Ceník placených služeb a sankcí

1. Registrace čtenáře
2. Rezervace dokumentu
3. Sankce a poplatky za přestupky 
          3.1. Upomínky
          3.2. Úhrada zničené nebo ztracené knih. jednotky
          3.3. Ostatní sankce
4. Meziknihovní výpůjční služba
5. Kopírování, skenování, laminování, tisk z PC
6. Internet
7. Inzerce v Milínském zpravodaji, hlášení místním rozhlasem

1. Registrace čtenáře

Za registraci se platí předem nebo v nejbližším možném termínu ve výši: 

Kategorie Rok
Děti od 0 do 15 let    30 Kč
Studenti 16 - 18 let   50 Kč
Senioři od 65 let a držitelé ZTP   50 Kč
Ostatní 100 Kč


2. Rezervace dokumentu

Tato služba je zdarma, o jejím rozsahu rozhoduje knihovna dle momentální poptávky.
 

3. Sankce a poplatky 

 
3.1. UPOMÍNKY
Na končící výpůjční dobu je čtenář upozorněn e-mailem a následně sms zprávou. 

Okamžikem překročení základní výpůjční lhůty je čtenáři účtována  sankce (za 1 titul a 1 den = 1 koruna).


3.2 ÚHRADA ZNIČENÉ NEBO ZTRACENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY

Při náhradě ztraceného výtisku stejným titulem lze po čtenáři požadovat úhradu částky 15 Kč (administrativní úkony, obal aj.). Při úhradě ztracené či zcela znehodnocené knihy platí čtenář hodnotu knihy (možno snížit cenu u opotřebené knihy, o čemž rozhoduje knihovník) a dále 100 Kč (katalogizace knihy, obal aj.).

Částečné poškození dle posouzení knihovníka až do plné výše ceny titulu.

Při ztrátě periodika (časopisu) čtenář uhradí škodu ve výši dvojnásobné ceny periodika (u staršího výtisku může knihovník snížit cenu).

Poškození obalu knihy   5 Kč
Poškození nebo ztráta průkazu   5 Kč


4. Meziknihovní výpujční služba

Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (obstarání knihy z jiné knihovny) se požaduje úhrada nákladů na dopravu dokumentu (§ 14, odst. 4 knih. zákona). Což znamená: 1 kniha = 100 Kč, 2 - 8 knih = 200 Kč, 9 - 15 knih = 230 Kč.
 

5. Kopírování, tisk z PC, skenování, laminování

Kopírování:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A3 černobíle                             6 Kč

Tisk z PC:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A4 barevně                             24 Kč

Skenování:
1 str. A4                                           3 Kč

Laminování:
1 str. A4                                          25 Kč
1 str. A5                                          15 Kč

 

6. Inzerce v Milínském zpravodaji

INZERCE:

1. osobní – nekomerční zprávy

(vzpomínky, gratulace…) do pěti řádků             ZDARMA

2. komerční      ceník inzerce 2022

 

Ceník byl schválen Radou Obecního úřadu Milín dne: 1. března 2021.