CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A SANKCÍ

1. Registrace čtenáře
2. Rezervace dokumentu
3. Sankce
          3.1. Upomínky
          3.2. Úhrada zničené nebo ztracené knih. jednotky
          3.3. Ostatní sankce
4. Meziknihovní výpůjční služba
5. Kopírování, skenování, laminování, tisk z PC
6. Internet
7. Inzerce v Milínském zpravodaji, hlášení místním rozhlasem

1.Registrace čtenáře

Za registraci se platí předem nebo v nejbližším možném termínu ve výši: 

Kategorie Měsíc Půlrok Rok
Děti od 0 do 15 let (ZŠ) Není možno Není možno   25 Kč
Studenti *) Není možno Není možno   50 Kč
Čtenáři od 65 let a držitelé ZTP Není možno 25 Kč   50 Kč
Ostatní 30 Kč 50 Kč 100 Kč

*) nutno podepsat místopřísežné prohlášení

Vratná kauce (pro osoby s trvalým pobytem, školou mimo Milín) - podle Knihovního řádu - čl. 4, odst. 4, je 100 Kč. Po odhlášení čtenáře, bude kauce vrácena.

 

2. Rezervace dokumentu

Tato služba je zdarma, o jejím rozsahu rozhoduje knihovna dle momentální poptávky.
 

3. Sankce - cena upomínek pro čtenáře:

 
1. upomínka
 formou sms
2. upomínka
neposílá se
3. upomínka
posílá se
4. upomínka
posílá se
0 Kč 15 Kč 30 Kč 50 Kč

3.2 ÚHRADA ZNIČENÉ NEBO ZTRACENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY

Při náhradě ztraceného výtisku stejným titulem lze po čtenáři požadovat úhradu částky 15 Kč (administrativní úkony, obal aj.). Při úhradě ztracené či zcela znehodnocené knihy platí čtenář hodnotu knihy (možno snížit cenu u opotřebené knihy, o čemž rozhoduje knihovník) a dále 100 Kč (katalogizace knihy, obal aj.).

Částečné poškození dle posouzení knihovníka až do plné výše ceny titulu.

Při ztrátě periodika (časopisu) čtenář uhradí škodu ve výši dvojnásobné ceny periodika (u staršího výtisku může knihovník snížit cenu).

 

Poškození obalu   5 Kč
Poškození nebo ztráta průkazu   5 Kč
Poškození nebo ztráta PVC pouzdra   2 Kč


4. Meziknihovní výpujční služba

Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (obstarání knihy z jiné knihovny) se požaduje úhrada nákladů na dopravu dokumentu (§ 14, odst. 4 knih. zákona) - např. poštovní poplatek: 100 - 230 Kč (dle váhy).
 

5. Kopírování, tisk z PC, SKENOVÁNÍ (I ODESLÁNÍ E-MAILEM), LAMINOVÁNÍ

Kopírování:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A3 černobíle                             6 Kč

Tisk z PC:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A4 barevně                             24 Kč

Skenování:
1 str. A4                                           3 Kč

Laminování:
1 str. A4                                          25 Kč
1 str. A5                                          15 Kč

 

6. Inzerce V MILÍNSKÉM ZPRAVODAJI a hlášení místním rozhlasem

INZERCE:

1. osobní – nekomerční zprávy

(vzpomínky, gratulace…) do pěti řádků             ZDARMA

2. komerční
řádková inzerce (do 5 řádků)           60 Kč         typ A
¼ str. formát A5                            240 Kč        typ B
½ str. formát A5                            360 Kč        typ C
1 str. formát A5                             600 Kč        typ D

Při opakování inzerce typu C a D ve stejném znění bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč (v následujícím měsíci).

Hlášení místním rozhlasem:
1 minuta (velmi stručné hlášení)         50 Kč


Ceník byl schválen Radou Obecního úřadu Milín dne: 19. dubna 2017. Platnost od 1. května 2017.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode