoledne „převtělí“ do Mikuláše, anděla a čertů. Během posledních ročníků si zahráli místní divadelní ochotníci (velcí i malí).

Během roku 2011 vznikl nápad uspořádat něco trochu více akčního, abychom šli s dobou… Knihovnu k tomu inspirovala návštěva bývalého pivovaru u Srbků. Slovo dalo slovo a v prosinci r. 2012 se poprvé uskutečnila akce Nebe a peklo ve starém pivovaru. Pro děti i rodiče to byl nový zážitek, a jelikož byl ohlas příznivý, rozhodli jsme se v tomto duchu pokračovat i nadále. Svaz tělesně postižených nám poskytuje pomoc v podobě výroby balíčků, obec financuje nákup a realizaci akce má na starosti knihovna a řada dobrovolníků, do kterých velkou měrou přispívá právě rodina Srbků tím, že nám zpřístupní krásné romantické prostory, poskytne elektřinu, připraví oheň a přetrpí ďábelské bušení na vrata… Při poslední akci 7. prosince 2013 jsme měli pod střechou už i „nebe“.

Novinkou bylo zavedení časových vstupenek (osvědčené z Pohádkového lesa), aby se nehromadily davy na stejnou hodinu. (Vyzvedávaly se v knihovně.) V nízkoprahovém klubu se od 15 hodin vytvářely andělské a ďábelské motivy na tváře dětí, žáci hudebního oboru místní pobočky ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem pod vedením Věry Obdržalové nám krásně hráli různé „čertovské a mikulášské“ písničky. V předem určený čas se skupinky dětí ujímaly na střídačku dvě zajímavé postavy: uklízečka z předpeklí s pořádně proříznutou pusou (Jitka Jahodová) a padlý anděl (Klára Růžičková). Děti pak odváděly do pivovarského pekla. Návštěvníci prošli čertovským dýmem za halasného řinčení a bušení rozdováděných pekelníků. Po zvážení „hříchů“ byli návštěvníci vypuštěni z pekla k ohništi a odtud pokračovali do nebe. Mikuláš a dva andělé pak vyslechli básničky a písničky a po obdarování balíčkem se dostali zase zpátky „na zem“.

Děkujeme nebi, že nám na akci seslalo krásnou sněhovou nadílku, a pak děkujeme všem dobrovolníkům i nedobrovolníkům, kteří se na akci podíleli: rodině Srbkových, rodině Růžičkových (Mikuláš aj.), andělům: Šárce a Lucce, panu Formánkovi z Lazska (zapůjčení dýmových efektů), čertům: Martinovi, Slávovi, Mírovi, Štěpánce, Pétě, Jirkovi, Verče, Daníkovi, Ondrovi, malířkám na obličej: Elišce a Petře, žákům ZUŠ a paní Obdržalové, STP a Obci Milín za balíčky

 

SETKÁNÍ KNIHOVNIC 2013

Potěšilo nás, že jsme v knihovně měli možnost přivítat kolegyně z příbramské knihovny (z ústřední + poboček), které si k poradě a společnému setkání vybraly naši knihovnu, respektive její 2. patro přednáškový sál. Toto plánované setkání (5. prosince 2013) mělo hned dva účely: první - představit a provést knihovnu ty, které ji ještě po dvou letech jejího působení v nových prostorách neměly možnost navštívit; druhý - seznámit a prodiskutovat plánované novinky v knihovnické branži. Závěrečná diskuze, povídání a vzpomínání bylo třešničkou na dortu, a dalo by se nazvat spíše vánočním posezením, při kterém nechyběl punč a slané i sladké pochoutky.

 

POCHOD MALÝCH BROUČKŮ 2013

V chladný, nikoli lezavý listopadový podvečer (14. listopadu 2013) měli v Milíně „pré“ všichni broučci, berušky a hmyzí žoužel. A to při 16. ročníku Slavnosti světla, neboli Pochodu malých broučků, který organizoval Klub Pohádka a Knihovna Dr. E. Bo-řického, a kde se svícení, dovádění a bzučení meze nekladly. Hlavní sletoviště broučků (letos opět bylo mnoho hezkých a inspirativních kostýmů) a jejich doprovodu bylo před centrem volnočasových aktivit. Těch malých se sešlo přes 120 a spočítat doprovod si nikdo z organizátorů netroufl. Každopádně dav to byl veliký a hojná účast potěšila a trochu překvapila, (došly i náhradní upomínkové kartičky, oproti loňskému roku bylo o 40 dětí více). Teď však k tomu hlavnímu - k programu. Všichni účastníci byli přivítáni ,,nastydlým" megafonem (nebyl tak hlasitý, aby bzukot hmyzu přehlušil), veršovanou formou se dozvěděli, co je čeká. Kdo uchvátil kartičku, se již mohl vydat ke kostelu. Na cestu bylo nanejvýš nutné si posvítit (lampióny, baterkami, lucerničkami...), neb byla tma tmoucí. U  nasvíceného kostela, do kterého mohli všichni nakouknout, čekala brouččí kontrola (každý, kdo splnil jednoduchý úkol, dostal na kartičku razítko anděla a čokoládový dukát) a pak už hurá zpátky. V cíli se pak podepisovalo na tabuli slávy, prskalo prskavkami, zahřívalo teplým čajem a každý malý brouček byl cejchován svítícím náramkem. To aby se po cestě domů rodičům neztratil. Je dost možné, že jsem na něco z toho večera zapomněla, věřím však, že mi to bude coby staré, sklerotické stonožce, těšící se na zimní spá-nek, odpuštěno. Závěrečné poděkování patří panu Formánkovi (za umožnění vstupu do kostela), paní Bejčkové (za várnici na čaj) a družinářkám Hance s Šárkou (za pomoc při rozdávání dárečků).

 

DEN KNIHOVEN 2013
První říjnový týden se milínská knihovna připojila k 17. ročníku celorepublikové akce Týden knihoven. Letošní motto znělo: ,,S námi jen all inclusive!" Pro milínské návštěvníky byl připraven Týdenní voucher na knihovnické lahůdky, který obsahoval: úsměv knihovnice, radu pro zdraví (ofocena z chytrých knih), citát, odpustek pro čtenáře (rušící upomínku po dobu jednoho roku), kulinářský recept a vyřazenou knihu. Pro děti do 12 let pak byla připravena Noc v knihovně (v pátek 4. října). Sešlo se 17 dětí, se kterými jsme podnikli dobrodružnou výpravu nočním Milínem a poté následovala stezka odvahy přes zahradu knihovny za hodným rytířem. Po večerní hygieně nastal čas na čtení a vyprávění. Noční scénář byl obvyklý jako každý předchozí rok: ti nejupovídanější usnuli až po 3. hodině ranní a ranní ptáčata se budila kolem půl 7. Něco neobvyklého se však přihodilo: jedna z knihovnic se v noci přeměnila ve včelku Máju. Důvodem byla skutečnost, že jedna dívka neměla svůj spacák, knihovnice jí tedy půjčila svůj a aby v noci neprochladla, vlezla si do plyšového kostýmu Máji.                                                                                                                                                               

 

NOMINACE V SOUTĚŽI KNIHOVNA ROKU 2013
Začal krásně slunečný první zářijový týden r. 2013. Jinak poklidná knihovnická dopoledne v dětském oddělení centra volnočasových aktivit se od pondělí proměnila v poněkud rušnější chvíle v podobě návštěv dětí základní školy, které měly posunutý začátek školního roku z důvodu prací na zateplení školy. Po dohodě se školou měly děti otevřené dětské oddělení a nízkoprahový klub i dopoledne. Aby ten první týden nebyl „příliš nudný“, hned na středu jsme měli nahlášenou veledůležitou návštěvu - komisi, která bude hodnotit naši knihovnu v rámci akce Knihovna roku. A jak vše proběhlo? Členové komise byli příjemní, vtipní, zvídaví, nadšení, neohr-nuli nos nad běžným občerstvením (opravdu jsme neměli kaviár ani šampaňské), i se s námi chtěli fotit a při rozloučení a odjezdu srdečně mávali na pozdrav. A co konkrétně zaujalo komisi v milínské knihovně nejvíce? Původní trámy, které ještě pamatují dobu bývalé sýpky, historický magnetofonový přehrávač („kotoučák“) hrající tklivé melodie, výstavka starého kuchyňského nádobí, kulaté informační popisky regálů, funkční krbová kamna (využívaná při akcích), nápaditá výzdoba nízkoprahového klubu, opravdové miminko v kočárku před hernou mateřského centra, bezbariérový výtah se sedátkem, přívětivé kulaté stoly v dětském oddělení, stupňovité hrací pódium, venkovní příjemné zahradní posezení vedle skalky, lezecká stěna určená zejména mládeži… Sami moc dobře víme, že knihovna už dnes nemůže existovat jen s tím, že by se v ní pouze půjčovaly knihy. Je to místo aktivního odpočinku, setkávání se s přáteli, prostředí, které by mělo podněcovat k hrám a nejrůznější činnosti. U nás v Milíně můžeme odpovědně prohlásit, že v knihovně to opravdu žije. V úvodní řeči bylo komisi řečeno, že když jsme se v r. 2005 rozhodli jít do velkolepé přestavby knihovny, shodly jsme se s kolegyní na tom, že uděláme vše pro to, aby nová knihovna vznikla i za cenu toho, že v ní potom možná nebudeme chtít pracovat. Děsilo nás určité megalomanství, bály jsme se ztráty útulného prostředí a osobního přístupu. Jsme dnes rády, že jsme se mýlily! Baví nás to tu ještě více. A jak naše nominace dopadla? Dozvíme se počátkem října – jsme pozváni na slavnostní předávání cen do pražského Klementina.  


 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2013
Po 9 let jsme rok co rok sepisovali petici za prodloužení prázdnin a nutili účastníky akce Loučení s prázdninami, aby se pod ní podepsali - a ejhle při desátém ročníku se konečně úspěch dostavil! Samozřejmě na tom neměla zásluhu petice, ale zateplování milínské školy, to s sebou přineslo i týdenní odklad začátku školního roku. Tudíž ti, co se sešli (cca 50 prázdninomilců) v sobotu 31. srpna 2013 před knihovnou, se s prázdninami loučili trochu předčasně. Díky počasí, které mělo slunečně podzimní nádech, se celé dění odehrávalo ve venkovních prostorech. Na samém začátku bylo vyhlášeno motto tohoto ročníku: ,,Levou ruku máme, tak si na ní načmáráme“, a účastníci se dozvěděli, cože se pod ním vlastně skrývá. Aby to nebylo záhadou ani pro Vás, vězte, že děti (některé za asistence rodičů) měly najít 5 stanovišť (poznaly je podle barevných slunečníků) a splnit úkoly, které tam byly přichystány. Poté, co úkol zvládly, byl jim na levé ruce fiksem ,,odfajfkován“ vždy jeden prst. Teprve když měly počmáranou celou ruku, mohly si s ní vytáhnout z prázdninové truhlice poklad. A další odměnou jim byla jízda na koni, mimochodem velmi trpělivém. Pak na přítomné čekala část oddychová - posezení u ohně, opékání, ochutnávka domácích dobrot, zpívání s kytarovým doprovodem a volná zábava (na pískovišti, houpačce, trampolíně…). Navíc, kdo chtěl, mohl utratit i pár korun za parádu (své výrobky z korálků na stanovišti ,,u králíků“ prodávala Terezie Mrázová), aby do nového školního roku, měl i něco nového na sebe. Na podařeném odpoledni mají velikou zásluhu výrobci občerstvení (M. Pánková, J. Filová, M. Hackerová, K. Růžičková), paní Plívová a její kůň, hoši z tech. úseku, kteří zajistili dřevo, zpěvačky a kytaristky K. Štěpánková a K. Čedíková, lehce čadící a akorát plápolající oheň a mnoho další drobností, které se zdají být samozřejmé a není důležité je jmenovat, ale často je při podobných akcí postrádáme.  

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2013
S koncem školního roku 2012/2013 skončily (?) i pravidelné návštěvy žáků 2. třídy v knihovně. První věta je v podstatě nicneříkající informace, ale když se trochu víc rozvede, dozví se čtenáři docela zajímavá fakta. V začátcích uplynulého školního roku přišla do milínské knihovny paní učitelka Černá s nápadem, že by se svojí třídou druháků ráda 1x měsíčně navštěvovala dětské oddělení s tím, že by se děti při těchto návštěvách seznámily s prostředím knihovny (řazením knih) s knihovnicemi, že by si prohlížely knihy, příp. si některé vypůjčily. Co jí k tomu vedlo? Přemýšlela spolu s rodiči, jak přimět a zlepšit čtení žáků. A jelikož to je myšlenka mimořádné hodnoty, nemohly k celému nápadu knihovnice zůstat chladné! V měsíci říjnu 2012 se uskutečnilo první zkušební setkání. To se pak skutečně stalo pravidelným. Jelikož to byla třída naprosto ukázněná a samostatná, nevyžadovala po knihovnicích krom prostor žádné nadstandartní služby, pouze vrácení a vypůjčení knih. Nicméně knihovnice rády chvilku s dětmi pohovořily, vybraly jim knížky vhodné pro jejich věkovou kategorii… Ti z žáků, kteří doposud nebyli registrovanými čtenáři, se jimi během roku stali, takže na konci šk. roku měl každý svoji průkazku a domů si odnášel knihy na prázdniny. Závěrečné setkání bylo nejen o loučení a přání hezkých prázdnin, ale také o ocenění dětského snažení a chuti si sám číst. Každý z žáků (i paní učitelka) obdržel titul ,,Šikovný čtenář/řka“ a malý prázdninový poklad. Následovalo společné focení s knihou a pak už jen přání, abychom i v dalším školním roce v těchto setkáních mohli pokračovat. Proto ten otazník v úvodu. Žáci budou mít v dalším školním roce novou třídní učitelku a není jisté, zda se společně s nimi do knihovny vypraví. My knihovnice však věříme, že ať už to dopadne, jak chce, současní třeťáci si cestu do říše knížek najdou i sami.  

 

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 2013
V letošním roce v rámci exkurzí v knihovně navštívilo prostory milínské knihovny celkem 11 tříd zdejší mateřské a základní školy. Ještě nám zbývá jedna poslední třída a můžeme prohlásit, že pro letošní školní rok máme „úkoly splněny“. Program byl pro každou třídu trochu jiný, přizpůsobený věku a počtu dětí. Na přípravě a samotné návštěvě se podílely všechny tři knihovnice (ne vždy zároveň). A co všechno děti (s pedagogickým doprovodem) zažily, viděly? Seznámení s prostory dětské knihovny, někteří i s prostory nízkoprahového klubu (ti nejmenší i s hernou mateřského centra). Návod, jak si najít knihu v on-line katalogu milínské knihovny (přístupný ze všech počítačů s internetem) a zjištění, jaké kdo má konkrétně půjčené knihy (od kdy atd.). Hrálo se divadlo, četly se ukázky z knih, hádalo se, co všechno potřebuje pro svoji práci spisovatel, děti si vyzkoušely, jak je možno uvolňovat svou negativní energii pohybem, také se odpovídalo na různé otázky „na tělo“ - ovšem anonymně (se zavázanýma očima), děti procházely bránou z knih… Věříme, že jsme těmito návštěvami přiměly některé nečtenáře, aby začali do naší knihovny občas chodit. Těšíme se na ně.  

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2013
Touto akcí se Knihovna Dr. E. Bořického připojuje k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy (oslava narození pohádkáře H. Ch. Andersena, r. 1805). Letos se malování konalo 4. dubna 2013. Na chodník před knihovnu přišly malovat děti z mateřské školy, 1. stupně základní školy, družinové děti a maminky s dětmi z MC. Při malování bylo poněkud chladno, ale na výsledných dílech to nebylo vůbec znát a barevný chodník vydržel zdobit okolí knihovny dlouho, dlouho…  

 

TÝDEN KNIHOVEN 2012
Letošním mottem této celorepublikové akce bylo: „Čti, žij zdravě!“ Jaké akce byly nabídnuty nejen čtenářům, ale i široké veřejnosti v milínské knihovně? 1. Ovocno-zeleninová prohlídka centra volnočasových aktivit. Návštěvníci v rámci prohlídky nové budovy plnili jednoduché úkoly a za odměnu obdrželi ovocno-zeleninové „jednohubky“, záložku do knihy a za bonusovou otázku (pokud ji zodpověděli) si domů odnášeli „pravý poklad“ – vyřazenou knihu. Smyslem této „bojovky“ bylo, aby se místní lidé seznámili se všemi prostory nové budovy. (Mnozí nevědí, že v chodbě je umístěn automat na kávu, že zahrada je průchozí zadními vrátky, že do 2. patra se dá jezdit výtahem atd.) 2. Výstava knih o zdravém životním stylu a odkazy na zajímavé internetové stránky. Vše bylo po celý týden k nahlédnutí, zapůjčení a mnoho šťastlivců si domů odnášelo i recept na zdravé jídlo. 3. Noc v knihovně. Prožilo a přežilo 15 přihlášených dětí (+ dvě pomocnice a 3 vedoucí a 3 velcí pomocníci), které v knihovně nejen spali, ale proměnili se i v detektivy, kteří při večerní procházce Milínek (a i kousek za něj) plnili různé úkoly, pátrali po ukrytých obálkách a zkoušeli překonat strach při podepisování se na čertovskou listinu. (Nemějte strach, neupsali svou duši).  

 

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 2012
Pondělí 11. června 2012 naše 9. třída trávila dopoledne v Centru volnočasových aktivit v Milíně, kde jsme hráli různé hry. Místní knihovnice nás mile překvapily dortem na rozloučenou. Potom jsme navštívili místní pivovar, kterým nás provedl a mnoho zajímavého vyprávěl Ing. Srbek. Dostalo se i na čápy, kteří hnízdí na komínu pivovaru. Byl to skvělý den.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ 2012
Byl to správný africký rachot, když družinové děti přišly na návštěvu do knihovny. Jelikož v družině probíhal v tu dobu projekt Afrika, přidaly se i knihovnice k tomuto tématu s jednoduchými nápady. A tak v rámci společného setkání jsme v knihovně v pondělí 14. května 2012 převáželi náklady přes Saharu a trénovali po vzoru africký domorodců nošení balíků knih na hlavě a vyráběli papírové masky. Jelikož jednu výpravu zdrželo zdolávání vodopádů na řece Zambezi, nastala pak trošku tlačenice v deštném pralese. Co je však důležité, že majiteli několika afrických masek se stala knihovna (děti nám je darovaly) a knihovnice teď mohou poletovat mezi regály a strašit čtenáře ještě lépe, než dosud.  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ 2012
Většina lidí si myslí, že ve čtvrtek mají knihovnice den volna, ale to vůbec není pravda. Čtvrtek 12. dubna 2012 byl návštěvní. Na návštěvu k nám v rámci informatiky zavítaly děti z mateřské školky. Chtěly jsme jim ukázat, že knížky nejsou vůbec nudné a v knihovnách, obzvlášť v té milínské, můžeme zažít pořádný kopec legrace. Právě proto Žabák s Papouškem netrpělivě vyhlíželi děti. Chtěli si povídat o pohádkách z večerníčků. Vám to přijde divné? Dětem vůbec ne! V nás knihovnicích se jenom probudilo dítě, my ho schovaly do kostýmu plyšové žáby a pestrobarevného papouška, aby měly nejen děti kouzelný zážitek.  

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2012
I v letošní jarní den se milínská knihovna symbolicky připojila k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy. Malováním na prostranství před knihovnou si účastníci připomněli narození H. Ch. Andersena, známého dánského pohádkáře. A kdo byli letošní účastníci? Kříd se ujaly děti z mateřské školy, žáci ze třídy paní učitelky Sečanské, odpolední návštěvníci knihovny, náhodní kolemjdoucí. A co z oslav zbylo? Spoustu nápaditých, barevných obrázků na chodníku kolem centra volnočasových aktivit, nad kterými se dlouho usmívalo nejen sluníčko, ale všichni, kdo přes obrázky přeskakovali, vyhýbali se jim…  

 

JARNÍ AKCE
Ve středu 21. března 2012 připravila knihovna pro návštěníky, kteří ten den zavítali do knihovny malou jarní akci. Každý kdo zavítal do dětského i dospělého oddělení si mohl zasadit do připravených květináčů semínko (květiny, okrasné stromky) a svůj důlek označit praporkem se jménem. V průběhu nastávajích měsíců bude moci každý sazeč pozorovat, jak se jeho rostlinka klube na svět a kterak se jí vede. V letních měsících budou výpěstky zkrášlovat okolí knihovny.  

 

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 2012
V pátek 2. března 2012 vcházeli žáci 5. třídy s paní učitelkou Macháčkovou do knihovny plni zvědavosti a očekávání. Čekala je zde hodina informatiky (exkurze v knihovně). Všechny tři knihovnice děti uvítaly a vylíčily, co vše je čeká a nemine. Samozřejmě se souhlasem dětí, protože právě jich se to nejvíce týkalo. Následovala trocha historie o budově včetně prohlídky všech prostor a zákoutí. Dále děti úspěšně absolvovaly test s tajenkou a dovedně sehraná bajka v podání žáků, ukončila hodinu zábavy a poučení. I v pondělí 19. března 2012 jsme strávili příjemnou ranní „třičtvrtěhodinku“ s paní učitelkou Heinovou a s žáky a žákyněmi 9. třídy. Téma našeho setkání byla válečná literatura. Ve stručnosti jsme si řekli něco o 1. světové válce a poté o autorech, kteří válku pocítili na vlastní kůži. Čekala na nás i krátká šipkovaná s tajenkou, abychom si po ránu procvičili mozkové závity. Šipky nás provedly skoro celou knihovnou včetně knihovní věžičky, kde čekala poslední indicie. Vymezený čas rychle utekl, my jsme se vrátili do práce a žáci i s paní učitelkou do školy. Nikdo nudou neusnul, a proto věřím, že jsme dokázali tohle v celku náročné téma pojmout a vstřebat.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Další setkání (únor 2012) s družinou bylo lehce organizačním nesrovnalostem takové rychlé, ale alespoň dle knihovnic vydařené. Děti přišly po skupinách do knihovny a tam na ně čekaly otázky týkající se nové knihovny (Např. počet dveří, vyjmenovávání místností…), potom na ně čekalo něco jako: ,,Na kterou knihu právě myslím?“ Děti také pomohly vyzdobit oddělení pro děti a to postavičkami z večerníčků, které moc pěkně vybarvily. A na závěr si zkusily postavit různé architektonicky zajímavé stavby z vyřazených knih. Prostě šikovné děti, které s sebou do knihovny vnesou trochu vzruchu a zanechají po sobě stopy své šikovnosti. 

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
I po přestěhování do nových prostor pokračují setkání s družinovými dětmi. Ty chodí spolu se svými učitelkami do knihovny (zejména dětského oddělení) na: popovídání, něco tvoření, zkrátka na návštěvu. Začátkem února 2012, kdy byly mrazy opravdu urputné, přišly statečné děti vyrábět svíčky hromničky. I když někteří už svíčky vyráběli v loňském roce, přesto se podivovali nad alchimií celého procesu. Díky mrazu, vosk na rozdaných knotech rychle tuhl a práce šla pěkně od ruky. Závěrečné barvení různě velkých svíček pak bylo třešničkou na dortu. A i zde můžeme uplatnit pořekadlo: ,,Všechno zlé je pro něco dobré.“ To v případě, když ještě teplá svíčka vyklouzla jednomu výrobci z ruky a tvrdě dopadla na zem. Nejprve to vypadalo, že s touto havárií se majitel nesmíří. Ale svíčka, která se rozprskla o dlažbu, si vytvořila zajímavý podstavec – přenádhernou botičku. Příští rok to vypadá, že ještě teplými svíčkami budeme tlouct všichni o zem povinně, aby naše výrobky pěkně stály a nepotřebovaly svícínky.  

 

ZAKONČENÍ AKCE PÁTRACÍ DENÍK
Za mrazivého dopoledne, tedy spíše rána, 17. října 2011 se dvě děvčata (Lenka Šafránková a Evina Čiháková), která zdárně pátrala a dopsala příběh vězně Františka Kuldy, jela za odměnu podívat do tábora Vojna u Lešetic. Když to vezmeme popořadě: ráno kolem 8. hodiny se obě sešla v knihovně. V 8.30 hodin je Klára Růžičková odvezla do knihovny v příbramském gymnáziu. Tam se potkala s ostatními výherci z knihoven (dohromady jich bylo 10, naše dívky byly nejmladší), kteří se do soutěže zapojili. Společně pohovořili o tom, jak se jim pátralo, dostali snídani a potom taxíky (silný zážitek) vyrazili na Vojnu. Areálem je prováděl p. Bártík (bývalý politický vězeň). V pravé poledne byla prohlídka ukončena a děvčata transportována zpět do milínské knihovny. S nadšením líčila své zážitky a postřehy. Tímto byla celá akce, která probíhala od jarních měsíců do konce září 2011, zdárně ukončena.  

 

PROCHÁZKA MILÍNEM
Slunečné dopoledne vylákalo v sobotu 24. září 2011 k další procházce Milínskem zase mnoho zvědavců, se kterými jsme se tentokrát společně podívali do osady Konětopy. A že se bylo čemu divit, co prohlížet, na co se ptát! Firmou BabyPoint která má ve vesnici své sídlo již několik let, nás naprosto úžasně provedl pan Z. Háse, kterému tímto ještě jednou moc děkuji za vstřícnost, výborné pohoštění a dárečky, trpělivost a za všechny odpovědi, kterými uspokojil i ty nejzvědavější z naší ,,party“. Za svoji osobu musím připsat, že mě nikdy nenapadlo, že by kočárek mohl mít v sobě zabudované diody, které mrkají, a že deštníčky ke kočárkům se vyrábí v tolika barvách. Další zastavení se konalo v konětopské hasičské zbrojnici. Tady nás očekával kronikář osady Jiří Šedivý a provedl nás nainstalovanou výstavou. Dvě patra zbrojnice byla zaplněna do posledního místečka exponáty, fotografiemi… Pan Šedivý stíhal běhat od jednoho tazatele ke druhému a odpovídat a odpovídat. Sekundoval mu i pan Kokeš a pan Řezníček. Z výstavy jsme odcházeli plně uspokojeni a trochu hladoví. Vždyť se blížilo pravé poledne a buřty, které jsme nesli v batohu, už volaly po tepelné úpravě. A jestli si někdo dokáže představit větší idylku, než v pravé poledne pod modrou oblohou bez mráčku s partou milých lidí, kteří se společně pokusili rozdělat oheň (což se podařilo) obědvat na farském dvoře pečené buřty, mile plkat o zážitcích s procházky, ať mi klidně dá tip. Za ,,pronájem“ fary děkujeme Mirkovi Nuslovi, a kostelním zvonům za jejich sytý zvuk. Jitka Slancová, která doufá v další společnou procházku  

 

PROCHÁZKA MILÍNEM
Areál Vojna u Lešetic byl pro mnohé ,,poznávače“ Milína a jeho okolí lákavý cíl. Jelikož každý je vyznavač jiného druhu sportu, měli jsme při předprázdninové procházce Milínem (tentokrát za Milín) nachystáno několik dopravních variant. Pěšáci vedeni náčelníkem Vaškem vyrazili od milínské knihovny jako první. Chvíli poté je začali pronásledovat cyklisté. Autisté (majitelé plechových mazlíčků) dorazili před bránu tak nějak sami a neorganizovaně. Každopádně vše klaplo na čas a po společném focení před branou pod budovatelským heslem Prací ke svobodě jsme byli svěřeni do rukou velmi příjemné průvodkyně. Po hodinové prohlídce areálu jsme byli chytřejší o to, jak to vypadá v zavřeném bunkru, jaké bylo kulturní vyžití muklů (MUKL - muž určený k likvidaci) a kterak vypadal operační sál v lágru. Po malém občerstvení jsme se s personálem Vojny rozloučili, vzájemně si popřáli pěkné léto a slíbili si, že na podzim se při dalších procházkách opět potkáme. Tímto chci moc poděkovat zaměstnancům Památníku Vojna za jejich vstřícnost a zprostředkování prohlídky, která proběhla 25. června 2011.  

 

UKAŽ SVÉ VYSVĚDČENÍ
Jak jste se mohli dozvědět z místního rozhlasu, ve čtvrtek 30. června 2011 bylo v knihovně mimořádně otevřeno od 9.00 do 11.30 hodin. Protože kde jinde než v knihovně bylo možno dostat pochvalu a drobný dárek za jakékoliv vysvědčení? Na děti tu čekala „prázdninová úřednice“, která každého orazítkovala. Motivem byla želva. Proč? „Aby nám ty prázdniny utíkaly pomalu jako ta želva, přece, né?“ Děti byly velmi úspěšné, převládaly jedničky, sem tam se kroutila malilinká dvojka a trojka? To jen, aby se ukázalo, že učitelé znají také jiné číslice. Jen jedno je mi divné. V kolonce chování měli všichni uvedeno „velmi dobré“, že by to bylo univerzální :-)? Rozhodně ne! A tak všem ještě jednou gratuluji a přeji prázdniny, jak mají být.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Družinové děti byly v knihovně 7. června 2011 naposledy. Ne, že by snad zlobily tak, že už je nikdy nechceme vidět, ale z důvodu stěhování. S dětmi se uvidíme, tedy pokud budou mít zájem, aby naše každoměsíční setkávání pokračovala i v novém šk. roce, už v nové knihovně. Poslední setkání jsme zaměřili právě na novou knihovnu. Dětem jsme nejprve ukázali budovu (zatím staveniště) ze všech stran, aby měly vizuální představu, co a jak vypadá a vypadat bude. Potom jsme je v současné knihovně pumpli o jejich nápady a náměty. Co by uvítaly v nové budově. Čím by ji chtěly vybavit. Jejich názory určitě nenecháme ležet ladem, jelikož mnozí z těchto dětí jsou našimi věrnými čtenáři, kvůli kterým nové prostory budujeme. A chceme, aby se jim v novém centru líbilo. Takže už nyní můžeme slíbit, že s houpačkou, morčaty, televizí, výstavou zbraní se v novém centru volnočasových aktivit, jehož součástí bude i knihovna, určitě počítá.  

 

PROCHÁZKA MILÍNEM
Procházka Milínem, tentokrát spíše za Milín (respektive do Radětického katastrálního území) se konala za dokonalého počasí v sobotu 21. května 2011. Knihovnice, které akci již po několikáté připravily, překvapilo množství kočárků a jejich odhodlaných řidičů. Cílem pochodníků byl mlýn Bolina, kde nás velmi vtipně hromadami mouky, coby mlynář, zasypal p. Srbek. Ten nás potom provedl stavením samotným, řekl mnoho z historie, ochotně odpovídal na naše všetečné dotazy, nechal nakrmit ,,domácí havěť“ a rozdělal nám ,,plotnu“ na buřty. Že jsme na jeho pozemku prošmejdili, co se dalo, ztopili něco dřeva, bral jako samozřejmost. Za to mu patří opět obrovský dík. Pochodníci působili spokojeným dojmem, tak doufáme, že to, co naše procházka měla přinést (příjemně společně prožité dopoledne s trochou turistiky), přinesla. Přesně v pravé poledne jsme stanuli tam, odkud jsme vyšli zdraví a trochu žízniví. Proto jistě uznáte, že krátké posezení ve stínu restaurace před kulturním domem byla povinnost vůči dehydrataci! P.S.: Zpráva pro senzomilce: ,,Vodník na vrbičce u mlýnského rybníčka neseděl a v mlýně samotném straší jen občas, když odborníci dělají geologické průzkumy.“ P.S. 2: Další procházka je plánována na sobotu 25. června 2011 a bude to opět za hranice Milína. Půjdeme/pojedeme do areálu Vojna. Více info bude na plakátech.  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ
Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko. Kdy? V úterý 5. dubna 2011 zabloudilo kuřátko do knihovny a společně s pohádkovým dědečkem přivítalo děti z nejmenší třídy MŠ. Pak už dědeček vyprávěl pohádku o putování ztraceného kuřátka. Děti si tak mohly aktivně užít příběh a zároveň si projít knihovnu. Čekalo na ně obilí, pole se slámou i stodola s koněm. Nakonec kuřátko našlo cestu domů a děti našly v poslední místnosti hromadu krásných knížek a časopisů, které si mohly nejen prohlédnout, ale i „přečíst“.  

 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2011
Po této akci prodchnuté sluníčkem zůstaly na chodníku v okolí kulturního domu křídové obrázky dlouho, dlouho... Po této akci prodchnuté dětským nadšením ovládl knihovnice (akci pořádaly) příjemný pocit z vydařeného dne. Po této akci prodchnuté úsměvy kolemjdoucích, přihlížejících a mezi obrázky kličkujících zbylo jen pár kříd na další ročník oslav Dne dětské knihy (2. dubna), kterou v Milíně oslavujeme právě malováním na chodníku. Děkujeme všem malířům (bylo jich přes sto) za jejich díla.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Může se zdát, že to s dětmi děláme úplně obráceně. Když je zima, necháme je venku. Když je slunečné počasí, pozveme je do knihovny. Opak je pravdou. Hromničky prostě jinde než venku a jindy než v únoru neuděláme. Další setkání s družinovými dětmi proběhlo 25. března 2011 uvnitř knihovny, protože jsme společně tvořili na téma „Jaro“. Knihovna byla naklizená, umytá a vycíděná a přímo volala po jarní výzdobě. Proto jsme požádali šikovné děti, které se rychle ujaly tohoto důležitého úkolu. Jako první začaly vystřihovat jarní kytičky. Jelikož milínská škola je Ekoškola, využili jsme na středy kytiček barevná plastová víčka. Dětem to šlo pěkně od ruky, takže každý vyrobil dvě až tři kytičky a mohly si i nějakou odnést domů. Není dobré na začátku prozradit celý program . Vzduch byl prosycen těšením se na motýly. Ne, nebyli jsme je chytat, my jsme je vyrobili. Stačil dřevěný kolíček, barevný chlupatý drátek, tavná pistole a během chvilky se to po knihovně hemžilo nádhernými motýlky. Chtěli byste je vidět? Je to jednoduché, zastavte se v knihovně. Během tvoření jsme ještě stihli přečíst z jarní knížky příběh o tom, jak se do pampelišky dostane mléko. Nadšení z dětí jen čišelo. Při loučení se nám zdálo, že se vznášejí nejen ti motýlci…  

 

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Jako každoročně v jarním období se konají pro žáky základní školy informativní setkání v prostorách knihovny. Tato setkání, která trvají zhruba jednu vyučovací hodinu, jsou zaměřena na konkrétní třídu, která knihovnu navštíví. Jejich smyslem je přiblížit dětem a dospívajícím význam knihovny, dění v knihovně a pokusit se přitáhnout děti k četbě tak, aby se stala jednou z jejich oblíbených volnočasových aktivit. Odměnou za tato dopolední setkání jsou knihovnicím noví čtenáři, kteří se odpoledne přijdou do knihovny přihlásit. A nyní jen pro zajímavost co jsme dělali např. s žáky páté třídy? Krátký testík, který byl zaměřený na přírodu, a pokud žáci odpověděli správně, vyluštili zároveň i tajenku a ta nás velmi zajímala. S prvňáčky, kteří nám přinesli krásnou výzdobu do právě umytých oken, jsme si tak trochu zaloutkařili (průvodci setkání byl kašpárek a klan) a vyzkoušeli je, jak znají písničky z večerníčků a pohádek (mimochodem rychle a dobře poznali a pojmenovali, z kterých jsou pohádek). Také se od dětí dozvídáme, jaké knihy čtou, popř. které by rády četly, a necháváme si od nich i nějaké tituly doporučit. Proto víme, že jednoznačně v první třídě vítězí knížky o koních a princeznách a ve vyšších třídách zase ,,táhnou“ báje, humorné a hororové příběhy.  

 

PROCHÁZKA MILÍNEM
Procházka Milínem jako seriál Tentokrát jsme si užili čtvrtý díl. Název by mohl mít: „Fotbal to je hra“ a „Cestujeme časem“. Je tedy jasné, co bylo cílem nás 14 vycházkářů při zapadajícím slunci. Sešli jsme se ve čtvrtek 10. března 2010 v 18 hodin před knihovnou. Po tradiční znělce a komentovaném úvodu jsme se vydali směr k fotbalovému hřišti. Zde se náš seriál změnil přímo na dokument. Věděli jste, že dočasně končí A mužstvo, že se trávník hnojí 2x měsíčně, že ty velké zelené nádrže slouží jako zdroj zavlažovací vody, že budova ukrývá úžasnou saunu, že v sobotu se zde proběhne mužstvo Liberce, že nový kotel funguje na principu zplynování dřeva…? My už to, díky panu Kloudovi, víme. Poté jsme se přesunuli do areálu mateřské školy, kde jsme pomyslně nasedli do stroje času, abychom se dostali do dob dávno i nedávno minulých. Zhlédli jsme historické exempláře, dobové oblečení, zažloutlé dokumenty a věci každodenní potřeby našich předků. To vše (a ještě více) skrývá milínský archiv, kterým nás osobně odborným slovem provedl pan Vostarek. Bylo těžké se „odtrhnout“ od řemeslného umu, důmyslných vychytávek a vyšitých mouder hospodyněk. Jenže jsme byli teprve v polovině našeho putování. Další, kratší, zastávkou byla vedle sousedící místnost Mateřského centra Milínek. Protože čas pokročil a byla doba koupání a uspávání, tudíž maminky nám nebyly k dispozici, stala jsem se „rychloprůvodkyní“ já. MC Milínek = občanské sdružení podporované obecním úřadem, spolupracující s ostatními sdruženími, cca 19 registrovaných maminek se svými dětmi a fungující již třetím rokem. Najednou jsme si připadali nějak moc velcí. Ty malé záchůdky, umyvadýlka… nejeden z nás zatoužil být opět mrnětem. Tento pocit jsme si krásně přiživili i další prohlídkou. V prostorách mateřské školky nás přivítala ředitelka Humlová. Po přezutí do bačkorek jsme si postupně prohlédli všechny třídy, porovnali rozdíly, jak to bylo „za nás“ s tím jaké je to nyní, zavzpomínali na bývalé paní učitelky, zjistili rozdíl mezi dřevěnou a plastovou židličkou, dozvěděli se o výjimce v obsazenosti tříd. Prošli jsme kuchyní s velkými hrnci a na závěr nakoukli do ředitelny. Závěrečné titulky: děkujeme průvodcům za čas a trpělivost při zodpovídání otázek. Přestože jsme navštívili notoricky známá místa, poznali jsme je ještě lépe a hlavně i za oponou. Ivana Vopěnková

 

PROCHÁZKA MILÍNEM
V pořadí již třetí procházky Milínem se i přes značně větrné počasí zúčastnilo 21 lidí. Tentokrát jsme se před knihovnou (odkud byl odchod) sešli netradičně v dopoledních hodinách. Vítr byl tak silný, že majitelé pokrývek hlav měli co dělat s jejich hlídáním a zdárným dopravením až do cíle. Nicméně jsme protivítr překonali a před desátou hodinou 5. února 2011 dorazila naše skupinka k vrátnici a.s. Primagra. Zde nás přivítal, hodinu a půl provázel, na naše zvídavé otázky odpovídal a z míry se nenechal vyvést p. Hejhal a v objektu metylesteru mu zdárně sekundoval p. Jareš. Oběma pánům moc děkujeme za trpělivost a kvalifikovaný výklad. Cože jsme všechno viděli a zažili? Ve stručnosti: svezli jsme se výtahem do 8. patra, dozvěděli jsme se, co všechno za obilí se v betonových válcích skladuje, jak moc je v současné době silo zaplněno, jak probíhá proces naskladnění obilí, kterak se vysouší zrno, jak to vypadá na ,,velíně“, kolik práce má v objektu uklízečka, že zaměstnanci rozhodně nemohou být alergici, jak se z řepkového oleje vyrábí metylester, jak se využívají všechny zbytky z jednotlivých fází výroby, jak, kam a v čem se přepravuje metylester, co se stane, když vypadne elektřina… Prostě bylo toho ještě mnoho a bylo to velmi zajímavé. Dalším objektem, který jsme ten den chtěli ještě zdolat, byly kabiny a fotbalové hřiště. Ale z časových důvodů jsme návštěvu odložili na příště a šli se zahřát do knihovny teplou polévkou. Samozřejmě, že povinností každého byly nejméně dva plné talíře a čerstvé pečivo. Protože po tak vydatném výletu notně vytráví.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Jak se říká ,,Byl mráz, až praštělo“, a my knihovnice jsme do toho mrazu vyhnaly družinové děti, které přišly na další návštěvu knihovny (1. února 2011). Ptáte se, proč jsme se tak hanebně zachovaly k milé návštěvě? Protože vroucí vosk, horká voda, rozžhavené vařiče nejsou s knihami zrovna velcí kamarádi. A my jsme tohle všechno při společném setkání potřebovaly. Tentokrát nás totiž čekala výroba svíček hromniček. Děti se nejdříve dozvěděly, co jsou to hromnice, k čemu se dříve svíčky používaly a co se na hromnice naopak dělat nesmělo. Poté už je čekala samotná výroba. Každý dostal knot a pak už záleželo jen na jeho trpělivosti a šikovnosti, jak rychle se mu při namáčení vosk nabaloval na knot. A že se našlo mnoho šikulků a šikulek, se můžete přesvědčit z fotografií pořízených při akci. Závěr setkání patřil barvení svíček, tuhnutí výrobků a naopak zahřívání ztuhlých prstů . Domů si pak děti odnášely nejenom krásně barevné svíčky, ale i krátké povídání o hromnicích, aby nezapomněly na jednu krásnou českou tradici.  

 

VEČERNÍ PROCHÁZKA MILÍNEM
Další ze série večerního putování po památkách a zajímavostech probíhala v příjemné adventní pohodě. Kroky účastníků, kteří se sešli za mrazivého podvečera v sobotu 18. prosince 2010 před knihovnou, vedly nejprve na zbrusu nově otevřenou čističku odpadních vod a potom do kinosálu a promítací kabiny. O naši bezpečnost bylo velmi dobře postaráno. Účastník, který byl zároveň náš čelní vůdce měl na sobě bezpečnostní vestu a zadní voj (omladina) průvodu měl zrovna tak viditelné ošacení. Na čističce nás prováděl a technologické postupy čistění popisoval odborník na slovo vzatý, který pracuje v oboru již 20 let. Dozvěděli jsme se tak, že kanalizací může kromě dokladů připlavat i prkno z kuchyňské linky o rozměrech 200x90 cm bílé barvy, že celý proces čistění trvá 36 hodin a z hrubého přečištění se vybere denně až multikára písku. Kolíčky na nos jsme nepotřebovali, jelikož odér nebyl zdaleka tak agresivní, jak jsme očekávali. V kině nám dělal průvodce p. Fuka, který nám poodhalil tajemství promítání. Věřili byste, že film je dlouhý 3 600 metrů a váží až 36 kg? A promítací plátno je velké 7x3 metry a kousek? A že promítací přístroje jsou z roku 1962 a nejlepší místa v sále jsou v řadě č. 8 a 9? Závěrem jsme poseděli v teple knihovny a vzpomínali a dávali k dobru historky z dob dřívějších. Za nás organizátorky mohu napsat, že to byla opět povedená procházka, a že víme zase o několika zajímavostech z naší obce něco víc než doposud. Termín lednové procházky se dozvíte z plakátů a hlášení místním rozhlasem.  

 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Poslední setkání v roce 2010 s družinovými dětmi probíhalo jak jinak než ve vánočním duchu. Dvě skupiny dětí se přišly na knihovnice podívat v úterý 14. prosince 2010. Nejprve se hledal poklad ve sněhových závějích poklad, který byl úspěšně vyhrabán a odnesen do tepla knihovny. Kde po jeho rozbalení vypadly na děti kalendáře na příští rok, které bylo potřeba dotvořit. A to byl úkol pro děti. Pochopitelně jsme nezapomněli na povídání o Vánocích, zvycích, dárcích. Také se dostalo na zapeklité rébusy a hlavolamy, které byly úspěšné vyřešeny. Při loučení si děti mohly vyprskat prskavku a utvrdit se v tom, že Vánoce a Štědrý den jsou opravdu za dveřmi.  

VEČERNÍ PROCHÁZKA MILÍNEM
Děkujeme, že jste přišli aneb první večerní procházka Milínem Statisticky: • počet vydaných průkazek: 48 kusů • nejmladší účastník: 18 měsíců • nejstarší účastník: 85 let • nejvyšší účastník: 198 cm a kousek • těhotných: 1 (tři dny před porodem) • počet zastávek: 3 (vlastně 4) • datum konání: 12. listopadu 2010 • začátek: 18.30 SEČ • oficiální konec: 22.30 taktéž SEČ • počet typů na další vycházky: 6 • Jára Cimrman: nedostavil se (omluven) Telegraficky: Od knihovny ke kojetínskému milníku „Zlaté stezky“ (komentář p. Vostarek), dále mírně do kopečka k osvětlenému pivovaru (průvodce p. Srbek), kde i komín kouřil a 14o pivo lákalo. Poté milínský kostel (vyprávěl p. Formánek), který netradičně ve 21 hodin zvonil. Čtvrtá zastávka? Informačně -občerstvovací vyhřátá knihovna. 
Příspěvek od účastnice: ,,Jako každá ženská jsem zvědavá. A i když mám Milín za těch dvacet let, co tu bydlím, docela prošmejděný, na večerní procházku po zajímavých místech obce, kterou vymyslely a zorganizovaly naše knihovnice, jsem se moc těšila. Bylo mi totiž jasné, že je spousta míst, kam má noha dosud nevkročila. Jako jedna z mála (nebo jediná?) z účastníků jsem předem věděla, kam naše nohy vkročí, neb jsem byla neodbytná a knihovnice uprosila. Přesto průběh procházky předčil mé očekávání. Netušila jsem, kolik zajímavého dokáže p. Vostarek říci o kojetínském milníku, a to částečně ve verších! Nedostižná byla režie p. Srbka. Postupně prosvětlované prostory pivovaru působily pohádkově... Scénu korunoval kouřící komín a vnitřní vybavení s výkladem historie pivovaru mě dorazilo svou zachovalostí. Od ohně mezi starými zdmi a přesto pod širým nebem se nikomu moc nechtělo, leč zvědavost byla silnější, a tak se šlo dál. Poslední zastávkou byl milínský kostel, přestavěný se svolením církve z kontribuční sýpky, což jsme se spolu s dalšími zajímavostmi (z historie i z nedávné minulosti) dozvěděli od p. Formánka. Na zpáteční cestě nás provázelo zvonění zvonu a domnívám se, že nejenom mně bylo hezky. Závěrečná tečka bylo posezení v knihovně, kde pí Slancová a Vopěnková připravily teplé nápoje a malé občerstvení. Tady pěkně v teple došlo na dotazy i návrhy na další tajemné výpravy a celá akce příjemně dozněla... Jako jedna z mnoha účastníků chci poděkovat všem průvodcům, že v dnešní uspěchané době věnovali svůj čas a energii nám ostatním, ač nemuseli. Děkuji i našim knihovnicím, že stále mají a uskutečňují své skvělé nápady, ač by nemusely... Díky všem za krásný večer. Věra Laznová P.S.: Myslíte, že mají ještě někde kostel ze sýpky?  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Desátá, tedy jubilejní návštěva družinových dětí v prostorách knihovny se konala 26. října 2010. Co bylo tentokrát na programu? Vzhledem k ročnímu období, silnému větru, padajícímu listí jsme se zaměřili na draky, podzimní zvyky a hry. Na samém úvodu společné části odpoledne jsme zavzpomínali na letní prázdniny. Bylo úžasné, že i po dvou měsících školní docházky si děti dokážou vzpomenout, která místa a s kým navštívily, co tam dělaly. Potom se řeč stočila na to, jaké jsou jejich plány na prázdniny podzimní, které jsou doslova ,,ve dveřích“. Kaštan putující z ruky do ruky pod stolem byla hra, která měla navodit už tu správnou podzimní atmosféru. No a výroba ,,papundeklových“ draků (děti dostaly šablonu z kartonu) byla vyloženě ruční práce, přímo stvořená pro toto období. A že z dětské dílny vylétali draci co kus, to originál, je snad každému jasné. Některé draky (čertovsky zamračené, milé bazilíšky i vyloženě vysmáté) získala knihovna do svého vlastnictví a ty zdobí zdejší prostory, za což dárcům děkujeme a slibujeme, že je budeme pravidelně krmit. Po tomto odpoledni zbyla v knihovně spousta odstřižků, zlámaných pastelek, skvrn od lepidla, ale také nadšení do dalších setkání a postřehů z dětského světa. 

MÁCHA STÁLE ŽIVÝ
Dvouměsíční akce, která probíhala v knihovně v září a říjnu 2010, přinesla mnoho nových poznatků. Pro čtenáře byl připraven jednoduchý vtipný testík, který se týkal Máchova života a díla. Čtenáři si ze třech možností mohli vybrat jen jednu správnou odpověď. Za ty špatné se ruce nesekaly a vyplněné testy nebyly na známky. Spíš jsme vždy vespolek diskutovali nad odpověďmi. Při jedné debatě jsme se například dozvěděli (pro nás knihovnice nový fakt), že Máchovo jezero není jezero, ale rybník. Za své nedostatečné znalosti jsme se zastyděly a daly za pravdu mottu: ,,Člověk se učí celý život!“. Dalším úkolem, tentokrát pro výtvarně zdatné návštěvníky, bylo nakreslit portrét K.H.Máchy na zvětšenou poštovní známku. Odevzdané kresbičky jsou vystaveny v knihovně a každý z Vás má možnost si je přijít prohlédnout. Minivýstavu k Máchovým 200. narozeninám můžete vidět do konce tohoto roku.  

NOC V KNIHOVNĚ 2010
Noc v knihovně prožilo 20 dětí a krotit se je pokoušely tři vedoucí (samé ženy). Ústřední téma strach se ukázalo jako vhodně zvolené. Děti uměly svůj strach a nepříjemné pocity velmi barvitě popsat, nakreslit a také s nimi rázně zatočit (strachy byly upáleny v ohni). Samozřejmě jsme jako každý rok ve večerních ulicích Milína plnili úkoly a na kraji lesa lovili bobříka odvahy. No a jak bývá dalším pravidlem, o spánku nemohla být řeč. 

TÝDEN KNIHOVEN 2010
Je po akci a my knihovnice si nemůžeme odpustit hodnocení průběhu celého týdne. Promiňte nám to, ale máme neodbytnou potřebu s Vámi se podělit o zážitky. V letošním 14. ročníku, který proběhl v prvním říjnovém týdnu roku 2010, jsme pro návštěvníky knihovny měly připraveny tyto akce:  přijď/te oslavit narozeniny do knihovny,  zatoulaná písmenka,  vzpomínání na čtenářské začátky u kávy,  leporela nejen ke čtení,  noc v knihovně pro děti,  přechod pro čtenáře,  recesistická akce ,,Kdo se doklepe“. Jak to všechno dopadlo? Do knihovny dorazil 1 (slovy jeden ) oslavenec, jemuž jsme popřály a který od nás dostal dárek v podobě spaní v knihovně. Do budoucna (v nových prostorách knihovny) s touto akcí počítáme jako s další službou knihovny. Písmenek bylo po knihovně poschováváno celkem 44. A věřte nebo ne, našlo se mnoho čtenářů/návštěvníků, kteří je opravdu všechna našli a složili z nich mnoho originálních slov (další část úkolu). Tuto hru absolvovali někteří i víckrát a sklidila velký ohlas nejen u dětí, ale ochotně hledali i dospělí. Vzpomínání se odehrálo ve velmi úzkém kruhu. V podstatě dorazila pozvaná bývalá knihovnice paní Pečarková, ze které jsme tahaly informace o dobách jejího působení, tehdejším knihovnickém systému… Dostaly jsme se i na vtipné příhody ,,z natáčení“. Páteční dopoledne se proměnila knihovna ve velmi živoucí prostory. Navštívily nás maminky z mateřského centra se svými ratolestmi. Na pořadu, bylo hraní, hraní, hraní, povídání, ukázka obalování knih a maminky nemohly odejít, dokud si i ony nenahledaly skrytá písmenka. Bílou křídovou zebru, nebo-li pomyslný přechod pro čtenáře nakreslily a každý den pilně obnovovaly děti. Čtenáři tak měli po celý týden zajištěn bezpečný příchod do knihovny. A jsme u ,,kdo se doklepe“, musíme si přiznat, že tato recesistická akce mající za úkol zviditelnit knihovnu (svoji originalitou), nejvíce vytrestala nás knihovnice, jelikož jsme celé odpoledne kromě zvonku, odemykání příchozím a zamykání za odchozími nestihly nic jiného. Potěšující bylo, že nikdo neodešel pozloben tím, co že si to dovolujeme, a jen dva hoši (nepřečetli si informační ceduli) se dovnitř nedostali. Děkujeme za pochopení. 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Chrabří rytíři a urozené šlechtičny V tomto duchu se konalo v úterý 21. září 2010 už deváté setkání družiny s knihovnou. Ještě že tak krásně svítilo sluníčko. Protože koně, kterého jsme měli v rámci rytířských her pro děti jako překvapení, bychom do knihovny určitě „nezaparkovali“. Tentokrát jsme na našem panství přivítali jak ostřílené mazáky, tak i nováčky – prvňáčky. Velký údiv vyvolal opravdu živý kůň a hříbě v doprovodu rytíře Jiřího, pána z Nováků a dámy Terezky z rodů Mrázů. Ještě větší nadšení propuklo při nabídce svezení. A ne ledajakého. Oděni v královské peleríně, s helmicí na hlavě se měli zhostit úkolu hodného opravdových šlechticů. Nejprve dámy při jízdě na koni měly prohodit míček zavěšeným kruhem. Zvládly to všechny s grácií. Pánové, též koňmo, stejný kruh probodávali píkou. Tvořivou částí našeho setkání bylo pro slečny ,,vyšívání kapesníčků“ (samozřejmě fixem a nůžkami), které po té mohly darovat svým rytířům. Rytíři si pro změnu vyrobili obranný štít, do něhož zvěčnili svůj erb. Kdo tohle všechno absolvoval se ctí, mohl si ještě zatancovat královský tanec. Paní z rodu Družinů bojovala (statečně) se strachem z koní, přičemž jí bylo dovoleno používat moderní přístroj – fotoaparát. Tímto krásným odpolednem jsme se plynule zapojili do družinového projektu „Rytíři“. Na další setkání se těší Princezna z Nemanic, jedna z mnoha knihovnic a Rytíř Smiljsemflek z Nohavic. knihovnice Ivana a JItka  

PRÁZDNINOVÉ SVĚTOBĚŽENÍ
Tato miniakce, kterou jsme v knihovně během prázdninových měsíců roku 2010 pořádali, přinesla nebývalé množství zabodaných barevných špendlíkových hlaviček nejen v mapě České republiky, ale i světa. Pouhým pohledem na mapy je patrné, že našimi čtenáři nejvíce navštěvovaný je Jihočeský kraj a Chorvatsko to vyhrálo ze zemí zahraničních. Nejdále bodnuté špendlíky jsou v Ostravě, Zlíně, v Krétě a ve Španělsku.  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Začátkem června se konalo poslední setkání s družinovými dětmi v tomto školním roce. Tentokrát se nekonalo v knihovně, ale kolem knihovny. Využili jsme pěkného počasí, blížících se prázdnin a s dětmi a jejich šikovnými učitelkami jsme si vyzkoušeli prázdninové putování nanečisto. Což ve skutečnosti znamenalo: 10 otázek = 10 stanovišť, na každém splnit úkol (Zodpovědět, případně prakticky předvést odpověď na otázku typu: ,,Co bys dělal při bouřce, jak bys ošetřil zranění atd.“), nakonec si z prázdninového batohu vytáhnout talisman pro štěstí a deníček - prázdninovníček. A úkol na volné letní dny zní: ,,Zapisovat si do deníčku svá prázdninová dobrodružství, zážitky, lepit fotky, malovat obrázky a v září jej přinést na naše další setkání.“ Na které se už teď my knihovnice moc těšíme a na letní příběhy samozřejmě také. 

DEJ MI SVÉ SRDCE
V měsíci lásky (květnu 2010) probíhala v milínské knihovně velice jednoduchá akce s názvem Dej mi své srdce. Těch, kteří své papírové, kreslené, děrované… srdce v knihovně vyrobili a přilepili na společné velké srdce, bylo mnoho. Mezi srdíčky se bělaly i citáty, romantické básničky, milostná moudra. Oč byla akce jednodušší, o to víc byla hřejivější. A to nejen protože srdeční záležitosti a láska jsou hřejivé, ale i z toho důvodu, že děti a dospělí, kteří se do akce zapojili, vyráběli s nadšením a rádi. Společné dílo bude zdobit interiér knihovny a můžete se jím přijít kdykoli pokochat a nasát z něj trochu tepla do Vašich srdcí.  

TOCHOVICE - MILÍN 35:2
Vypadá to, že jsme kvalifikační zápas „projeli“ na celé čáře. Ale opak je pravdou. Jen čtěte dál. 27. dubna 2010 naši knihovnu navštívily děti z tochovické školy. Vystřídaly se postupně ve dvou skupinách. Pro 1. - 2. třídu jsme měli připravené téma pohádky, blíže pohádky mokré, tedy vodnické. Ještě při uvítání ve dveřích jsme, coby pohádkové bytosti, jednoznačně vedly. Děti čekaly všechno možné, jen ne Vodnici s Kašpárkem. Při úkolech, které děti plnily (nakreslit vodníka dle popisu, přečíst vodnickou pohádku, vyjmenovat známé i neznámé vodníky), už jednoznačně vedly. A to i přesto, že se je Kašpárek snažil hóódně mást a vyrušovat. Jak už je u nás zvykem, zapojena byla i paní učitelka, která se popasovala s úkoly náramně dobře. Po hodince přišla na řadu druhá skupinka s panem ředitelem a třídní učitelkou (3. - 5. třída). Ti si téma návštěvy museli nejprve vyluštit. Tajenka zněla: příroda. Zde jsme si přihřáli vlastní polívčičku, E. Bořický, jak všichni jistě víte, byl mineralog, petrolog. Následoval úkol zapamatovat si 11 předmětů a zapsat, co v paměti utkvělo, navíc ještě ,,zapamatované“ předměty rozdělit na přírodniny a ostatní. Že v předmětech nechyběla kniha, je nasnadě. Posledním úkolem byl popletený zvířecí příběh. Z dětí i učitelů se jen kouřilo a Vodník byl jejich postřehem velice udiven. Následoval tradiční a oblíbený „útok“ na dětské oddělení a hláška: „Na vystavené exponáty sahati dovoleno!“. Kdo že tedy vyhrál? 35 bylo přespolních účastníků, 2 jsme byly my knihovnice a vyhráli jsme všichni, báječné úterní dopoledne!  

MATEŘSKÁ ŠKOLKA NA NÁVŠTĚVĚ
Aby to ,,maláčkům“ (dětem z I. oddělení mateřské školy) nebylo líto, že se letos ještě nepodívali do knihovny, připravily si pro ně knihovnice 23. dubna 2010 krátký program na téma ,,Jak krteček ke kalhotkám přišel“. Děti si hrály a zároveň poznávaly knihovnická zákoutí. Patnáct tvářiček plných očekávání přivedly paní učitelky (Karolína Kačírková a Věra Laznová) do knihovny, kde na ně čekal krtek a jeho kamarádka myška. Poté co se děti se zvířátky seznámily, zazpívaly jim jarní písničku, poprosil je krtek o pomoc. Moc toužil mít také takové kalhoty s kapsami, jako mají ony. Aby si do nich mohl dávat samé důležité věci. A že děti nenechaly krtka ,,ve štychu“ není snad ani třeba psát. Ihned se daly do díla. Sely a sklízely len, který záhy máčely, aby změkl, pak ho nesly k čápovi na komín nalámat (prolézaly tunelem) a prosily mravenečky, aby z vlákna utkal plátno, až byl krtek z toho hemžení a pomáhání celý vedle sebe. No a když ptáček rákosníček udělal na kalhotkách poslední uzel a předal je krtkovi, nebylo snad šťastnějšího tvora v Milíně! I děti musely uznat, že to krtkovi v kalhotkách s kapsami moc sluší. Odměnou jim za jejich pomoc a pochvalu bylo prohlížení knížek a sušené žížaly. Krátké, ale povedené setkání bylo příjemným zpestřením knihovnického dne.  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Naše tradiční družinovo-knihovnické setkání se uskutečnilo 11. května 2010. Květen alias máj je lásky čas. Začátek povídání se tudíž nabídl sám, stavění májky, májové veselice, rašící příroda, líbání pod rozkvetlým stromem. V knihovně současně probíhala akce „Dej mi své srdce“, do které se děti z družiny také zapojily. Vznikala srdce a srdíčka barevná, originálně vystříhaná, ozdobně děrovaná, razítkovaná, vatou polepená, kytičkovaná... Už během tvoření bylo jasné, komu budou darována, většinou mamince, kamarádce, své lásce. Je milé, že se dostalo i na knihovnu. Všechny exempláře byly přidány na veliké knihovnické srdce. To bude nějaký čas zdobit knihovnu. Rozumí se samo sebou, že se v knihovně čte. Na řadu přišla kniha o zlobivých dětech. Naštěstí se ani jedno dítě z družiny nejmenovalo jako hlavní hrdina příběhu. Přesto jsme si připomněli, že je dobré si občas (ale opravdu jen občas) uklidit v pokojíku, že upatlaný sešit není nic moc, věčně rozdrbané kalhoty jsou další prací pro maminku, a to se ani sebekrásnějším srdíčkem nespraví. Dále četly knihovnice popletený příběh „Lev a myš“ a děti měly uhádnout, co všechno je naruby. Potvrdilo se nám, že technické věci zaujaly především kluky a na růžovou myšku, milou včeličku reagovala spíše děvčata. „To už je konec???“ Ano, opět nám setkání rychle uteklo a máme za sebou další příjemně strávené odpoledne. I. Vopěnková  

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2010
Pokud někdo považuje 13 za nešťastné číslo, rozhodně to nebudou milínské knihovnice! Jelikož akci Malování na chodníku, kterou pořádaly v pátek 2. dubna 2010, měla právě toto pořadové číslo. První malíři dorazili po deváté hodině a malovalo se oproti původnímu plánu o hodinu déle (do 18 hodin). Dokonce to chvilku vypadalo, že se malíři z chodníku neodlepí a bude se kreslit i za tmy. Počasí bylo velmi shovívavé, mraky plné dešťových kapek vítr odfoukával kamsi za Milín, občas vykouklo i sluníčko, aby zahřálo výtvarníky, kteří zdobili chodník před kulturním domem barevnými výtvory. A jestli si někdo myslí, že malovaly pouze děti, ten se plete. S křídou bylo možno vidět i mnoho dospělých a jejich obrázky zdobily chodník dlouho, dlouho… Touto barevnou akcí, která má stálé příznivce, se knihovna připojuje k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy.  

INFORMATIKA PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
V úterý 30. března 2010 byl krásný jarní den. Přesto jsme se v knihovně koulovali. Ale popořádku… Dopoledne jsme měli v knihovně na návštěvě (odborně na informatiku) děti z II. a III. třídy MŠ. Připravili jsme si pro ně hry, úkoly a především knížky na téma „dvojice v pohádkách“. Kdo dětem každý den vypráví pohádku (kromě maminky, tatínka…)? Večerníček. Vybaveni tradičními večerníčkovskými čepicemi jsme na úvod přečetli velmi popletenou říkanku a děti měly chyby nejen poznat, ale i vše řádně vysvětlit. Podařilo se a do pomyslné „knihovnické žákajdy“ přibyla spousta jedniček. Menší rozcvičkou byla pro dítka hra: velká knížka honí knížku malou (kdy si děti podávají knížky v kruhu z ruky do ruky). Leč nedohonila. Zato smích a skandování bylo slyšet až za roh . Další hádankou pro děti bylo přiřazování postaviček vzájemně k sobě a tak se našel Rumcajs s Mankou, Emanuel s Makovou panenkou, Křemílek s Vochomůrkou… Kdepak je to koulování? Zde. To se vezme ta největší kniha (55 x 39 cm) a děti se do ní trefují polystyrenovou koulí. Že se to nedělá, víme, dnes to bylo naprosto výjimečně. Na závěr se živý vláček prokličkoval do stanice „dětské oddělení“, kde se jednotlivé vagónky proměnily v malé čtenáře. Ti se nejen okem, ale i rukama a sluchem samostatně seznamovali s kouzlem dětských knih. Při rozloučení jsme využili pohádku „O dvanácti měsíčcích“ a dětem rozdali bonbonkové jahůdky na cestu do školky.  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
S blížícím se jarem (letošní zima byla opravdu dlouhá) jsme se rozhodli, že další setkání s družinovými dětmi bude teplé, barevné a tak trochu předvelikonoční. V úterý 16. března 2010 do knihovny opět dorazily dvě skupiny dětí, jedna šikovnější než druhá. Poklonu musíme vyseknout i paním učitelkám, na které tentokrát čekal velký výtvarný oříšek (podílely se na výzdobě knihovny). Děti jsme trápili četbou příběhu o štěňátkách, prolézáním pod stolem a bránami, výrobou papírových vajíček (zajíček měl velkou radost, že se jehoprázdný košík zaplnil množstvím krásných vajíček), vystřihováním beránka, kterého si děti mohly odnést coby dekoraci s sebou (příjemně nás hřeje, když děti své výtvory darují knihovně na výzdobu, místo toho aby si je odnesly domů). Pro zvědavce zvědavé, které zajímá, jak vypadá zajíček s kopou vajíček, máme pozitivní informaci. Zajíc bude maskotem velikonoční výstavy kraslic, která bude v knihovně nainstalována od 29. března do 5. dubna 2010. 

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Říká se: ,,To nejlepší nakonec!“ A ono to tak často bývá, nebo alespoň v našem případě se rčení potvrdilo. V úterý 16. března 2010 přišla do knihovny na informatiku poslední třída, třída 6. A. Rozhodně se nedá napsat, že předešlá setkání s dítky školo povinnými byla horší, to v žádném případě! Spíše my knihovnice jsme si toto setkání více užívaly (přeci jen vidina toho, že máte něco úspěšně za sebou a můžete se vrhnout do nových projektů, dává věcem punc s přídavkem NEJ). Na žáky jsme vyrukovaly s tématem řecké báje v domnění, že je lehce zaskočíme. Ale kdepak. Byli navrčení a vysypali na nás s přehledem bohy a jejich rodinné vazby, že jsme se žáky cítily naopak my. No a když nakonec prokázali, že jsou stejně tak dobří malíři, jako myslitelé, měly jsme prostě neodbytný pocit, že toto dopolední setkání bylo moc prima.  

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Jistěže knihovna nezapomněla ani na žáky první, třetí a sedmé třídy. Rádi jsme je v prostorách knihovny přivítali, potrápili drobnými úkoly, provedli je všemi zákoutími a rozloučili se domácím knihovnickým úkolem. Se ,,třeťákama" jsme tvořili příběh o dětech, povídali si o autorech, kteří pro dětské čtenáře píšou. Prňáčky jsme zavedli do říše pohádek a oni nám na oplátku zahráli Pohádku o velké řepě. A s pubescenty ze sedmé třídy jsme se pokoušeli dát dohromady autory z doby národního obrození a skládali jsme citáty. Toliko stručné informace o našem dalším počání v rámci Informatiky pro základní školu. 

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Návštěvy žáků ze základní školy v knihovně pokračují i v měsíci březnu. Po úžasných páťácích přišli neméně úžasní a šikovní žáci z 9. B, 8. tř, 4. tř a 2. třídy se svými třídními učitelkami. Pro každou třídu jsme měly (my knihovnice) nachytáno jiné téma a jiné úkoly. Takže jsme se společně s pozornými žáky prokousávali současnou českou literaturou, respektive současnými autory, povídali si o K. Čapkovi, sehráli bajku o Lišce a džbánu, četli si pohádky, luštili křížovky a mnoho dalšího. Jak už jsem psala, úkoly byly stejné, ale co se neměnilo, byla příjemná atmosféra. Při všech setkání byl patrný zájem, bylo slyšet smích a nechyběly ani zvídavé dotazy. Doufáme, že si žáci z knihovny něco málo odnesli. A tím nemyslím např. knihu pod svetrem :-) . Jitka Slancová 

SETKÁNÍ KNIHOVNIC
Ve čtvrtek je knihovna zavřená. Jenže to neznamená, že se v knihovně nic neděje. Ve čtvrtek 25. února 2010 se dělo. Konalo se zde setkání pracovníků dětských oddělení knihoven z příbramského regionu, tzv. Klubko. Kolegyním z ostatních knihoven jsem měla tu čest být hostitelkou (za zády jištěná D. Reiterovou) a ukázat jim naši knihovnu, poreferovat o Milíně a jeho okolí. Dále jsme prodiskutovaly osobnosti kraje, dokončené i plánované knihovnické akce, spisovatelská výročí, novinky z oblasti dětských knih a autorů. Coby knihovnický začátečník jsem si odnesla nejen dobrý pocit ze skvělého setkání, ale také plný papír nápadů, které bychom i my v milínské knihovně rády realizovaly (některé už jsme začaly). Prostě, máte se na co těšit. S heslem: „příjemné počtěníčko“ se loučí Ivana Vopěnková  

INFORMATIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Naše knihovna pořádá každoročně (loňský rok byl výjimka) jarní setkání knihovnic s žáky základní školy, která se trošku tajuplně nazývají Informatika pro žáky základní školy. Nejinak tomu bylo i letos (r. 2010), jen jsme s návštěvami začali o něco dříve. Již začátkem února přišli žáci 5. třídy s paní učitelkou Macháčkovou, před kterými musíme smeknout. Respektive před jejich hereckými výkony. Setkání mělo podtitulek báje - pověsti, a i když šlo o poměrně vážnou literární formu, knihovna se to dopoledne doslova otřásala smíchem. Děti včetně paní učitelky dostaly za úkol sehrát pověst O Ječmínkovi a ten splnily na jedničku s hvězdičkou. Závěrečný vědomostní testík potvrdil, že jsou to nejen rození herci, ale i chytré hlavičky. Děkujeme za návštěvu 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Další odpoledne, které jsme strávili ve společnosti družinových dětí, vyšlo na úterý 9. února 2010. Téma bylo blízké nám všem – domácí mazlíčci. Každý z nás má totiž doma svého mazlíčka a někteří jich mají hned několik. Nebyla nouze o pejsky, zakrslé králíky a papoušky, naopak překvapili hlemýždi a pštros. S dětmi jsme si povídali o zvířecích jménech, krmení, četli si příběh o chameleonovi, kterého děti nakonec i vybarvovaly. Děti a jejich paní učitelky neminul puzzlový úkol (musely skládat papírové puzzle s obrázkem domácího zvířátka) a ani úkol domácí (dostaly vodové omalovánky a jejich úkolem je proměnit šedivé obrázky v zářivě barevné). Na závěr, jelikož se blíží masopustní čas, jsme si povídali o maskách a maškarním průvodu. Rádi přiznáváme, že to bylo zase povedené odpoledne a že děti byly moc šikovné.  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
A jak bylo 12. ledna 2010? Venku bylo hóódně sněhu a v knihovně se konalo další setkání družinových dětí s knihovnicemi. Tudíž bylo milo a veselo. Děti nebyly tentokrát hned vpuštěny do knihovny, ale naopak vyhnány ven. Knihovnice, lišky podšité, si pro ně vymyslely sněhový úkol, který spočíval ve vytvoření ,,sněhových knížek“. Zlatým hřebem bylo „vybarvování“ knih (a jelikož si hrajeme ekologicky, tak se jednalo o barvy potravinářské). Když byla dílka uplácána a všechny rukavice promočeny, vstoupily děti do knihovny – tentokrát zadním (tajným) vchodem. Po práci došlo samozřejmě i na zábavu (četba z připravených knih se zimní tématikou). Společně jsem probrali: „Na Nový rok, o slepičí krok“, „Tři krále“ a doputovali až k „Na Hromnice, o hodinu více“. Proč doputovali? Protože knihovnice si pro děti připravily maketu kalendáře letošního roku a společně budeme zaznamenávat, co jsme v tom kterém měsíci při našich setkání tvořili, o čem si povídali. Á propos, tvoření. Protože zimní večery jsou dlouhé a mnozí z nás rádi zasednou, zalehnou... ke knize, vyráběli jsme záložky. Některé si děti odnesly, jiné věnovaly knihovně respektive věrným čtenářům.  

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
V adventním čase (8. prosince 2009) měly knihovnice příležitost setkat se s družinovými dětmi potřetí. A o čem jiném by mělo být setkání v předvánočním období, než o vánočních zvycích, povídání o dárcích, Ježíškovi…? Svůj křest si při tomto setkání odbyla nová knihovnice Ivana Vopěnková, která s dětmi tvořila krásné papírové stromečky a každému dala jako dáreček papírový betlém, který si děti mohly doma vybarvit. Na závěr popřály knihovnice dětem hezké prázdniny a spoustu dárků pod stromečkem. 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Další v pořadí již druhé setkání s družinovými dětmi se konalo v prostorách knihovny 10. listopadu 2009 odpoledne. Bylo to setkání plné napětí, strašidelných chvilek a dobrodružných historek. A jak by ne, když téma znělo - Helowen. Děti v knihovně přivítala smrtka a stará čarodějnice, která si je odvedla do svého doupěte (děti seděly pěkně v příšeří pod dlouhým stolem) a přečetla jim napínavý příběh. Pak děti vyprávěly o tom, jak prožily ,,helowínskou noc! v družině a na oplátku se dozvěděly, co je to vlastně za svátek. Aby neodcházely děti z knihovny vystrašené, vyrobily si malý deníček, kam si mohou zapisovat své strašidelné historky. Ať již vymyšlené, nebo ty skutečné, které v životě zažily. 

DRUŽINA V KNIHOVNĚ
Že nadpisu nerozumíte? Zkusím to ještě jednou a lépe! Indiáni z družiny přišli vykouřit dýmku míru do knihovny se sestrami Suchou větví a Olivovou pletí. Cože? Pořád nic? Tak ale už naposledy. Jednoho dne se knihovna s družinou dohodly, že by nebylo špatné navázat ještě o něco užší kontakt. Od dohody nebylo daleko k činům a v měsíci říjnu – měsíci mastných kostí, přišly děti z družiny na návštěvu do knihovny. A jelikož v družině právě žili tématem Indiáni, dorazilo do knihovny několik pomalovaných Indiánů a ,,očelenkovaných“ náčelníků z kmene Luků, Rychlíků, Siuxů… U vstupní brány země knihovnické je přivítaly výše zmiňované indiánské squaw a měly pro děti připraven program, který se nesl v duchu bratrství, indiánských pokřiků, kouření dýmky míru. Obě knihovnické, indiánské sestry doufají, že tato přátelská setkání, byť v jiném duchu, budou pokračovat. 

NOC V KNIHOVNĚ 2009
Týden knihoven je v milínské knihovně vždy zakončen dětmi velmi oblíbenou akcí - Nocí v knihovně. Ani letos tomu nebylo jinak. Od 19 hodin se v knihovně četlo, kreslilo, stříhalo, lepilo a postupně vznikalo společné dílo „Poselství lesním skřítkům“, které bylo po nočním putování, plném tajných úkolů, předáno všemi odvážnými dětmi skřítku Lesníčkovi z milínských lesů. Každé z 20 dětí i přes spoustu zážitků nakonec mezi regály s knihami alespoň na chvíli usnulo a všichni mohou tedy hrdě prohlásit: Ano, spali jsme v knihovně.  

TÝDEN KNIHOVEN 2009
Každoročně se první říjnový týden koná celorepubliková akce Týden knihoven. Milínská knihovna si pro své návštěvníky v těchto dnech připravila několik akcí, kterých se mohl zúčastnit každý, kdo do knihovny zavítal. Někteří s chutí a zcela dobrovolně, další pod mírným nátlakem knihovnic, poskytovali Knižní tipy od čtenářů pro čtenáře, vyplňovali anketu Co se nám líbí v milínské knihovně? (knihovnice vyhráli před knihami opravdu jen o chlup) a vytvářeli z vyřazených knih stříbrného knihovního hada. Děti malovaly svou oblíbenou knížku, obrázky byly po celý týden vystaveny v knihovně a několik z nich zdobí knihovnu i nadále. Výsledky ankety i čtenářské tipy jsou zveřejněny v knihovně. Pro zajímavost uvádíme tři z nich (v závorce je uvedeno hodnocení čtenářů): Tereza Boučková - Rok kohouta (život jaký je); George Orwell - Farma zvířat (vtipný příběh s dokonale propracovanou psycholog. manipulací); Hana Parkánová – Whitton - Jak si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka (pohlazení na duši). Jedna z akcí stále ještě probíhá, i když Týden knihoven je již dávno za námi. Jde o společné psaní příběhu. Úkolem každého, kdo se zapojil nebo ještě zapojí, bylo, je a bude navázat třemi větami na již vytvořenou část příběhu. Příběhy se píší dva – jeden dětmi, druhý dospělými. Všichni jsme zvědaví, jak naše společné veledílo dopadne. Za knihovnice děkuji všem, kteří se do akcí v Týdnu knihoven zapojili a vytvořili tak v naší knihovně velice živou a příjemnou atmosféru.  

VYSVĚDČENÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
V milínské škole skončil letošní školní rok o trošinku dříve, respektive v pátek 27. května 2009. Děti ten den dostávaly své studijní výsledky napsané černé na bílém. Aniž bychom vyhlašovali nějakou akci, přišly se nám do knihovny se známkami pochlubit. Pochopitelně nás velice potěšili a odměnili jsme je něčím na zub a maličkostí, aby se jim o prázdninách štěstí nevyhýbalo. 

NÁVSTĚVA PANA BOŘICKÉHO
V pátek 29. května 2009 jsem měli tu čest přivítat v naší knihovně pana Jaroslava Bořického (prapravnuk Dr. E. Bořického, rodáka po kterém je naše knihovna pojmenována). V rychlosti si prohlédl knihovnu prohlédl, paní vedoucí Reiterová jej seznámila s aktuálním dění a činností v naší knihovně a pochopitelně došlo i na fotografování.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2009
Jarní sluníčko si pěkně zvysoka posvítilo na dvanáctý ročník této akce, která je určena zejména pro ty nejmenší v rodičovském doprovodu, pro děti z mateřské školy a pro děti z prvního stupně ZŠ. Knihovna malování pořádá každoročně ku příležitosti oslav Dne dětské knihy. Ten připadá na 2. dubna, kdy se narodil dánský spisovatel H.Ch.Andersen. Během dopoledne (v pátek 3. dubna 2009) se před kulturním domem nechalo svou výtvarnou fantazií pohltit přibližně 90 dětí. Po nich pak zůstaly na chodníku stopy v podobě sluníček, kytiček, motýlů, zvířátek, skákacích panáků, zkrátka samých krásných barevných obrázků. Ani v odpoledních hodinách nezůstaly křídy ležet ladem. Ujali se jich starší výtvarníci – děti z druhého stupně. A na chodníku rázem přibyla srdíčka a zamilované vzkazy. Díky slunečným dnům zkrášlovaly barevné výtvory dětí (ale i rodičů) naše městečko dlouho, dlouho… J.Slancová

DOBRÉ A JEŠTĚ LEPŠÍ VZPOMÍNÁNÍ NA FRANTIŠKA NEPILA
V úterý 17. února 2009 jsme v milínské knihovně zavzpomínali s žáky 9. třídy ZŠ Milín pod vedením Mgr. Jany Falcmanové na českého spisovatele pana Františka Nepila. 10 února 2009 by se dožil 80 let, kdyby jeho život tak nečekaně neskončil již v r. 1995. Na besedu jsme pozvali pravidelnou čtenářku knihovny PhDr. Jitku Chládkovou, která se s panem Nepilem osobně znala a mohla nám tudíž přiblížit některé zajímavé zážitky spojené s jeho osobou. Na závěr milého povídání jsme si ještě na ukázku pustili z kazety nahrávku nezaměnitelného a podmanivého hlasu „toho vousatého chlapa s duší kluka“. Pro zájemce o četbu „páně Nepilových mouder a pohlazení po duši“ máme v knihovně výběr z několika jeho knih pro dospělé i děti. Dana Reiterová 

NOC V KNIHOVNĚ 2008
Na začátek by se asi slušelo uvést, jaký že to byl vlastně ročník spaní v knihovně? Ale to bych se musela zvednout od počítače a jít se podívat přes celou knihovnu do desek a mezitím bych zapomněla myšlenku. Takže až tu myšlenku celičkou vypustím, slibuji, že tam doběhnu a Vy o to číslo nepřijdete. Popis celého večera/noci začnu tím nejdůležitějším! Všichni přežili! A když zanechám strohosti, vypadalo to asi takto: po sečtení přítomných dětí, které se v knihovně sešly v pátek 10. října 2008, jsme došli k číslu 13 a v žádném případě to nebyl nešťastný součet. Převahu měly dívky nad chlapci v poměru 12:1. Ale musím napsat, že ten solitérní hoch ničím netrpěl a vůbec mu přesila děvčat nebyla proti mysli. Toto složení se pokoušely krotit tři dobrovolné vedoucí. Jídla a pití bylo dostatek, spánku už méně (jak už to tak bývá). Jinak to bylo fajn, něco se vytvořilo (maskot jménem Alumin – byl vyroben z alobalu), něco dozvědělo (jak se správně představovat – kdo komu podává první ruku, že se nemá podávat ruka zvaná ,,leklouš“…), zahrálo (ruské kuželky – venku po tmě; kdo je pod spacákem? - již uvnitř knihovny), zažilo (bobřík odvahy – také se odehrával venku), zazpívalo (zvířecí koncert – každý si vybral jeden zvířecí zvuk a na známou melodii jsme hromadně pěli) a vypadá to, že se všem zúčastněným líbilo (soudě podle záření, které vycházelo z jejich očí a slov, že přijdou příště zase). Byl to 7. ročník. J.Slancová  

TÝDEN KNIHOVEN 2008
Celorepubliková akce Týden knihoven, k níž se i naše knihovna tradičně připojuje, začíná zpravidla knihovnickým happeningem. Jinak tomu nebylo ani letos. Happening se konal 3. října 2008 v Kutné Hoře (krásném to městě, obzvlášť za slunečných podzimních dnů). Podstatné na tom celém je, že jsme se ho zúčastnily poprvé i my - milínské knihovnice. Pravda, nijak výrazně jsme se do venkovního soutěžního ,,recesistického“ klání nezapojily, pouze jsme fandily (družstva musela být minim. pětičlenná). Nicméně jsme se zúčastnily průvodu městem a večerní výměny zkušeností s ostatními kolegyněmi z různých knihoven. Od pondělí 6. října jsme pak plynule pokračovaly v knihovnickém rytmu až do soboty 11. října 2008. Týden plný kvízů (např. Jak se jmenuje naše nejtěžší kniha? Co nejčastěji hlásí knihovnice v rozhlase?), alobalových koláží (kdo chtěl, mohl vyrobit nějakou drobnůstku z alobalu – na nástěnce se to blyštělo postavičkami, srdíčky), odpustků (pro zapomnětlivce, kteří včas nevrátili knihy) a spaní v knihovně (zúčastnilo se ho 13 dětí nejen z Milína) se vydařil. J.Slancová  

VYSVĚDČENÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
Jelikož my, milínské knihovnice, jsme pěkné zvědavky, uspořádaly jsme na konci školního roku pro všechny žáky a studenty školou povinné (nejen z řad čtenářů) miniakci ,,Ukaž své vysvědčení“. Kdo chtěl, mohl se přijít pochlubit v den závěrečného vysvědčení (tzn. v pátek 27. června 2008) do knihovny se svými studijními výsledky, ať už byly jakékoli hodnoty. Přišlo se jich pochlubit kolem třiceti a my zjistily, že všechny ty jedničky byly pravé a nikoliv padělky. A že sem tam byla i vyšší čísla? Pro nás nebylo zas až tak důležité. Drobnou odměnu, jako vyjádření sympatií nebo jako povzbuzení k dalším studijním výsledkům, dostal každý. Dana a Jitka 

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2008
Tuto akci pořádala (ve středu 2. dubna 2008) naše knihovna již pojedenácté. Připojujeme se tím symbolicky k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy (na počest narození dánského spisovatele H.Ch.Andersena - * 2.4.1805). Pravdou je, že počasí bylo tento den vskutku aprílové. A tak děti z MŠ, které přišly nakreslit před knihovnu veselé, barevné obrázky, dorazily spolu s vydatným jarním deštíkem. Byli jsme nuceni přistoupit k náhradnímu řešení: využít předsálí kulturního domu, kde děti dostaly papíry, na které malovaly své obrázky křídami. Nakonec se počasí trošinku umoudřilo a děti měly příležitost si namalovat i něco na chodník. Po obědě přišly děti ze školní družiny, těm počasí přálo. V odpoledních hodinách, kdy ještě několik jednotlivců vytvořilo své originální kresby, byl chodník pomalovaný jedna radost, můžete posoudit sami, viz. fotodokumentace. J. Slancová 

NOC V KNIHOVNĚ 2007
Služební hlášení vesmírných pozorovatelů: ,,Pátek 5. října 2007 (pozemského času) se jevil jako průměrný den nevybočující z běžného lidského standardu. Přišlo nám však varovné hlášení, že v malé zemičce uprostřed Evropy se v obci zvané Milín od 19 hodin děje něco zvláštního… Zaměřili jsme proto své radary a podáváme bližší hlášení. Co je knihovna, to již víme, ale nerozumíme tomu, proč se po pracovní době, navíc před víkendem, nahrnula do knihovny skupina dětí (napočítali jsme jich 22, k tomu 5 dospělých). A všichni si nesli spacáky a batohy! Uvnitř zřejmě probíhala strategická porada, protože asi po půl hodině z budovy vyběhla část dětí a směřovala k lesu. Cestou děti schovávaly nějaké tajné dokumenty, ovšem podivné bylo, že je skrývaly přímo pod pouličními lampami, kde bylo nejvíce vidět. Zřejmě chtěly zmást nepřítele. Následně došlo k dramatickému zvratu – z knihovny vyrazila další skupina a ukryté dokumenty zase urychleně sbírala. Asi nenašla všechny, protože za chvíli za nimi vyběhla poslední část spolku a opět likvidovala tajné materiály. Všichni se pak sešli na temném místě v lese a za strašidelných výkřiků chodili jednotlivě nebo po skupinkách k nějakým světýlkům, u kterých zanechávali své otisky prstů (asi nějaký důkazní materiál). Návrat do knihovny byl již v pozdních večerních hodinách. Uvnitř se pak děla ještě spousta nepochopitelných věcí, jako např. slepování částí dokumentů, které předtím někdo záměrně rozstříhal, také si děti četly!! (v dnešní době internetu) a na závěr si ustlaly na tvrdé podlaze (doma mohly spokojeně ležet na měkkých matracích). Dlouho do noci bylo slyšet šuškání a chichotání. Vše bylo ukončeno v sobotu ráno a děti odcházely domů (v očích spiklenecký výraz). Na tvářích těch dospělých byly vidět znatelné známky únavy, asi jim to vynahradí tučná finanční odměna (proč by to taky jinak dělaly?). Z nejmenovaného zdroje víme, že se akce konala pod krycím názvem „Noc v knihovně“." Tajná pozorovatelská UFO mise  

TÝDEN KNIHOVEN 2007
V týdnu od 1. října do 6. října 2007 si měl možnost každý návštěvník milínské knihovny (a že jich bylo) vybrat z nabízených pamlsků. Tak např. pod názvem Knihovnická vegetariánská bašta se skrýval jednoduchý úkol - vylovit z velkého hrnce ještě větší vařečkou obrázek (salátu, mrkve, rajčat atp.). Domů si pak dotyčný odnášel drobnou upomínku a zároveň domácí úkol na dlouhé podzimní večery (křížovku apod.). Po jednohubkách s mrkvovou pomazánkou se v podstatě zaprášilo. A my doufáme, že zázračné vlastnosti mrkve se na našich čtenářích brzy projeví (např. snížením dioptrií, čtením bez brýlí do dlouhého věku…). Co člověk - to oblíbené jídlo! O tom nás jasně přesvědčil další nabízený chod - Nakresli oblíbené jídlo. Na plakátu se to pečenými stehýnky, knedlem zelem vepřem jen hemžilo. Ale pozor, ani milovníci zdravé stravy (jablíčkáří, třešinkáři) nezůstávali pozadu. A kdo ještě neměl dost, tomu byl naservírován závěrečný dezert v podobě Výběrní poukázky na knihu (domluveno v knihkupectví). Samy jsme zvědavé, kolik lidí využije možnosti vybrat knihu do naší knihovny (kterou knihovna následně zakoup