Ceník placených služeb a sankcí

1. Registrace čtenáře
2. Rezervace dokumentu
3. Sankce a poplatky za přestupky 
          3.1. Upomínky
          3.2. Úhrada zničené nebo ztracené knih. jednotky
          3.3. Ostatní sankce
4. Meziknihovní výpůjční služba
5. Kopírování, skenování, laminování, tisk z PC
6. Internet
7. Inzerce v Milínském zpravodaji, rozesílání inzerce službou Smart info

1. Registrace čtenáře

Za registraci se platí předem nebo v nejbližším možném termínu. Ceník upraven radou obce 

s platností od 1. února 2023.

 Kategorie    Rok
Děti od 0 do 15 let    30 Kč 
Studenti 16 - 18 let   100 Kč 
Senioři od 65 let a držitelé ZTP   100 Kč 
Ostatní   200 Kč


2. Rezervace dokumentu

Tato služba je zdarma, o jejím rozsahu rozhoduje knihovna dle momentální poptávky.
 

3. Sankce a poplatky 

 
3.1. UPOMÍNKY
Na končící výpůjční dobu je čtenář upozorněn e-mailem a následně sms zprávou. 

Okamžikem překročení základní výpůjční lhůty je čtenáři účtována  sankce (za 1 titul a 1 den = 1 koruna).


3.2 ÚHRADA ZNIČENÉ NEBO ZTRACENÉ KNIHOVNÍ JEDNOTKY

Při náhradě ztraceného výtisku stejným titulem lze po čtenáři požadovat úhradu částky 15 Kč (administrativní úkony, obal aj.). Při úhradě ztracené či zcela znehodnocené knihy platí čtenář hodnotu knihy (možno snížit cenu u opotřebené knihy, o čemž rozhoduje knihovník) a dále 100 Kč (katalogizace knihy, obal aj.).

Částečné poškození dle posouzení knihovníka až do plné výše ceny titulu.

Při ztrátě periodika (časopisu) čtenář uhradí škodu ve výši dvojnásobné ceny periodika (u staršího výtisku může knihovník snížit cenu).

     
Poškození nebo ztráta průkazu   5 Kč


4. Meziknihovní výpujční služba

Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (obstarání knihy z jiné knihovny) se požaduje úhrada nákladů na dopravu dokumentu (§ 14, odst. 4 knih. zákona). Což znamená: 1 kniha = 120 Kč, 2 - 8 knih = 220 Kč, 9 - 15 knih = 250 Kč.
 

5. Kopírování, tisk z PC, skenování, laminování

Kopírování:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A3 černobíle                             6 Kč

Tisk z PC:
1 str. A4 černobíle                             3 Kč
1 str. A 4 barevně                            20 Kč

Skenování:

1 str. A4                                            3 Kč

Laminování:
1 str. A4                                          25 Kč
1 str. A5                                          15 Kč

 

6. Internet 

Internet je veřejně přístupný a tato služba je zdarma. 

 

7. Inzerce v Milínském zpravodaji a rozesílání inzerce službou Smart info

Ceník inzerce

Ceník byl schválen Radou Obecního úřadu Milín dne: 15. června 2023.