BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

25.03.2014 00:00

V rámci března měsíce čtenářů (BMČ) jsme v knihovně připravili program pro žáky z 1. stupně základní školy a pro děti z mateřské školy. Téma společných setkání bylo handicap - postižení. Děti měly možnost si na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je, když oslepnete, ohluchnete, nebo nemáte ruku. Po praktickém vyzkoušení (každý absolvoval provázkovou dráhu se zavázanýma očima a měl určit, které tři předměty nahmatal) jsme chvíli besedovali o tom, jaké je to asi je žít s postižením, jak pomoci handicapovaným lidem, jaké mají v životě možnosti, a samozřejmě došlo i na knihy respektive čtení úryvků z knih, které se zabývají touto tematikou. A věřte nebo ne, v naší knihovně je jich poměrně pěkná řádka.