VYNÁŠENÍ MORANY           

Letošní vynášení zimy (Morany) z obce bylo velice „laciné“ - po mírné zimě přišlo jaro do Milína plynule a zcela samo, sluníčko o Smrtné neděli fungovalo a hřálo, po sněhu nebylo dávno ani památky. Tudíž s vynášením zimy, vítáním jara, neměli účastníci v neděli 6. dubna 2014 pražádnou práci (Morana byla slabá a ozdobené líto pěkně napučené a barevně ozdobené). Při čem se „Moranisté“ naopak pěkně zapotili, byly hry, které pro ně organizátorky (milínské knihovnice) připravily.

            Ty přišly na řadu samozřejmě až poté, co průvod, který vycházel od centra volnočasových aktivit, zdárně dorazil k nádrži Bahno a tam skoncoval žehem a utopením s Moranou. Kolem 40 dětí a dospělých mělo možnost poměřit síly při přetahování, vyzkoušet si postřeh a rychlost, zaskákat v pytli a dalších pohybových aktivitách. Celé snažení pak bylo odměněno pečením buřtů a drobnou upomínkou na toto poklidně příjemné odpoledne.

            Ke zdárnému průběhu akce velkou měrou přispěli dobrovolní hasiči (stejně jako v předchozích letech), kteří propůjčili areál, založili oheň, dohlíželi nad ohňovými operacemi a mile nás hostili.

Fotodokumentaci z této akce si můžete prohlédnout na odkazu https://knihovnamilin.rajce.idnes.cz/Vynaseni_Morany_2014/