Kdo to byl Dr. Emanuel Vincenc Bořický?

 

Dr. Emanuel Bořický

(*11. prosince 1840 v Milíně   + 26. ledna 1881 v Praze)

Milínský rodák, zakladatel čes. mikrochemie a petrografie, profesor mineralogie na UK Praha, ve svém oboru velmi významný vědec.

Univerzitní profesor, vynikající osobnost české vědy, zakladatel české mineralogie a petrografie (= součást geologie, která zkoumá vznik, složení a vlastnosti hornin a půd).

Stručně o osobnosti Bořického:

  • doktorský titul v oboru filozofie udělen roku 1868 ;
  • od r. 1880 byl profesorem přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity;

Bořický je symbolem badatelského úsilí, které vedlo ke světovému pokroku při studiu minerálů a hornin.

 

Krátký životopis:

Narodil se v Milíně čp. 75 (dnes ulice 11. května) do rodiny poměrně chudého venkovského učitele. V pěti letech mu zemřel otec, jeho matka se tak dostala do nezáviděníhodných hmotných poměrů. Díky výraznému intelektu, nadání a podpoře blízkých příbuzných mu bylo umožněno studium v Praze. Studoval na filozofické fakultě chemii a přírodovědu a již během studia působil jako asistent mineralogického oddělení Muzea Království Českého. Jeho život skončil nečekaně tragicky. Zemřel ve věku 40 let na následky vnitřního zranění, které utrpěl při pádu na zamrzlé řece Vltavě. Pochován byl původně na malostranském hřbitově a později jeho ostatky byly převezeny na olšanský hřbitov, kde má hrob.

 

Úspěch na vědecké dráze:

Široké veřejnosti není tato osobnost příliš dobře známa z důvodu všeobecně malé atraktivnosti studijního a vědeckého oboru. V různých encyklopediích a odborných odkazech (např. na internetu) se o něm však najde velké množství údajů.

E. V. Bořický patřil mezi přední světové vědce svého oboru, zejména co se týče odborné práce s mikroskopem. Podrobně vypracoval knižní studie o několika skupinách českých hornin (např. čedič, znělec). Nejvíce Bořický proslul vypracováním speciálních metod pro určování minerálů. Z tohoto důvodu jej navštěvovala řada zahraničních badatelů. V cizině se mu za jako krátkého, ale velmi plodného života dostalo většího uznání než doma.

Kulturní historie spojená se jménem Bořický v obci Milín:

Na počest svého významného rodáka byl založen v Milíně roku 1882 "Čtenářský spolek Bořický". Ten se stal později základem Osvětové besedy (založena r. 1920), ze které se r. 1967 stala veřejná knihovna. V r. 1997 byl schválen nový oficiální název knihovny: Knihovna Dr. E. Bořického Milín.

Zásluhou čtenářského spolku byla vyhotovena pamětní deska (tmavý syenit, návrh - příbramský profesor Matěj Pelnář), která byla slavnostně odhalena dne 25. června 1882 na rodném domku Emanuela Bořického v čp. 75. Za deskou je zazděn pamětní list.

Dodnes je udělována Bořického medaile za zásluhy ve vědeckém oboru:  Nositelé medaile zveřejnění na webu Karlovy univerzity

Další informace o E. V. Bořickém z Pamětní knihy městyse Milína díl II. (kroniky) E. Bořický.pdf 

Matriční záznam o jeho narození - Kniha narozených